Krav för Shopify Payments

Shopify Payments är endast tillgängligt för butiker i vissa länder och regioner. Med Shopify Payments är du automatiskt inställd på att acceptera alla större betalningsmetoder så fort du skapar din Shopify butik.

Länder och regioner som stöds

Använd följande lista för att ta reda på om Shopify Payments är tillgänglig i det land där ditt företag är verksamt:

Om det land ditt företag verkar i inte stöds av Shopify Payments så kan du granska listan över andra betalningsgateways som Shopify stöder.

Förbjudna verksamheter

Vissa typer av företag och tjänster får inte använda Shopify Payments. Kontrollera listan över förbjudna företagstyper för det land där ditt företag är verksamt, för att se om du kan använda Shopify Payments:

Mer information finns i Shopify Payments Användarvillkor (TOS) och i Vanliga frågor om Shopify Payments.

Om den typ av verksamhet du kör inte stöds av Shopify Payments, granska sedan listan över andra betalningsgateways som Shopify stöder.

Bankkontokrav för Shopify Payments

Se till att ditt bankkonto uppfyller följande krav innan du ansluter det till Shopify Payments:

 • Kontot är ett fullständigt checkkonto, eller ett current account i Storbritannien och Irland.
 • Kontot använder utbetalningsvalutan i din region.
 • Kontot kan acceptera elektroniska banköverföringar.

Obs! Sparkonton, konton som kan använda flera valutor, virtuella konton och pengaöverföringskonton som efterliknar bankkonton stöds inte av Shopify-betalningar.

Alla regioner har även lokala krav som bankkontot måste följa:

