Avsnitt för Simple

Temainnehåll byggs med hjälp av avsnitt. Avsnitt är anpassningsbara block med innehåll som avgör layouten och utseendet på olika sidor i din webbutik. Du kan lägga till, ta bort, redigera och anpassa avsnitt med hjälp av den uppdaterade temaredigeraren.

Shopifys teman har följande typer av avsnitt:

 • Statiska avsnitt: Avsnitt som visas på förutbestämda platser i din webbutik. Dessa avsnitt kan inte tas bort eller ordnas om. Statiska avsnitt kan bland annat vara sidhuvuden, sidfötter, navigeringsavsnitt eller innehållsavsnitt på sidor såsom produktsidor och produktseriesidor. Avsnittet Produkt avgör exempelvis utseendet för varje produktsida i din webbutik.
 • Dynamiska avsnitt: Valfria avsnitt som du kan använda för att skräddarsy din startsidas layout. På butikens startsida kan du skapa en sidolayout genom att lägga till, omorganisera och ta bort dynamiska avsnitt. Du kan ha upp till 25 dynamiska avsnitt på din startsida.

Du kan lära dig om Simples unika urval av avsnitt och hur man anpassar dem för att passa ditt företag.

Tips! Om du använder ett gratistema från Shopify kan du se detaljerade beskrivningar av dess avsnitt och inställningar genom att gå till Gratisteman från Shopify och klicka på namnet på ditt tema.

Se temats dokumentation om du vill ha mer information om betalda temans avsnitt och inställningar.

Statiska avsnitt

Simple innehåller följande statiska avsnitt:

Dynamiska avsnitt

Simple inkluderar följande dynamiska sektioner:

Rubrik

I sidhuvudavsnittet kan du redigera innehållet som visas högst upp på varje sida i din butik. Du kan lägga till en logotypbild, skapa ett meddelande och lägga till en slogan.

Lägg till en anpassad logotyp

Du kan lägga till en anpassad logotypbild i butikens header. Det bästa formatet är en .png-fil med en genomskinlig bakgrund. Logotyper bör vara 450 x 200 px. Du kan ändra storlek på logotypen genom att minska bredden.

Om du inte lägger till en bild för logotyp kommer butiksnamnet att visas som text. Du kan ändra butiksnamnet på inställningssidan för Butiksuppgifter i Shopify-administratören.

 • Anpassad logotypbredd: Logotypens bredd.

Lägg till och konfigurera din logotyp

 1. Klicka på Sidhuvud.
 2. Klicka på välj bild under Logotypbild och gör sedan något av följande:

  • Klicka på fliken bibliotek för att välja en bild som du redan har laddat upp till din Shopify admin.
  • Om du vill välja en bild från din lokala dator klickar du på fliken Bibliotek och sedan på Ladda upp.
 3. Använd inställningarna för att anpassa storlek och placering av din logotyp.

 4. Klicka på Spara.

Lägg till ett meddelandefält

Du kan lägga till ett meddelandefält i sidhuvudet som du kan använda för att visa ett meddelande för dina kunder. Ditt meddelande är anpassningsbart och kan innehålla kontaktinformation, information om butikshändelser, rea eller butikens slogan.

 1. Klicka på Sidhuvud.

 2. Markera visa meddelande i meddelandefältet.

Välj Endast startsida för att endast visa meddelandet på startsidan.

 1. Skriv in text till din avisering.
 2. Valfritt: Ange en URL för att lägga till en länk till ditt meddelande.

 3. Klicka på färgprov i Meddelandefältet och välj en färg för att ändra bakgrundsfärg för meddelandefältet.

 4. Klicka på färgremsan för Text och välj en färg för att ändra bakgrundsfärg för texten i meddelandet.

 5. Klicka på Spara.

Sidomeny

Simple har ett sidofält som innehåller en navigeringsmeny.

 1. Klicka på Sidofält.
 2. Välj en sidofältsmeny från listan Meny.
 3. Klicka på Spara.

Sidfot

Sidfoten är det avsnitt som syns längst ned på varje sida i din butik. Du kan lägga till följande funktioner i din sidfot:

 • betalningsikoner
 • en meny
 • nyhetsbrevsregistrering
 • Ett textavsnitt som innehåller information om ditt företag

Lägg till betalningsikoner

Du kan visa ikoner för de betalningsmetoder som du accepterar i sidfoten. I det här området visas ikonerna som är kopplade till den betalningsleverantör du har aktiverat i avsnittet betalningsinställningar i din administratör. När en kund besöker din butik filtreras dessa ikoner så att endast de betalningsmetoder som stöds i den aktuella kundens region och valuta visas.

