Versioner av temaarkitektur

Under juli 2021 publicerade Shopify en ny temaarkitektur som kallas Online Store 2.0. Teman som använder tidigare arkitektur kallas vintageteman. Vintageteman finns i två typer: avdelade eller inte avdelade. Din version av temaarkitektur avgör vilka filtyper som utgör ditt tema, hur du kan anpassa ditt tema och hur appar kan integreras med ditt tema. Din version av temaarkitektur kan också ge dig åtkomst till nya Shopify-funktioner.

Shopify erbjuder ett gratis tema för webbutik 2.0 som kallas Dawn. Mer information om Dawn.

Det är inte obligatoriskt att uppdatera till Online Store 2.0. Du kan fortsätta använda ett gammalt tema om det uppfyller behoven för din butik.

Funktioner för Online Store 2.0 kontra funktioner för vintagetema

<table>
<caption>Compare theme features</caption>
 <thead>
  <tr>
   <th style="width:70%;">Feature</th>
   <th style="width:15%;">Vintage</th>
   <th style="width:15%;">OS 2.0</th>
  </tr>
 </thead>
 <tbody>
 <tr>
  <td scope="row"><strong>Sections on the home page</strong><BR>
  Customize the content on your online store's home page. Add, rearrange, or remove sections to create your page layout.</td>
  <td style='color: #7ab55c'>✓</td>
  <td style='color: #7ab55c'>✓</td>
 </tr>
 <tr>
  <td scope="row"><strong>Sections on every page</strong><BR>
  Customize the content on most of your online store's pages. Add, rearrange, or remove sections and blocks to create unique page layouts.</td>
  <td style='color: #7ab55c'>-</td>
  <td style='color: #7ab55c'>✓</td>
 </tr>
 <tr>
  <td scope="row"><strong>Enhanced app support</strong><BR>
  Install or change apps without touching any code. Add app functionality anywhere in your theme using <a href="/manual/online-store/themes/extend/apps#app-blocks">app blocks</a>.</td>
  <td style='color: #7ab55c'>-</td>
  <td style='color: #7ab55c'>✓</td>
 </tr>
 <tr>
  <td scope="row"><strong>Richer content using dynamic sources</strong><BR>
   Add dynamic, specialized information to any setting in your theme by connecting the setting to a <a href="/manual/online-store/themes/os20/theme-structure/sections#metafields-and-dynamic-sources">dynamic source</a>. A dynamic source can be a resource attribute or a metafield value.</td>
  <td style='color: #7ab55c'>-</td>
  <td style='color: #7ab55c'>✓</td>
 </tr>
 <tr>
  <td scope="row"><strong>Collection filtering</strong><BR>
   Allow customers to <a href="/manual/online-store/themes/os20/customize/filters">filter</a> collections in your store by availability, price, and more.</td>
  <td style='color: #7ab55c'>-</td>
  <td style='color: #7ab55c'>✓</td>
 </tr>
 </tbody>
</table>

Avgör din version av temaarkitektur

Du kanske vill veta vilken version av temaarkitektur ditt tema använder i följande fall:

 • du försöker avgöra om en app eller appfunktion är kompatibel med ditt tema
 • du vill använda en av funktionerna som endast är tillgängliga för teman för webbutik 2.0
 • du vill veta om en viss anpassningshandledning gäller för ditt tema

Versionen av temaarkitektur är specifik för varje tema i ditt temabibliotek. Du kan ha både teman för webbutik 2.0 och vintageteman i ditt temabibliotek på samma gång.

Steg:

 1. Välj Produkter > Standardprodukt. Detta öppnar standardproduktmallen. 3. Titta i sidofältet, under avsnitten för produktmallar. Om du har ett tema för webbutik 2.0 visas en Lägg till avsnitt-knapp under avsnittslistan. 4. Om ingen Lägg till avsnitt-knapp visas kan det hända att du har ett vintage tema med avsnitt eller ett vintage tema utan avsnitt. Följ stegen i Avgör din arkitekturversion av vintagetema för att ta reda på vilken version av vintagearkitektur ditt tema använder.

Om du använder ett tema för webbutik 2.0 kan du lägga till avsnitt på din produktsida.

Avgör din arkitekturversion av vintagetema

När du vet att du använder ett vintagetema bör du även ta reda på om du använder ett tema med avsnitt eller ett tema utan avsnitt. Det hjälper dig att förstå vilka anpassningar som är tillgängliga för ditt tema och vilka steg du ska följa i handledningar för temaanpassning.

Ett sätt att kontrollera i temaredigeraren är att kontrollera om du kan dra och släppa för att arrangera layouten på din startsida. Om du kan dra och släppa element har du ett tema med avsnitt.

Kolla i mappen Avsnitt i din temakod för att se vilken version du använder.

Steg:

 1. Kontrollera mappstrukturen i sidofältet: - Om det finns filer i katalogen Avsnitt använder du ett tema med avsnitt.
  • Om det inte finns några filer i katalogen Avsnitt använder du ett tema utan avsnitt.

Läs mer om din temaversion

När du avgör din temaversion kan du utforska dokumentation och anpassningsguider som gäller för dig:

Är du redo att börja sälja med Shopify?

Prova gratis