Anpassningar för Venture

Varje betalt Shopify-konto får 60 minuters gratis designtid från Shopify-supporten. Denna designtid kan användas för att lägga till specifika funktioner i ett tema som kan hjälpa din butiks försäljning.

Följande anpassningar kan göras i Venture av Shopify-supporten. Granska beskrivningen för varje stödd anpassning för att avgöra vilka anpassningar som kan hjälpa ditt företag.

Justera logotypen till mitten

Designtid: 15 minuter

Som standard är logotypen justerad till vänster i sidhuvudet.

Den här anpassningen centrerar logotypen i sidhuvudet.

Den bör undvikas i butiker som inte har specifika varumärkeskrav som kräver en centrerad logotyp, eftersom kunder lättare kan upptäcka en vänsterjusterad logotyp.

Lägg till ett produktantal för produktseriesidor

Designtid: 15 minuter

Som standard syns inte antalet produkter på en sida eller i en produktserie på produktseriesidor.

Den här anpassningen lägger till antalet produkter på den aktuella sidan och det totala antalet produkter i den produktserien överst på produktseriesidorna.

Den här anpassningen fungerar bra i butiker med ett stort antal produkter för att säkerställa att kunderna vet hur många produkter som finns i en produktserie, så att de vet att de ska bläddra ner på sidan eller besöka andra sidor i produktserien.

Är du redo att börja sälja med Shopify?

Prova gratis