 1. Klicka på Sidfot.

 2. Markera Visa betalningsikoner.

 3. Klicka på Spara.

Lägg till en meny, nyhetsbrevsregistrering eller textmeddelande

 1. Klicka på Sidfot.

 2. För att lägga till ett innehållsblock i innehållsområdet, klicka på lägg till innehåll. Välj typ av block från följande alternativ:

 3. Klicka på Spara.

Produktsidor

Avsnittet Produktsidor är det huvudsakliga anpassningsbara avsnittet för produktsidor. Du kan anpassa detta avsnitt med hjälp av följande alternativ:

Inställningar

 • Visa kvantitetsväljare - Låt användare ange en kvantitet som ska läggas till i varukorgen.
 • Visa produktförsäljare – Visa produktvarumärket eller säljaren. Du behöver lägga till en säljare till produkten för att visa ett varumärkesnamn eller en säljare.
 • Aktivera delning för produkter - Visa knappar som kunder kan använda för att dela produkter på sociala medier. Delningsalternativen som visas kontrolleras av dina temainställningar.

Beskrivning

 • Position - Välj plats för produktbeskrivningen i förhållande till produktbilden.
 • Visa en flik bredvid din produktbeskrivning - Visa innehållet i en sida, till exempel en storlekstabell eller en returpolicy, på en andra flik. Välj en sida att visa i Flikinnehåll.

Utvald bild

 • Zoom-typ - Välj zoom-stil för produktbilder. Välj Ingen zoom för att förhindra att kunder zoomar in.

Lägg i varukorgen-knappen

 • Visa dynamisk kassaknapp - Låt kunder hoppa över varukorgen och gå direkt till kassan från avsnittet utvalda produkter.
 • Knappstorlek - Välj en storlek ur den här rullgardinsmenyn för att ställa in storleken på knappen Add to cart (Lägg till i varukorgen) och den dynamiska kassaknappen.

Redigera produktsideinställningar

 1. Välj Produktsidor.
 2. Klicka på avsnittet Produktsidor.
 3. Använd inställningarna för att anpassa dina produktsidor.
 4. Klicka på Spara.

Produktrekommendationer

Du kan visa rekommenderade produkter på produktsidor för att underlätta för kunder att upptäcka andra produkter som kan intressera dem.

Aktivera produktrekommendationer

 1. Välj Produktsidor.

 2. Klicka på avsnittet Product recommendations (produktrekommendationer).

 3. Markera Show dynamic recommendations (Visa dynamiska rekommendationer) för att visa produktrekommendationer på dina produktsidor.

 4. Valfritt: Om du vill ändra den rubrik som visas ovanför de rekommenderade produkterna anger du en ny i fältet Rubrik.

 5. Valfritt: Använd kryssrutan Visa leverantör för att visa eller dölja leverantörerna i produktbeskrivningarna.

 6. Klicka på Spara.

Produktseriesidor

Avsnittet Produktseriesidor är huvudsakligt anpassningsbart avsnitt för produktseriesidor.

Avsnittet Produktseriesidor innehåller följande inställningar:

 • Visa produktförsäljare – Visa säljare för varje produkt under produktnamnet.
 • Aktivera produktseriesortering – Låt kunder sortera produkter på dina produktseriesidor.
 • Aktivera filtrering efter produkttagg - Låt kunder filtrera en produktserie efter produkttagg.

Redigera inställningar för Produktseriesidor

 1. Välj Produktseriesidor.
 2. Klicka på avsnittet Produktseriesidor.
 3. Använd inställningarna för att anpassa avsnittet med dina kollektionssidor.
 4. Klicka på Spara.

Utvald kollektion

Du kan framhäva en kollektion på din startsida. Du kan marknadsföra reor och nya kollektioner genom att välja ut och framhäva kollektioner.

Avsnittet Utvald produktserie innehåller följande inställningar:

 • Rubrik - Lägg till texten som visas ovanför produkter i produktserien. Standardtexten är Utvald produktserie.
 • Produktserie – Välj den produktserie som du vill visa i avsnittet. Upp till 50 produkter kommer att visas från den produktserie du väljer.
 • Rader - Välj antal produktrader som ska visas i avsnittet.

Lägg till ett avsnitt för utvald produktserie på din startsida

 1. Klicka på Lägg till avsnitt.
 2. Klicka på Utvald produktserie och sedan på Välj.
 3. Klicka på Välj produktserie och välj sedan en produktserie från Produktserie-listan.
 4. Använd inställningarna för att anpassa avsnittet.
 5. Klicka på Spara.

Utvald banderoll

Du kan lägga till en utvald bannerbild på din startsida. Du kan också lägga till en rubrik och en bildlänk.

