Kör endast skript vid första besöket

Sidan för orderstatus låter dina kunder kontrollera statusen för sina leveranser. Det är vanligt att man inkluderar spårningsskript för försäljningskonvertering på den här sidan eftersom det är den sista sidan i utcheckningen. Det innebär att en kund som återvänder för att kontrollera sin orderstatus kan räknas som en andra försäljning i dina analyser.

För att förhindra att din analys räknar samma kunder mer än en gång kan du lägga till first_time_accessed attribut runt några eller alla dina ytterligare skript. Med first_time_accessed koden på plats, kommer Shopify att köra dina ytterligare skript bara första gången dina kunder ser deras sida för orderstatus.

Använd first_time_accessed

Du kommer förmodligen vilja använda first_time_accessed attribut om du använder konverteringsspårning på din sida för orderstatus, men du kan också använda den med alla koder som du bara vill köra en gång på sidan för orderstatus. För att göra detta kan du använda ett Liquid if-meddelande och placera eventuella skript som du bara vill köra en gång mellan {% if first_time_accessed %} och {% endif %} taggar.

Steg:

  1. I avsnittet Orderhantering hittar du textrutan Ytterligare skript:

  2. Klistra in följande kod i rutan Ytterligare skript:

{% if first_time_accessed %}
  <!-- Conversion scripts you want to run only once -->
{% endif %}

  <!-- Scripts you want to run on every visit -->
  1. Om du vill att ett skript bara ska köra första gången som orderstatussidan öppnas, klistrar du in den mellan {% if first_time_accessed %} och {% endif %} taggar. Om du vill att ett skript ska köras varje gång orderstatussidan öppnas, klistrar du in den under {% endif %} taggen.

  2. Klicka på Spara.

Är du redo att börja sälja med Shopify?

Prova gratis