Shop Cash-kampanjer

Shop Cash-kampanjer gör att du kan öka värdet på en kunds Shop Cash i din butik. Dessa kampanjer kan hjälpa dig att öka din förstagångskundförsäljning i Shop-appen.

När du skapar en Shop Cash-kampanj visas ditt erbjudande för potentiella nya kunder i avsnittet Shop Cash-erbjudanden i Shop-appen, och du betalar endast förvärvskostnader för genomförda sälj. Kunder som har köpt från din butik tidigare kommer inte kunna se ditt Shop Cash-erbjudande.

Behörighet

Shop Cash-kampanjer är endast tillgängliga för butiker som uppfyller alla följande krav:

Betala för Shop Cash-kampanjer

När du skapar en Shop Cash-kampanj måste du ange en budget. Din dagliga budget är det totala beloppet som du vill spendera varje dag som din Shop Cash-kampanj pågår. Den maximala kostnaden per förvärv är det maximala belopp som du är villig att spendera för att få en ny kund i en transaktion. Summan av värdet och förvärvsavgiften för Shop Cash kommer inte att överstiga detta belopp för en transaktion.

Varje gång någon lägger en order med ett Shop Cash-erbjudande, dras avgifter av från ditt Shopify Payments-utbetalningssaldo. Detta fortsätter tills den totala kampanjbudgeten har nåtts. Om din dagliga budget nås pausas kampanjen under resten av den dagen och din budget uppdateras följande dag.

Det krävs ingen förfinansiering för att skapa en Shop Cash-kampanj. Om ditt saldo för Shopify Payments-utbetalning inte har tillräckliga medel för att täcka kampanjavgifterna görs ett ny försök tills debiteringen genomförs. Under denna tid hålls Shop Cash-delen av din orderutbetalning kvar tills kampanjavgifterna tas ut.

Skapa en Shop Cash-kampanj

Alla anställda i din butik som har Shop-kanal- och marknadsföringsbehörigheter kan skapa och hantera Shop Cash-kampanjer. Du kan ha en aktiv kampanj åt gången.

Steg

 1. Klicka på Inställningar > Appar och försäljningskanaler från din Shopify-admin.

 2. På sidan Appar och försäljningskanaler klickar du på Shop.

 3. Klicka på Öppna försäljningskanal.

 4. Klicka på Marknadsföring och sedan på Skapa kampanj i det övre högra hörnet.

 5. Ange namnet på din kampanj.

 6. I avsnittet Schema anger du startdatumet och tiden som du vill att din kampanj ska börja.

 7. Valfritt: Markera kryssrutan Ställ in sluttid om du vill ange en sluttid för din kampanj.

 8. I avsnittet Budget ska du fylla i fälten Daglig budget och Maxkostnad per förvärv.

 9. Valfritt: Om du vill ange ett minimibelopp som kunder behöver spendera för att kunna använda ett Shop Cash-erbjudande väljer du Ange lägsta ordervärde.

 10. Godkänn villkoren och klicka sedan på Publicera.

Redigera en Shop Cash-kampanj

När du har skapat en Shop Cash-kampanj kan du göra ändringar i din dagliga budget och kampanjens slutdatum. Du kan inte ändra den maximala kostnaden per förvärv efter att en kampanj har aktiverats. Du kan dock avsluta en kampanj när som helst och sedan skapa en ny.

Steg

 1. Klicka på Inställningar > Appar och försäljningskanaler från din Shopify-admin.

 2. På sidan Appar och försäljningskanaler klickar du på Shop.

 3. Klicka på Öppna försäljningskanal.

 4. Klicka på Marknadsföring och sedan på din kampanj.

 5. Gör något av följande:

  • Justera fältet Slutdatum eller fältet Sluttid och klicka sedan på Spara för att ändra när din kampanj slutar.
  • Om du vill ändra din dagliga budget anger du det nya beloppet i fältet Daglig budget och klickar sedan på Spara.
  • Pausa kampanjen genom att klicka på Pausa kampanj.
  • Klicka på Avsluta kampanj för att avsluta din kampanj omedelbart.
 6. Uppdatera fälten som du vill redigera.

 7. Klicka på Spara.

Shop Cash-kampanjanalys

Du kan mäta framgången för dina Shop Cash-kampanjer i din Shopify-administratör.

Steg

 1. Klicka på Inställningar > Appar och försäljningskanaler från din Shopify-admin.

 2. På sidan Appar och försäljningskanaler klickar du på Shop.

 3. Klicka på Öppna försäljningskanal.

 4. Klicka på marknadsföring

 5. Välj den kampanj som du vill granska.

Använd tabellen nedan för att lära dig mer om vad varje kampanjmätvärde betyder.

Felmeddelanden rörande produktseriestatus
Mätvärden Definition
Intryck Antalet gånger som användare av Shop-appen har tittat på ett Shop Cash-erbjudande var som helst i Shop-appen, inklusive butiks- och produktdetaljsidor.
Nya kunder förvärvade Antal nya kunder som la sin första order med ett Shop Cash-erbjudande.
Försäljning från kampanj Bruttoförsäljningsbeloppet delat med antalet ordrar från en Shop Cash-kampanj.
Genomsnittligt ordervärde Bruttoförsäljningsbeloppet delat med antalet ordrar från en Shop Cash-kampanj.
Retur på annonskostnad Bruttoförsäljningsbeloppet delat med den totala kostnaden för Shop Cash-kampanjer.
Annonskostnad för försäljning Den totala reklamkostnaden dividerat med total bruttoförsäljning från Shop Cash-kampanjer, visas som en procentandel.
Kostnad per kund Den totala reklamkostnaden dividerat med det totala antalet kunder som erhållits från Shop Cash-kampanjer.

Kontakta Shop-supporten för hjälp på engelska om du har frågor om Shop Cash-kampanjer. Kontakta Shopify-supporten för support på andra språk.

Är du redo att börja sälja med Shopify?

Prova gratis