 • Australien – Bankkontot måste vara registrerat i en fysisk bank i Australien, i valutan AUD och vara berättigat till BECS-överföringar.
 • Österrike - Bankkontot måste vara i euro, SEPA-betalningar måste kunna genomföras och kontot måste ha ett IBAN-nummer som börjar med följande bokstäver: AT, BE, BG, CH, CY, CZ, DE, DK, EE, ES, FI, FR, GB, GR, GI, HU, IE, IT, LT, LU, LV, MT, NL, NO, PL, PT, RO, SE, SI eller SK.
 • Belgien - Bankkontot måste vara ett standard bankkonto i valutan euro, vara berättigat till SEPA-överföringar och ha en IBAN som börjar med AT, BE, BG, CH, CY, CZ, DE, DK, EE, ES, FI, FR, GB, GR, GI, HU, IE, IT, LT, LU, LV, MT, NL, NO, PL, PT, RO, SE, SI eller SK. Andra typer av bankkonton och konton med virtuella operatörer stöds, men kan leda till fler misslyckade utbetalningar.
 • Kanada -om din utbetalningsvaluta är CAD så måste bankkontot vara registrerat i en fysisk bank i Kanada, i valutan CAD och vara berättigat till en överföring av ACH.
  Om din utbetalningsvaluta är USD måste bankkontot vara registrerat i en fysisk bank i Kanada eller USA, i valutan USD och vara berättigat till en överföring av ACH.
 • Danmark - Om din utbetalningsvaluta är i euro måste bankkontot vara i euro, SEPA-betalningar måste kunna genomföras och kontot måste ha ett IBAN-nummer som börjar med följande bokstäver: AT, BE, BG, CH, CY, CZ, DE, DK, EE, ES, FI, FR, GB, GR, GI, HU, IE, IT, LT, LU, LV, MT, NL, NO, PL, PT, RO, SE, SI eller SK. Om din utbetalningsvaluta är DKK, måste bankkontot vara i DKK-valuta, vara berättigad till SEPA-överföringar och ha en IBAN som börjar med DK.
 • Tyskland - Bankkontot måste vara i valutan euro, vara berättigat till SEPA-överföringar och ha en IBAN som börjar med följande bokstäver: AT, BE, BG, CH, CY, CZ, DE, DK, EE, ES, FI, FR, GB, GR, GI, HU, IE, IT, LT, LU, LV, MT, NL, NO, PL, PT, RO, SE, SI eller SK.
 • Hong Kong SAR - bankkontot måste vara registrerat i en fysisk bank i Hong Kong SAR och i HKD-valutan.
 • Irland – Bankkontot måste vara registrerat i en fysisk bank på Irland, i valutan EUR och vara berättigat till FPS-överföringar.
 • Italien - Bankkontot måste vara ett företagsbankkonto i valutan euro, vara berättigat till SEPA-överföringar och ha en IBAN som börjar med AT, BE, BG, CH, CY, CZ, DE, DK, EE, ES, FI, FR, GB, GR, GI, HU, IE, IT, LT, LU, LV, MT, NL, NO, PL, PT, RO, SE, SI eller SK.
 • Japan – Bankkontot måste vara registrerat i en fysisk bank i Japan, i valutan JPY och vara av typen Futsu.
 • Nederländerna - Bankkontot måste vara ett företagskonto i valutan euro, vara berättigat till SEPA-överföringar och ha en IBAN som börjar med AT, BE, BG, CH, CY, CZ, DE, DK, EE, ES, FI, FR, GB, GR, GI, HU, IE, IT, LT, LU, LV, MT, NL, NO, PL, PT, RO, SE, SI eller SK.
 • Nya Zeeland – Bankkontot måste vara registrerat i en fysisk bank på Nya Zeeland, i valutan NZD och vara berättigat till BECS-överföringar.
 • Singapore – Bankkontot måste vara registrerat i en fysisk bank i Singapore i valutan SGD.
 • Spanien - Bankkontot måste vara i euro, SEPA-betalningar måste kunna genomföras och kontot måste ha ett IBAN-nummer som börjar med följande bokstäver: AT, BE, BG, CH, CY, CZ, DE, DK, EE, ES, FI, FR, GB, GR, GI, HU, IE, IT, LT, LU, LV, MT, NL, NO, PL, PT, RO, SE, SI eller SK.
 • Sverige - Om din utbetalningsvaluta är i euro måste bankkontot vara i euro, SEPA-betalningar måste kunna genomföras och kontot måste ha ett IBAN-nummer som börjar med följande bokstäver: AT, BE, BG, CH, CY, CZ, DE, DK, EE, ES, FI, FR, GB, GR, GI, HU, IE, IT, LT, LU, LV, MT, NL, NO, PL, PT, RO, SE, SI eller SK. Om din utbetalningsvaluta är i SEK, måste bankkontot vara i valutan SEK, vara berättigad till SEPA-överföringar och ha en IBAN som börjar med SE.
 • Storbritannien – Bankkontot måste vara registrerat i en fysisk bank i Storbritannien, i valutan GBP och vara berättigat till FPS-betalningar.
 • USA – Bankkontot måste vara registrerat i en fysisk bank i USA, i valutan USD och berättigat till ACH-överföringar.

De flesta checkkonton kan acceptera de elektroniska banköverföringar som anges ovan. Checkkonton som är inställda till att endast att acceptera banköverföringar fungerar inte med Shopify Payments. Kontakta din bank för att ta reda på om ditt konto godkänner överföringstyperna som listas för din region ovan.

Krav på personlig information för Shopify Payments

Som svar på regleringar i olika länder måste du tillhandahålla information om dig och ditt företag. Informationen samlas in för att hjälpa till att identifiera handlare som använder Shopify Payments, inklusive faktiska ägare till en viss företagsenhet. Syftet med att samla in denna information är att efterleva regleringskrav som är utformade för att förhindra penningtvätt, finansiering av terrorism och andra ekonomibrott.

Eftersom lokala regler och förordningar utvecklas kan Shopify och dess partners ta kontakt för att samla in ytterligare information om dig och ditt företag. Dessa standardgranskningar kan inträffa när som helst så länge ditt Shopify-konto är aktivt.

