Använd konstverk för avbetalning med Shop Pay

När du använder konstverk för avbetalning med Shop Pay, godkänner du Shop Pays och avbetalning med Shop Pays riktlinjer för varumärkesanvändning och är införstådd med att en överträdelse av dessa riktlinjer kommer resultera i uppsägning av din licens eller tillstånd att använda Shop Pay-varumärkestillgångarna. Se till att du följer Shopify-riktlinjerna för korrekt användning av Shop Pay-logotyper.

För att framhäva eller marknadsföra avbetalningsfunktionen i Shop Pay kan Shop Pays primära logotyp användas tillsammans med en Affirm-partnerskapsslogan. Du bör försöka visa konstverket i fyrfärg när det är möjligt. Konstverk som visar Shop Pay-logotypen tillsammans med partnerskapsslogan finns även i monotona färger.

Du kan ladda ner alla konstverk för Shop Pay-avbetalningar som en zip-fil som innehåller .eps, .jpg, .png och .svg.

Ladda ner konstverk för Shop Pay-avbetalningsvarumärken

Om du vill ha vägledning för användning av Shop Pay-logotypen, se användning av Shop Pay-logotyper.

Se använda vårt varumärke, för hjälp med att använda Shopify-varumärket, inklusive Shopping Bag och den kursiverade Shopify-textlogotypen.

Shop Pays primära logotyp

När det är möjligt bör Shop Pays huvudlogotyp användas i fyrfärg. Shop Pay-logotypen finns även i monotona färger. Du kan ladda ner alla Shop Pay-varumärkestillgångar som en zip-fil som innehåller .eps, .jpg, .png och .svg.

Primär logotyp

Ladda ner Shop Pays primära logotyp

Primärt konstverk för Shop Pay-avbetalningar

Konstverk för Shop Pay-avbetalningar kombinerar Shop Pays primära logotyp med Affirms partnerskapsslogan. Affirms designvarumärke är ett varumärke som tillhör Affirm, Inc. Läs mer om Affirms riktlinjer för logotyp, banner och knappar.

Konstverket för avbetalning med Shop Pay finns även i monotona färger. Visa konstverket i fyrfärg när det är möjligt.

Primärt konstverk för avbetalningar

Ladda ner primärt konstverk för Shop Pay-avbetalningar

Monotont konstverk

Använd det monotona alternativ som ger mest kontrast när du inte kan använda konstverk i fyrfärg.

Använd det monotona konstverket i följande fall:

  • när du behöver utskrift i en färg
  • när du inte får exakt färgåtergivning
  • när du har en bakgrund med låg kontrast
  • när du har en rörig eller mönstrad bakgrund

Monoton logotyp för avbetalningar

Ladda ner monotont konstverk för Shop Pay-avbetalningar

Rensa utrymme runt konstverket för avbetalning med Shop Pay

När du använder konstverk för Shop Pay-avbetalningar ska du alltid behålla ett ledigt utrymme eller utfyllnad på "X" runt konstverken för att maximera dess visuella påverkan i varje sammansättning.

"X" hänvisar till höjden på konstverket.

Exempel på konstverk i minimistorlek för avbetalningar

Minsta storlek på konstverket för avbetalning med Shop Pay

Skala inte konstverket under 166 x 42 pixlar (px) för att behålla visuell integritet för konstverket för Shop Pay-avbetalningar.

Exempel på konstverk med minimistorlek för avbetalning

Bästa praxis

När du använder konstverket för avbetalning med Shop Pay i din webbutik kan du överväga rekommendationerna i följande tabell.

Exempel på konstverk i fyrfärg.
Använd konstverk i fyrfärg när det är möjligt.
Exempel på svart konstverk.
Använd konstverket i helsvart som ett alternativ till fyrfärgsversionen.
Exempel på vitt konstverk.
Använd konstverket i helvitt som ett alternativ till fyrfärgsversionen och för att bevara kontrasten på olikfärgade bakgrunder, bilder eller mönster.
Exempel på helvitt konstverk.
Använd helvitt konstverk när den läggs ovanpå en annan bild. Lägg till det vita konstverket ovanpå ett svart lager för att ge en stark kontrast.

Här är några exempel på vad du ska undvika när du använder konstverk i avbetalning för Shop Pay.

Exempel på konstverk som är förvrängt och vridet.
Förvräng eller vrid inte konstverket.
Exempel på olikfärgat konstverk.
Ändra inte färgen på konstverket.
De enda varianterna som accepteras är fyrfärg, helsvart eller helvitt.
Exempel på konstverk som har ändrats.
Ändra inte konstverket på något sätt eller ändra några färger.
Exempel på konstverk med ändrade proportioner.
Ändra inte konstverkets proportioner på något sätt.
Exempel på staplat konstverk.
Stapla eller ändra inte låsningen av konstverket.
Exempel på konstverk som lagts ovanpå bilder.
Placera inte konstverk i fyrfärg ovanpå bilder.
Använd istället ett monotont konstverk för att ge störst kontrast.
Exempel på vitt konstverk mot ljus bakgrund.
Placera inte det vita konstverket ovanpå ljusa färger.
Exempel på konstverk med skuggeffekt.
Ändra eller tillämpa inte några effekter på konstverket, till exempel skugga, kontur eller suddighet.

Läs mer om att designa för webbtillgänglighet.

Riktlinjer för varumärkesanvändning

Dessa riktlinjer förklarar hur du ska använda och visuellt presentera Shop Pay-varumärkestillgångar. Användning av Shop Pay-varumärkestillgångar anger ditt godkännande av dessa riktlinjer och att du förstår att din användning av dessa varumärkestillgångar i överträdelse av dessa riktlinjer kommer att leda till automatisk uppsägning av din licens och/eller tillstånd att använda dem.

  • Du får endast använda dessa varumärkestillgångar enligt riktlinjerna som anges på denna sida och endast i syfte att marknadsföra tillgängligheten för avbetalningsfunktionen på Shop Pay tillsammans med en Shopify-handlares butik, om inte annat uttryckligen godkänns i skrift.
  • Din användning av dessa varumärkestillgångar får inte vilseleda konsumenter angående vår sponsring av, anknytning till eller godkännande av ditt företag eller dina produkter eller tjänster.
  • Affirm och Affirm-designen är varumärken som tillhör Affirm, Inc. Vi beviljar dig ingen licens för att använda deras varumärken. Du bör granska deras efterlevnadskrav innan du använder något av deras varumärken.
  • Olika varumärkestillgångar, inklusive "Shop Pay" och Shop Pay-logotypen, är vår exklusiva egendom och all välvilja som är ett resultat av din användning av någon av dessa varumärkestillgångar kommer endast att vara till vår fördel och du kommer inte att vidta några åtgärder som står i konflikt med vårt ägande av dessa varumärkestillgångar.
  • Våra varumärkestillgångar måste användas på ett respektfullt sätt. De får inte användas på ett sätt som skadar oss, våra produkter eller tjänster, eller på ett sätt som, vi anser, minskar eller på annat sätt skadar vårt rykte eller vår välvilja i våra varumärken eller andra varumärkestillgångar som vi äger. Med andra ord, koppla inte våra varumärkestillgångar till en olovlig eller olaglig verksamhet eller använd dem på ett sätt som är bedrägligt eller skadligt.

Är du redo att börja sälja med Shopify?

Prova gratis