Presentkort vid försäljningen i flera olika valutor

Presentkortsvärden och saldon ställs in i din butiks valuta, men dina kunder köper dem och löser in dem i sin lokala valuta.

Presentkortspriser konverteras genom att presentkortets belopp multipliceras med valutakonverteringskursen. Eftersom avgifterna redan har tillämpats tillkommer inga valutakonverteringsavgifter på inköp som gjorts med ett presentkort. Dessutom tillämpas inte avrundningsregler på presentkort.

Lösa in presentkort

När din kunds lokala valuta skiljer sig från din butiks valuta sker en valutakonvertering när presentkortet löses in i kassan. Vid konverteringen används växelkursen vid den tidpunkt då presentkortet löses in, och inte växelkursen som gällde när presentkortet köptes.

Presentkort och manuella konverteringskurser

Om du ställer in manuella valutakurskonverteringar tillämpas den manuella valutakursen på det pris som kunderna betalar för presentkort med flera valutor, men du får betalt med hjälp av den aktuella marknadskursen.

Om din butiks valuta till exempel är i USD och du ställer in en manuell valutakurs på 1,3 för konverteringar från USD till CAD, kostar ett presentkort på 100 USD 130 CAD för kanadensiska kunder.

Som handlare får du betalt i enlighet med den aktuella marknadskursen. Om nuvarande kurs är 1,24 får du betalt 104,84 USD för det presentkortet.

När kunden använder presentkortet på en order på 130 CAD minskas deras orderbetalning till 0,00 CAD och presentkortets saldo ändras från 100 USD till 0,00 USD. Du får inte betalt för transaktionen eftersom den täcks av presentkortet.

Om du ändrar din manuella valutakurs mellan den tidpunkt då ett presentkort köps och den tidpunkt då det används justeras presentkortets värde i kundens valuta, men presentkortets värde i din butiksvaluta förblir oförändrat. Det gör att presentkortets värde i en kunds valuta kan ändras enligt samma kurs som dina produktpriser. Om du till exempel ändrar din manuella valutakurs för USD till CAD från 1,3 till 1,25, ändras värdet på ett presentkort på 100 USD från 130 CAD till 125 CAD och priset för en produkt på 100 USD ändras också från 130 CAD till 125 CAD. Presentkortet på 100 USD kan fortfarande köpa en produkt för 100 USD i CAD i din butik.

Presentkortssaldon

Saldot för dina presentkort är alltid i din butiks valuta. Det betyder att när din kund kontrollerar sitt presentkortssaldo, visas det i butiksvalutan.

Internationell prissättning

Om du använder internationell prissättning för att ställa in specifika produktpriser för olika länder och regioner, bör du inte ange specifika priser för dina presentkort. Presentkortssaldon är alltid i din butiks standardvaluta och om du anger ett specifikt presentkortspris kan det leda till att du förlorar pengar.

Exempel

Till exempel är din butiksvaluta amerikanska dollar (USD) och du säljer $100 presentkort i USD. En europeisk kund, vars lokala valuta är euro, köper ett presentkort och betalar för det i euro. Senare skapar samma kund en order och betalar för den med hjälp av presentkortet. Vid utcheckningen konverteras saldot på presentkortet till euro och detta belopp används för att betala för ordern. Pengarna som återstår på presentkortet efter att ha betalat för ordern konverteras tillbaka till amerikanska dollar.

Mer information

Är du redo att börja sälja med Shopify?

Prova gratis