Skapa orderutkast

Du kan skapa ett orderutkast på uppdrag av din kund och sedan skicka dem en faktura för beställningen. Som standard innehåller fakturan en länk till en utcheckning, där din kund kan betala för sin beställning.

Orderutkast kan innehålla följande information:

Skapa ett nytt orderutkast

Du kan skapa ett nytt orderutkast från sidan Utkast i din Shopify-admin. Nya utkast har ingen förifylld orderinformation, så du måste lägga till alla uppgifter i orderutkastet manuellt.

Steg:

Duplicera en befintlig order eller ett befintligt orderutkast

När du skapar ett orderutkast kan du spara tid genom att duplicera en befintlig order eller ett befintligt orderutkast. Granska följande exempel på när det kan vara användbart att duplicera en befintlig order:

 • Du skapar ofta ordrar manuellt för återkommande kunder.
 • Du vill ändra eller redigera en befintlig order.

När du duplicerar en befintlig order eller ett befintligt orderutkast skapas ett nytt orderutkast med följande duplicerade information:

 • Produkter: Den duplicerade posten innehåller den senaste informationen för den produkten. Om en produkt har raderats kommer den inte att inkluderas i det duplicerade orderutkastet.
 • Anpassade artiklar.
 • Kundinformation: Om kunden har tagits bort kommer en kund att skapas baserat på e-postadressen, faktureringsadressen och leveransadressen.
 • E-post-, fakturerings- och leveransadresser.
 • Anteckningar, anteckningsattribut och taggar.
 • Marknaden.

Rabatter och fraktkostnader är inte duplicerade i orderutkastet.

Kopiera en befintlig order

Du kan skapa ett orderutkast genom att duplicera en befintlig order i din Shopify-admin.

Steg:

Om du sparar din order som ett utkast kan du uppdatera det senare från sidan Utkast i din Shopify-admin. När du godkänner betalning för ditt orderutkast, skapas en order för den på sidan Ordrar.

Duplicera ett befintligt orderutkast

Du kan skapa ett orderutkast genom att duplicera ett befintligt orderutkast i din Shopify-admin.

Steg:

Om du sparar ordern som ett nytt utkast kan du uppdatera det senare från sidan Utkast i din Shopify-admin. När du accepterar betalning för ditt orderutkast skapas en order för den på ordersidan.

Lägga till produkter i ett orderutkast

Du kan lägga till produkter och produktpaket i ditt orderutkast.

Du kan också välja om du vill reservera artiklarna i orderutkastet för att säkerställa att det som finns i lagret inte kan köpas av andra kunder.

Steg:

Reservera artiklar i ett orderutkast

När du reserverar artiklar i ett orderutkast får lagerenheterna lagertillståndet Ej tillgänglig och kan inte köpas av andra kunder. De artiklar som du reserverar är avsedda för det specifika orderutkastet. Om du inte reserverar artiklar förblir enheternas lagertillstånd Tillgänglig och de kan köpas av andra kunder. Här hittar du mer information om lagertillstånd.

För att reservera en artikel måste lagerspårning aktiveras för den produkten.

Steg:

Lägg till rabatter i ett orderutkast

Du kan tillämpa rabatter på ett orderutkast på följande sätt:

Läs mer om hur du tillämpar rabatter på ett orderutkast.

Lägg till leverans i ett orderutkast

Om den aktuella ordern kräver leverans kan du välja en förinställd fraktkostnad, skapa ett anpassat pris eller välja lokal leverans eller hämta i butik.

Använd en platsbaserad fraktkostnad genom att först lägga till en kund och en leveransadress i ditt orderutkast. När du har lagt till en kund kan du välja från fraktkostnaderna som du har skapat i butikens leveransinställningar.

Steg:

Lägg till taggar i ett orderutkast

Du kan organisera dina ordrar efter huruvida de är mottagna, betalade eller distribuerade genom att lägga till taggar. Du kan filtrera order efter tagg och sedan spara ordervyn för den taggen så att du snabbt kan komma åt dessa ordrar i framtiden.

Steg:

Lägg till eller ta bort skatter från ett orderutkast

Orderutkast inkluderar som standard skatter baserade på din butiks skatteinställningar och kundens leveransadress. Om du inte har en leveransadress på fil, baseras skatterna istället på kundens faktureringsadress.

Steg:

Lägg till, ändra eller ta bort en kund från ett orderutkast

Du kan lägga till en kund, ändra kundens information eller ta bort en kund från ett orderutkast.

Lägg till en kund i ett orderutkast

Du kan lägga till en ny eller befintlig kund i ett orderutkast. Det är nödvändigt att lägga till en kund när du vill använda en platsbaserad fraktkostnad för den aktuella ordern.

Steg:

Ändra en kunds kontaktuppgifter

Du kan ändra en kunds information från ett orderutkast.

