Valutaformatering

Du kan ändra hur valutorna visas i din butik för att göra det enklare för dina kunder att läsa beloppen.

Typer av valutaformatering

Det finns fyra olika valutaformat som används i olika delar av din butik:

De fyra olika valutaformat som används i din butik
Namn Används i
HTML med valuta Webbutik och Shopify admin
HTML utan valuta Webbutik och Shopify admin
E-post med valuta Aviseringar
E-post utan valuta Mallar för aviseringar och Orderutskrift

Alternativ för valutaformatering

Valutabeloppet kan visas på några olika sätt:

formateringsalternativ för valutabelopp
Pengaformat Avrundat Exempel
{{ amount }} 1 134,65
{{ amount_no_decimals }} 1 135
{{ amount_with_comma_separator }} 1 134,65
{{ amount_no_decimals_with_comma_separator }} 1 135
{{ amount_with_apostrophe_separator }} 1 134,65

Valutaformat som avrundas kommer att avrundas uppåt om decimaltalet är 50 eller högre och nedåt om den inte är det.

Ändra din valutaformatering

  1. Klicka på Butiksuppgifter.

  2. Klicka på Ändra formatering i avsnittet Butiksvaluta.

  3. I varje fält ersätter du {{amount}} med det valutaformat som du vill använda från tabellen med alternativ.

  4. Klicka på Spara.

Aktivera valutakoder i dina temainställningar

I vissa teman kan du visa valutakoden tillsammans med priserna i din webbutik.

Om du använder ett tema för Online Store 2.0 kan du visa eller dölja valutakoder i ditt temas inställningar.

Är du redo att börja sälja med Shopify?

Prova gratis