Verifiera leveransadresser för ordrar

När kunder lägger ordrar och anger potentiellt ogiltiga leveransadressuppgifter så visar ordern problemen i Shopify-admin och ger förslag för uppdatering av adressuppgifterna. Förslag för adressverifiering erbjuds när det finns stort förtroende för vilka adressuppgifter som kunden avsett. Detta hjälper dig att minska antalet ordrar med potentiellt ogiltiga adresser och minimera antalet försenade eller misslyckade leveranser.

Den här funktionen verifierar kundens leveransadress efter att ordern har lagts. Du kan aktivera verifiering av leveransadresser i kassan för att uppmana kunden att verifiera sin leveransadress innan ordern läggs.

Behörighet för verifiering av leveransadress

Verifiering av leveransadress sker automatiskt på alla inkommande onlineordrar. Verifiering av leveransadress är tillgänglig för alla handlare oavsett plan.

Funktionen för adressverifiering är tillgänglig för leveransadresser i följande länder:

 • Australien
 • Österrike
 • Belgien
 • Bermuda
 • Tjeckien
 • Danmark
 • Färöarna
 • Frankrike
 • Guernsey
 • Italien
 • Liechtenstein
 • Luxemburg
 • Nederländerna
 • Polen
 • Portugal
 • Slovenien
 • Sydkorea
 • Schweiz
 • USA

Adresser för ordrar från länder som inte stöds kontrolleras fortfarande, men kanske inte returnerar så många specifika förslag för adressverifiering som de från länder som stöds.

Filtrera ordrar efter status för adressverifiering

Du kan filtrera listan Ordrar för att visa ordrar efter deras status för verifiering av leveransadress. Välj orderfiltret Adressverifiering och välj vilka filter som ska tillämpas för ordervyn:

 • Inte verifierad: Visar ordrar som exkluderades från adressverifiering. Dessa kan inkludera ordrar utan leveransadresser.
 • Har problem: Visar ordrar med adressverifieringsvarningar eller -fel.
 • Inga problem: Visar ordrar som har verifierats.

Mer information om att filtrera ordrar.

Typer av problem med adressverifiering

Det finns två huvudsakliga typer av adressverifieringsfel:

 • Varningar: Indikeras med en gul ikon. En varning kan leda till försenad eller misslyckad leverans och bör uppdateras innan ordern distribueras.
 • Fel: Indikeras med en röd ikon. Ett fel leder mycket sannolikt till en försenad eller misslyckad leverans och ska uppdateras innan ordern distribueras. Fel gör att du inte kan markera adressen som giltig.

Använd ditt goda omdöme för att avgöra när du ska markera en flaggad adress som giltig. Distribution av ordrar utan att åtgärda varningar eller fel kan leda till försenade eller misslyckade orderleveranser till kunden.

Åtgärda problem med leveransadresser

Åtgärda eventuella varningar eller fel i ordrarnas leveransadressverifiering för att minska risken för försenade eller misslyckade leveranser. Om du är osäker på hur du löser verifieringsproblemet kan du kontakta kunden direkt genom att skicka ett e-postmeddelande där du ber om mer information.

Om det finns ett fel i en leveransadress så kan du inte markera adressen som giltig.

Steg:

 1. Från din Shopify-admin, gå till ordrar.

 2. Klicka på ordern med ett problem med leveransadressverifiering som du vill åtgärda.

 3. I avsnittet Kund under Leveransadress så klickar du på Granska adressproblem.

 4. Valfritt: Om du vill kontakta kunden för att bekräfta adressen så klickar du på Skicka e-postmeddelande till kund för att öppna en dialogruta för E-postmeddelande till kund. Mer information om att kontakta en kund om order.

 5. I dialogrutan Redigera leveransadress visas den ursprungliga leveransadressen med flaggat adressproblem samt föreslagen giltig leveransadress. Lös adressfrågan genom att göra något av följande alternativ:

  • Välj alternativet Ursprunglig och klicka på Markera som giltig för att acceptera befintlig leveransadress utan uppdateringar. Detta är endast möjligt när det inte finns något fel att åtgärda.
  • Välj alternativet Förslag och klicka på Använd förslag för att uppdatera leveransadressinformationen automatiskt.
  • I avsnittet Ursprunglig klickar du på Redigera adress för att uppdatera leveransadressinformationen manuellt. När du har uppdaterat adressen klickar du på Spara.

Är du redo att börja sälja med Shopify?

Prova gratis