Steg:

Ta bort en kund från ett orderutkast

Du kan radera en kund från ett orderutkast. Detta kommer inte att radera kunden från kundlistan i din Shopify-admin.

Steg:

Ange betalningsvillkor för betalningar som ska betalas senare på ett orderutkast

Betalningsvillkor gör att du kan ange det datum då betalningen ska förfalla för en order. Du kan ställa in betalningsvillkor för orderutkast eller så kan du lägga till dem till befintliga ordrar som har status Väntar på betalning.

Du kan välja mellan följande alternativ när du ska ställa in betalningsvillkor:

 • Förfaller vid mottagande: Använd det här alternativet för att ställa in betalningens förfallodag till det datum då du skickar fakturan till din kund.
 • Förfaller till betalning vid distribution: Använd det här alternativet för att ställa in betalningen som förfallen på det datum då du distribuerar alla artiklar i ordern.
 • Nettovillkor: Använd detta alternativ för att ställa in betalningens förfallodag inom det angivna antalet dagar från utfärdandedatumet. Du kan till exempel välja Inom 30 dagar så ställs betalningens förfallodag in till 30 dagar efter utfärdandedatumet. Som standard är utfärdandedatumet inställt på det aktuella datumet, men du kan ändra utfärdandedatumet när du har valt ett alternativ för nettovillkor.
 • Fast villkor: Använd detta alternativ för att ställa in betalningens förfallodag till ett visst datum.

Om en order inte betalas senast på förfallodagen blir orderstatusen Förfallen.

När du har ställt in betalningsvillkor kan du skicka en faktura eller acceptera betalning för ordern.

Steg:

Lokal valuta för orderutkast

Om du använder Internationell för att sälja internationellt så avgörs den lokala valutan, prissättning, skatter och tullar av marknaden som är associerad med ordern.

Marknaden som är associerad med ordern avgörs av kundens leveransadress. Om du lägger till en kund i ordern uppdateras priset och din kunds lokala valuta visas.

För orderutkast som visar en lokal valuta som inte är butiksvaluta beräknas valutakursen när du skapar orderutkastet. Detta pris är fast och används på fakturan oavsett om valutakursen ändras. Men om du sparar ordern som ett utkast och redigerar den efteråt uppdateras prissättningen på hela ordern med valutakursen som är aktuell vid tidpunkten för redigeringen.

Ändra priset om du vill använda olika prissättning och valuta för ett orderutkast. Granska dock först följande konsekvenser av att ändra priset för en order:

 • Skatter inkluderas eller exkluderas från artikelpriser. Ordrar på den amerikanska marknaden exkluderar till exempel skatter från priser medan ordrar på den tyska marknaden inkluderar skatter i priser.
 • Skattesatser varierar efter marknad. Rätt skattesats för kundens leveransadress debiteras i kassan om en kund ändrar leveransadressen till en adress som ligger utanför marknaden. Orderns marknad, med inställningen ”skatt inkluderad” eller ”skatt exkluderad”, förblir dock oförändrad.
 • Om du använder en tredjepartstjänst för att bestämma valutakursen för en marknad bestäms prissättningen för en order av tjänstens valutakurs. Den avgift som Shopify Payments använder för att beräkna din utbetalning baseras dock på den marknad som valts i Shopify. Det belopp som debiteras i ordern kan därför skilja sig från det belopp du mottar i betalningen. För mer information, se valutakonverteringar och valutakurser.
 • Tillverkarens förslag till detaljhandelspris (MSRP): Om du är skyldig att sälja en produkt till MSRP på en kunds marknad kan du bryta mot avtal om du byter marknader och använder ett alternativt marknadspris.

Ändra marknaden för en order

Om du använder Shopify Internationell och vill ändra prissättning och valuta för en order måste du ändra prissättningen. Orderns Marknadsavsnitt visas endast när en marknad som inte är din huvudmarknad är aktiverad. Om du vill ändra till en viss marknadsprissättning så måste du aktivera den marknaden och den lokala valutan för marknaden.

Se till att granska effekterna av att ändra prissättningen innan du ändrar den.

Steg:

Orderpriser visas i kundens lokala valuta, förutom när du gör följande anpassade ändringar i ordern:

 • Om du lägger till en anpassad post eller orderrabatt så visas rabattvärdet i butiksvalutan.
 • Om du lägger till ett anpassat fraktpris visas priset i butikens valuta.
 • Om du lägger till en anpassad artikel visas priset i butiksvalutan.

När du har gjort dessa anpassade ändringar visas de i ordern i kundens lokala valuta.

Ta bort ett orderutkast

Du kan radera orderutkast oavsett om orderutkastet är öppet eller slutfört. Om du raderar ett slutfört orderutkast så raderas inte ordern som skapades från utkastet.

Steg:

Är du redo att börja sälja med Shopify?

Prova gratis