Shop Cash-kampanjer

Shop Cash-kampanjer gör att du kan öka värdet på en kunds Shop Cash i din butik. Dessa kampanjer kan hjälpa dig att öka din förstagångskundförsäljning i Shop-appen.

När du skapar en Shop Cash-kampanj visas ditt erbjudande för potentiella nya kunder i avsnittet Shop Cash-erbjudanden i Shop-appen, och du betalar endast förvärvskostnader för genomförda sälj. Kunder som har köpt från din butik tidigare kommer inte kunna se ditt Shop Cash-erbjudande.

Behörighet

Shop Cash-kampanjer är i tidig åtkomst och är endast tillgängliga för butiker som uppfyller alla följande krav:

Om din butik uppfyller behörighetskriterier för Shop Cash-kampanjer kan du ansöka om tidig åtkomst.

Skapa en Shop Cash-kampanj

När du har godkänts att delta i programmet för tidig åtkomst till Shop Cash-kampanjer får du ett e-postmeddelande från Shop som berättar att du kan börja skapa Shop Cash-kampanjer i din Shopify-admin.

Alla anställda i din butik som har Shop-kanal- och marknadsföringsbehörigheter kan skapa och hantera Shop Cash-kampanjer. Du kan ha en aktiv kampanj åt gången.

Steg

 1. Klicka på Inställningar > Appar och försäljningskanaler från din Shopify-admin.

 2. På sidan Appar och försäljningskanaler klickar du på Shop.

 3. Klicka på Öppna försäljningskanal.

 4. Klicka på Marknadsföring och sedan på Skapa kampanj i det övre högra hörnet.

 5. Ange namnet på din kampanj.

 6. I avsnittet Schema anger du startdatumet och tiden som du vill att din kampanj ska börja.

 7. Valfritt: Markera kryssrutan Ställ in sluttid om du vill ange en sluttid för din kampanj.

 8. I avsnittet Budget slutför du fälten Total budget och Högsta kostnad per anskaffning.

 9. Godkänn villkoren och klicka sedan på Publicera.

Redigera en Shop Cash-kampanj

När du har skapat en Shop Cash-kampanj kan du göra ändringar i din totala budget och kampanjens slutdatum. Du kan inte ändra den maximala kostnaden per förvärv efter att en kampanj går live. Du kan dock avsluta en kampanj när som helst och sedan skapa en ny.

Steg

 1. Klicka på Inställningar > Appar och försäljningskanaler från din Shopify-admin.

 2. På sidan Appar och försäljningskanaler klickar du på Shop.

 3. Klicka på Öppna försäljningskanal.

 4. Klicka på Marknadsföring och sedan på din kampanj.

 5. Gör något av följande:

  • Justera fältet Slutdatum eller fältet Sluttid och klicka sedan på Spara för att ändra när din kampanj slutar.
  • Om du vill ändra din totala budget anger du det nya beloppet i fältet Total budget och klickar sedan på Spara.
  • Pausa kampanjen genom att klicka på Pausa kampanj.
  • Klicka på Avsluta kampanj för att avsluta din kampanj omedelbart.
 6. Uppdatera fälten som du vill redigera.

 7. Klicka på Spara.

Betala för Shop Cash-kampanjer

När du har skapat en Shop Cash-kampanj betalar du endast för genomförda ordrar som inkluderar en inlösen av Shop Cash-erbjudandet. Det krävs ingen förfinansiering för att skapa en Shop Cash-kampanj.

Varje gång någon lägger en order med ett Shop Cash-erbjudande, dras avgifter av från ditt Shopify Payments-utbetalningssaldo. Detta fortsätter tills den totala kampanjbudgeten har nåtts.

Om ditt saldo för Shopify Payments-utbetalning inte har tillräckliga medel för att täcka kampanjavgifterna görs ett ny försök tills debiteringen genomförs. Under denna tid hålls Shop Cash-delen av din orderutbetalning kvar tills kampanjavgifterna tas ut.

Analysverktyg för Shop Cash-kampanj

Du kan mäta framgången för dina Shop Cash-kampanjer i din Shopify-administratör.

Steg

 1. Klicka på Inställningar > Appar och försäljningskanaler från din Shopify-admin.

 2. På sidan Appar och försäljningskanaler klickar du på Shop.

 3. Klicka på Öppna försäljningskanal.

 4. Klicka på marknadsföring

 5. Välj den kampanj som du vill granska.

Använd tabellen nedan för att lära dig mer om vad varje kampanjmätvärde betyder.

Felmeddelanden rörande produktseriestatus
Mätvärden Definition
Intryck Antalet gånger som användare av Shop-appen har tittat på ett Shop Cash-erbjudande var som helst i Shop-appen, inklusive butiks- och produktdetaljsidor.
Nya kunder förvärvade Antal nya kunder som la sin första order med ett Shop Cash-erbjudande.
Försäljning från kampanj Bruttoförsäljningsbeloppet delat med antalet ordrar från en Shop Cash-kampanj.
Genomsnittligt ordervärde Bruttoförsäljningsbeloppet delat med antalet ordrar från en Shop Cash-kampanj.
Retur på annonskostnad Bruttoförsäljningsbeloppet delat med den totala kostnaden för Shop Cash-kampanjer.
Annonskostnad för försäljning Den totala reklamkostnaden dividerat med total bruttoförsäljning från Shop Cash-kampanjer, visas som en procentandel.
Kostnad per kund Den totala reklamkostnaden dividerat med det totala antalet kunder som erhållits från Shop Cash-kampanjer.

Kontakta Shop-supporten för hjälp på engelska om du har frågor om Shop Cash-kampanjer. Kontakta Shopify-supporten för support på andra språk.

Är du redo att börja sälja med Shopify?

Prova gratis