Vilken information Shopify måste samla in skiljer sig från land till land, men innefattar vanligtvis dokumentation om följande:

 • personen som skapar Shopify Payments-kontot
 • företaget som är kopplat till Shopify Payments-kontot.
 • de individer som slutligen äger eller kontrollerar företaget, vilket innefattar företagsägaren eller en högre chef med juridisk befogenhet att signera för företagets räkning

Dokument för verifiering av identitet och hemadress

Om din identitet inte kan verifieras med hjälp av den information som du angav vid tidpunkten för Shopify Payments-registrering, kan du bli uppmanad att tillhandahålla ytterligare dokumentation. För att verifiera en person på ett Shopify Payments-konto krävs två separata dokument:

 • ett dokument som fungerar som identitetsbevis
 • ett dokument som fungerar som bevis på hemadress

Du kan inte använda samma dokument som både identitetsbevis och bevis på hemadress.

Se den fullständiga listan över godkända dokumenttyper för varje land för mer information.

Krav på dokument för identitetsbevis:

Dokument för identitetsbevis kräver följande:

 • Dokument måste laddas upp i fyrfärg. Till exempel accepteras inte svartvita inskanningar.
 • Dokument måste vara giltiga och inte utgångna.
 • Dokument måste vara tydliga och tillräckligt stora för att kunna läsas.
 • Fotokopior av identitetshandlingar accepteras inte.
 • Fullständiga dokument måste laddas upp. Ett fullständigt dokument innehåller följande:

  • både fram- och baksidan av ett körkort eller identitetskort
  • hela sidan med personuppgifter från ett pass
 • Dokument kan laddas upp i .png- eller .jpg-format. Foton och färgskanningar godkänns.

Krav på dokument för bevis på hemadress:

Dokument för bevis på hemadress kräver följande:

 • Dokument måste vara tydliga och tillräckligt stora för att kunna läsas.
 • Dokument måste vara daterade inom de senaste sex månaderna.
 • Dokumenten måste vara fullständiga. Ett fullständigt dokument innehåller följande:

  • hela dokumentsidan
  • personens fullständiga namn och adress, som är tydligt angivna och läsbara
 • Dokument kan laddas upp i .png-, .jpg- eller .pdf-format.

Dokument för företagsverifiering

Om ditt företag inte kan verifieras med hjälp av den information som du angav vid tidpunkten för Shopify Payments-registrering, kan ytterligare dokumentation krävas. De dokument du tillhandahåller måste innehålla företagsnamn, företagsadress och företagsregistreringsnummer eller momsregistreringsnummer.

För företagsverifiering ska du ladda upp din officiella federala företagsregistreringshandling, om tillgängligt, som innehåller ditt federala skatteregistreringsnummer.

Se den fullständiga listan över godkända dokumenttyper för varje land för mer information.

Krav på företagshandlingar:

Företagshandlingar kräver följande:

 • Dokument måste vara tydliga och tillräckligt stora för att kunna läsas.
 • Dokumenten måste vara giltiga och representera aktuell registrering.
 • Fullständiga dokument måste laddas upp. Ett fullständigt dokument innehåller följande:

  • fullständigt företagsnamn, företagsadress och antingen momsregistreringsnummer ELLER företagsregistreringsnummer för den registrerade enheten är tydligt angivna och läsbara
  • alla sidor i ett flersidigt dokument. Ladda upp en PDF som innehåller alla relevanta sidor
 • Dokument kan laddas upp i .pdf-format.

Ladda upp dina verifieringsdokument

På grund av att den personliga informationen i de begärda verifieringsdokumenten är känslig accepteras endast dokument som laddas upp via säkra banners i din Shopify-administratör. Dokument som skickas via e-post eller chatt redigeras av säkerhets- och sekretesskäl och går inte att använda.

Granskningsprocess för dokument

Uppladdningar av dokument för identitet, adress och bevis på juridisk enhet måste granskas och matchas med informationen på ditt Shopify Payments-konto innan ditt företag kan verifieras fullt ut.