Lägg till en utvald banner på din startsida

 1. Klicka på Lägg till avsnitt.
 2. Klicka på Utvald banner och sedan på Välj.
 3. Skriv en rubrik för det här avsnittet i fältet Rubrik.
 4. Klicka på Välj bild i bild-området och gör sedan något av följande: - Klicka på fliken Bibliotek för att välja en bild du redan har laddat upp i din Shopify-administratör.
 5. Klicka på fliken Gratisbilder för att välja en lagerbild från Burst. Härifrån kan du skriva in ett sökord eller bläddra i bildkategorierna.
 6. Om du vill välja en bild från din lokala dator klickar du på fliken Bibliotek och klickar sedan på Ladda upp.

 7. Välj en sida i din butik som du vill att bilden ska länka till i fältet Bildlänk.

 8. Klicka på Spara.

Bild med text

Med Simple kan du lägga till en bild med text som visas till höger eller vänster om bilden. Du kan även lägga till en knapp som länkar till en annan sida.

Du kan använda en bild med ett textavsnitt för att annonsera en specifik produkt eller produktserie.

Avsnittet för bild med text innehåller följande inställningar:

 • Bild - Lägg till en bild i avsnittet. Du kan ladda upp en bild, använda en redan uppladdad bild eller välja en gratis lagerbild från Burst.
 • Bildjustering - Välj om bilden i avsnittet ska visas till vänster eller höger.
 • Rubrik - Lägg till en primär text som ska visas tillsammans med bilden.
 • Text - Lägg till sekundär text som ska visas tillsammans med bilden. Denna text visas under rubriktexten.
 • Knappetikett - Lägg till den text som du vill ska visas på knappen.
 • Knapplänk – Ange den URL eller den sida som du vill att knappen ska länka till. Klistra in URL:en eller välj en sida från menyn. Om du inte vill inkludera en knapp i avsnittet lämnar du detta fält tomt.

Lägg till ett avsnitt för bild med text på din startsida

 1. Klicka på Lägg till avsnitt.
 2. Klicka på Bild med text och sedan på Välj.
 3. Klicka på Välj bild i bild-området och gör sedan något av följande: - Klicka på fliken Bibliotek för att välja en bild du redan har laddat upp i din Shopify-administratör.
 4. Klicka på fliken Gratisbilder för att välja en lagerbild från Burst. Härifrån kan du skriva in ett sökord eller bläddra i bildkategorierna.
 5. Om du vill välja en bild från din lokala dator klickar du på fliken Bibliotek och klickar sedan på Ladda upp.

 6. Använd inställningarna för att anpassa avsnittet.

 7. Klicka på Spara.

Bildspel

Du kan skapa ett bildspel på startsidan som visar upp till sex bilder.

Den rekommenderade storleken för bilder i ett bildspel är 1 280 x 460 px.

Bildspelsavsnittet innehåller följande inställningar:

Innehåll

 • Bild - Lägg till en bild i ditt bildspel.
 • Bildplacering - Välj den viktigaste delen av en bild och sätt den i fokus.
 • Opacitet för överlagring - Ställ in nyans för bildöverlagringen. En överlagring gör att dina bilder blir mörkare och kan göra överlagrad text mer lättläst.
 • Textfärg - Ställ in färgen på texten i bildspelet.
 • Textjustering - Justera texten i förhållande till bilderna.
 • Rubrik - Lägg till en rubrik i din bild.
 • Knappmärkning - Lägg till en knapp med en text på i ditt bildspel.
 • Knapplänk – Ange den URL eller den sida som du vill att knappen ska länka till. Klistra in URL:en eller välj en sida från menyn. Om du inte vill inkludera en knapp i avsnittet lämnar du detta fält tomt.

Inställningar

 • Bildhöjd - Ställ in bildspelets höjd. Du kan använda höjdinställningen anpassa efter första bilden för att basera bildspelets höjd på den första bildens höjd.
 • Automatisk rotation mellan bilder - Ställ in att bildspelet ska spelas upp automatiskt.
 • Byt bilder var – Välj hur ofta du vill byta bilder.
 • Övergångseffekt – Välj om du vill att bilderna ska rulla eller blekna.
 • Textstorlek - Ställ in storleken på texten i bildspelet.

Lägga till ett bildspel på din startsida

 1. Klicka på Lägg till avsnitt.
 2. Klicka på Bildspel och sedan på Välj.
  1. Klicka på bild i området innehåll och gör sedan något av följande: - Klicka på fliken Bibliotek för att välja en bild du redan har laddat upp i din Shopify-administratör.
 3. Klicka på fliken Gratisbilder för att välja en lagerbild från Burst. Härifrån kan du skriva in ett sökord eller bläddra i bildkategorierna.
 4. Om du vill välja en bild från din lokala dator klickar du på fliken Bibliotek och klickar sedan på Ladda upp.