Det kan ta upp till 3 arbetsdagar att genomföra granskningar. Under granskningsprocessen kan dina utbetalningar komma att parkeras tills din information har verifierats, men vanligtvis förblir din butik öppen och kunder kan fortfarande köpa dina produkter. När din information har verifierats upphör alla parkerade utbetalningar eller behandlingar på ditt konto automatiskt.

Godkända dokumenttyper

Följande tabell listar de godkända dokumenttyperna för personer och företag i varje land:

Godkända dokumenttyper
Land Dokumenttyp Godkända dokument
Australien Identitetshandlingar
 • Pass
 • Körkort: skanningar av fram- och baksida krävs

 • Identitetskort: skanningar av fram- och baksida krävs

 • Identitetskort för utländska personer: skanningar av fram- och baksida krävs

 • Uppehållstillstånd

Adresshandlingar
 • Körkort: skanningar av fram- och baksida krävs
 • Fotokort: skanningar av fram- och baksida krävs

 • Kort med personuppgifter från den tasmanska regeringen: skanningar av fram- och baksida krävs

 • ImmiCard: skanningar av fram- och baksida krävs

 • Medicare-dokument (statlig sjukförsäkringshandling)

 • Centrelink-dokument (statlig pensionshandling)

 • Brev eller bedömning från det australiska skatteverket

 • Meddelande om rådsbedömning eller landsvärdering

Företags-/enhetshandlingar
 • Bekräftelse på australiskt företagsnummer (registreringsbevis)

 • Dokumenterad registrering från Australian Securities and Investments Commission (ASIC) (registreringsbevis)

 • Utdrag ur det australiska företagsregistret

 • Registreringsbevis för namnändring

 • Utdrag från Australian Charities and Not-for-profits Commission

 • Utdrag från organisationen för konsumentfrågor

Österrike Identitetshandlingar
 • Pass

 • Körkort: skanningar av fram- och baksida krävs

 • Identitetskort: skanningar av fram- och baksida krävs

 • Uppehållstillstånd

 • Identitetskort för utländska personer: skanningar av fram- och baksida krävs

 • Utländskt pass

 • Pass för asylsökande

 • Tillfälligt uppehållstillstånd: skanningar av fram- och baksida krävs

Adresshandlingar
 • Folkbokföring

 • Räkning för allmännyttig tjänst

 • Kontoutdrag

 • Bokslut

Företags-/enhetshandlingar
 • Utdrag ur handelsregister

 • Momsregistrering

Belgien Identitetshandlingar
 • Pass

 • Körkort: skanningar av fram- och baksida krävs

 • Fotokort: skanningar av fram- och baksida krävs

Adresshandlingar
 • Hemortsbevis

 • Räkning för allmännyttig tjänst

 • Kontoutdrag

 • Uppehållstillstånd

 • Låneutdrag

 • Brev som intygar registrering på det lokala rådhuset

 • Pensionsutdrag

Företags-/enhetshandlingar
 • Momsregistrering

 • Utdrag ur handelsregister

 • Bolagsordning

 • Kopia av bilagor publicerade i det offentliga belgiska registret

 • Bokslut

Kanada Identitetshandlingar
 • Pass

 • Körkort: skanningar av fram- och baksida krävs

 • Kort med intyg på indianstatus

 • Kort för permanent invånare

 • Identitetskort: skanningar av fram- och baksida krävs

 • Foto-ID (ej körkort)

 • Fotokort

Danmark Identitetshandlingar
 • Pass

 • Körkort: skanningar av fram- och baksida krävs

 • Identitetskort från Köpenhamn: skanningar av fram- och baksida krävs

 • Uppehållstillstånd: skanningar av fram- och baksida krävs

 • Militär identitetshandling

 • Polislegitimation

Adresshandlingar
 • Räkning för allmännyttig tjänst

 • Kontoutdrag

 • Låneutdrag

 • Hyreskontrakt

 • Sjukförsäkringskort

 • Skattebedömning

Företags-/enhetshandlingar
 • Momsregistrering

 • Utdrag ur handelsregister

 • Stadgar

 • Registreringsintyg

 • Bokslut

Tyskland Identitetshandlingar
 • Pass

 • Körkort: skanningar av fram- och baksida krävs

 • Identitetskort: skanningar av fram- och baksida krävs

 • Uppehållstillstånd: skanningar av fram- och baksida krävs

Adresshandlingar
 • Bostadsbevis

 • Brev från hyresvärd

 • Räkning för allmännyttig tjänst

 • Kontoutdrag

 • Låneutdrag

 • Myndighetsutfärdad handling

Företags-/enhetshandlingar
 • Momsregistrering

 • Handelsregistrering

 • Handelslicens

 • Utdrag ur handelsregister

 • Bokslut

Hong Kong SAR Identitetshandlingar
 • Pass

 • Identitetskort: skanningar av fram- och baksida krävs

 • Intyg om registrerade uppgifter

 • Intyg om dispens

 • Vietnamesiskt flyktingkort

Adresshandlingar
 • Identitetskort: skanningar av fram- och baksida krävs

 • Intyg om registrerade uppgifter

 • Räkning för allmännyttig tjänst

 • Kontoutdrag

 • Telefon- eller mobiltelefonräkning

 • Försäkringsbolagsutdrag

 • Myndighetsutfärdad eller domarutfärdad handling

 • Hyreskontrakt

 • Kontrakt på försäljning av egendom

 • Universitetsräkning eller -brev

Företags-/enhetshandlingar
 • Utdrag ur handelsregister

 • Registreringsbevis

 • Företagsregistreringsintyg
Irland Identitetshandlingar
 • Pass

 • Körkort: skanningar av fram- och baksida krävs

 • Nationellt identitetskort: skanningar av fram- och baksida krävs

Adresshandlingar
 • Körkort: skanningar av fram- och baksida krävs

 • Kontoutdrag

 • Räkning för allmännyttig tjänst

 • Bilförsäkring

 • Hemförsäkring

 • Socialförsäkringsdokument

 • Myndighetsutfärdad handling

 • Intyg om skatteavdrag (TCC)

 • Intäktsfordran

Företags-/enhetshandlingar
 • Momsregistrering

 • Registreringsbevis

 • Partnerskapsavtal

 • Registreringsbevis

 • Bolagsordning

 • Utdrag från bolagsverkets handelsregister

Italien Identitetshandlingar
 • Pass

 • Körkort: skanningar av fram- och baksida krävs

 • Identitetskort: skanningar av fram- och baksida krävs

 • Båtlicens

 • Vapenlicens

 • Pensionsuppgifter

Adresshandlingar
 • Identitetskort: skanningar av fram- och baksida krävs

 • Bosättningsintyg

 • Räkning för allmännyttig tjänst

 • Kontoutdrag

Företags-/enhetshandlingar
 • Momsregistrering

 • Företagsregistreringsintyg

 • Bolagsordning

 • Laganteckning

 • Register och listor över auktoriserade enheter

 • Finansiella rapporter eller motsvarande dokument

Japan Identitetshandlingar
 • Pass

 • Körkort: skanningar av fram- och baksida krävs

 • Uppehållskort

 • My Number-kort med foto

 • Juki-kort med foto

Företags-/enhetshandlingar
 • Touki
 • Intyg om förseglingsregistrering
Nederländerna Identitetshandlingar
 • Pass