 5. Klicka på Add Slide (lägg till bild) för att lägga till fler bilder.

 6. Använd inställningarna för att anpassa ditt bildspel.

 7. Klicka på Spara.

Nyhetsbrev

Du kan lägga till nyhetsbrevsregistrering på din startsida. Detta låter dig samla in kunders e-postadresser för kampanjer med e-postmarknadsföring. Se Shopify-bloggen för mer information om e-postmarknadsföring.

Lägga till nyhetsbrevsregistrering på din startsida

 1. Klicka på Lägg till avsnitt.

 2. Klicka på Nyhetsbrev och sedan på Välj.

 3. Ange en rubrik för nyhetsbrevsregistreringen.

 4. Ange en underrubrik till nyhetsbrevsregistreringen.

 5. Klicka på Spara.

Karta

Du kan lägga till en Google-karta på din hemsida för att visa kunder var ditt företag är beläget.

Kartavsnittet innehåller följande inställningar:

 • Rubrik - Lägg till en rubrik i ditt kartavsnitt.
 • Adress och öppettider – Lägg till butikens adress och öppettider i ditt kartavsnitt.
 • Adress som kartan ska visa - Ställ in att kartan ska visa butikens läge.
 • Etikett för kartlänk- Lägg till en knapp som länkar till ditt läge i Google Maps.
 • Visa stift - Lägg till ett stift som visar butikens specifika läge på kartan.
 • API-nyckel för Google Maps - Lägg till kartans API-nyckel till kartavsnittet.
 • Bild - Lägg till en bild som visas om kartan inte går att läsa in.
 • Bildposition – Ange placeringen av bilden.

Lägga till en karta på din hemsida

 1. Klicka på Lägg till avsnitt.
 2. Klicka på Karta och sedan på Välj.
 3. Använd inställningarna för att anpassa kartavsnittet.
 4. Klicka på Spara.

Rich text

Använd avsnittet Rich text för att tillhandahålla allt skriftligt innehåll du vill visa på din startsida, eller för att bädda in sidor som du har skapat genom din Shopify-adminsida. Till exempel kan du visa kommande händelser genom att bädda in din bloggsida eller visa en sida med något av följande:

Rich text-avsnittet innehåller följande inställningar:

 • Rubrik - Lägg till en rubrik i ditt rich text-avsnitt.
 • Text - Lägg till och formatera din anpassade text. Klicka på lägg till innehåll och sedan på sida om du vill framhäva en sida från din butik. Gå till rullgardinsmenyn och välj en startsida.
 • Storlek - Ange storleken på din text.

Lägg till rich text till din startsida

 1. Klicka på Lägg till avsnitt.

 2. Klicka på Rich Text och klicka sedan på Välj.

 3. Använd inställningarna för att anpassa ditt rich text-avsnitt.

 4. Klicka på Spara.

Video

Du kan lägga till en YouTube- eller Vimeo-video på din hemsida. Videor kan engagera kunder och generera intresse för ditt företag.

För att lägga till en video måste du hitta delningslänken för videon:

 • YouTube - En delningslänk för YouTube ser ut så här: https://youtu.be/ZXWgHlnVVEY. Du kan lära dig hur man kopierar en delningslänk för en YouTube-video i den här hjälpartikeln om YouTube.
 • Vimeo - En delningslänk för Vimeo ser ut så här: https://vimeo.com/123456789. Du kan lära dig hur man kopierar en delningslänk för en Vimeo-video i den här hjälpartikeln om Vimeo.

Videoavsnittet innehåller följande inställningar:

 • Rubrik – Lägg till en rubrik i ditt videoavsnitt.
 • Videolänk - Lägg till delningslänken för ditt videoklipp.

Lägga till en video på din startsida

 1. Klicka på Lägg till avsnitt.
 2. Klicka på Video och sedan på Välj.
 3. Använd inställningarna för att anpassa videoavsnittet.
 4. Klicka på Spara.

Anpassa HTML

I avsnittet Anpassad HTML kan du använda HTML-kod för att skapa anpassat innehåll till din startsida. Du kan till exempel använda HTML för att formatera textblock, skapa tabeller eller bädda in innehåll från en tredjepartswebbplats.

Lägg till ett anpassat HTML-avsnitt på din startsida

 1. Klicka på Lägg till avsnitt.

 2. Klicka på Custom HTML (anpassad HTML), och klicka sedan på Välj.

 3. Klicka på Anpassad HTML och ange den HTML-kod som du vill lägga till på din startsida.

 4. Klicka på Spara.

Är du redo att börja sälja med Shopify?

Prova gratis