 • Körkort: skanningar av fram- och baksida krävs

 • Nationellt ID: skanningar av fram- och baksida krävs

 • Uppehållstillstånds-ID

 • Dokument för nederländska utlänningar

Adresshandlingar
 • Räkning för allmännyttig tjänst

 • Utdrag från ett finansinstitut

 • Myndighetsutfärdat brev

 • Bevis på hemförsäkring

Företags-/enhetshandlingar
 • Momsregistrering

 • Företagsregistreringsintyg

 • Laganteckning

Nya Zeeland Identitetshandlingar
 • Pass

 • Körkort: skanningar av fram- och baksida krävs

 • Nyzeeländsk provisorisk resehandling

 • Nyzeeländsk resehandling för flyktingar

 • Nyzeeländskt identitetsintyg

Adresshandlingar
 • Pass

 • Körkort: skanningar av fram- och baksida krävs

 • Räkning för allmännyttig tjänst

 • Dokument från statligt organ

 • Brev från kommunfullmäktige/myndighet

 • Undertecknat hyresavtal

 • Valsedlar

 • Försäkringsdokument

 • Notering om bilregistrering

 • Finansiell rapport

Företags-/enhetshandlingar
 • Utdrag från ett finansinstitut

 • Myndighetsutfärdat brev

 • Momsregistrering

 • Registreringsutdrag med nyzeeländskt företagsnummer

 • Företagsutdrag ur nyzeeländska bolagsverket

 • Nyzeeländskt registreringsbevis

 • Nyzeeländskt intyg om behörig registrering

 • Stiftelseurkund

 • Finansiell rapport

Singapore Identitetshandlingar
 • Pass

 • Körkort: skanningar av fram- och baksida krävs

 • ID-kort: skanningar av fram- och baksida krävs

 • Nationellt ID

 • Arbetstillstånd eller pass för Singapore

 • Försvarsmaktens kort för Singapore

 • Identitetskort från Singapores värnplikt

Företags-/enhetshandlingar
 • Bolagsbildning
 • Registrering av företagsnamn
 • Registrering av kommanditbolag med begränsat ansvar för delägarna
 • Registrering av kommanditbolag
 • Registrering av utländskt företag
 • Intyg om registrering av enhet
Spanien Identitetshandlingar
 • Pass

 • Körkort

 • DNI Nationellt ID: skanningar av fram- och baksida krävs

 • Uppehållstillstånds-ID

Adresshandlingar
 • Räkning för allmännyttig tjänst

 • Kontoutdrag eller telefonfaktura

 • Myndighetsutfärdat brev

 • Bosättningsintyg

Företags-/enhetshandlingar
 • Momsregistrering

 • NIF-dokument

 • Företagsregistreringsintyg

Sverige Identitetshandlingar
 • Pass

 • Körkort

 • Nationellt ID: skanningar av fram- och baksida krävs

 • Födelseattest

 • ID-kort som godkänts av Svenska institutet för standarder (SIS)

Adresshandlingar
 • Nationellt ID: skanningar av fram- och baksida krävs

 • Räkning för allmännyttig tjänst

 • Utdrag från ett finansinstitut

 • Myndighetsutfärdat brev

 • Uppehållstillståndskort

Företags-/enhetshandlingar
 • Momsregistrering

 • Registreringsintyg

 • Dokument utfärdat av statlig myndighet som visar organisationers identitetsnummer

 • Bolagsordning

 • Bokslut

 • Meddelande från registreringsstyrelsen i den officiella tidningen

Storbritannien Identitetshandlingar
 • Pass

 • Körkort

 • Uppehållstillstånd

 • Medborgarkort

 • Röstlängds-ID

 • Brittiskt ID

Adresshandlingar
 • Körkort

 • Räkning för allmännyttig tjänst

 • Utdrag från ett finansinstitut

 • Myndighetsutfärdat brev

 • Advokatbrev

 • Dokumentation från styrelse eller bostadsrättsförening

 • Dokumentation från bidragsmyndighet

 • Röstlängdspost

 • Sjukförsäkringskort från vårdinstitution

 • Läkares registreringsbrev för läkarmottagning

Företags-/enhetshandlingar
 • Momsregistrering

 • Registreringsbevis

 • Dokument från Companies House (näringslivsregistret)

 • Brittiska skatte- och tullmyndigheten: momsintyg

 • Brittiska skatte- och tullmyndigheten: kontoutdrag

 • Dokument från Charity Commission (Välgörenhetskommissionen)

 • OSCR Scottish Charity Regulator (skotska tillsynsmyndigheten för välgörenhet)

USA Identitetshandlingar
 • Pass

 • Passkort

 • Körkort

 • Statligt utfärdat ID-kort

 • Uppehållstillstånds-ID/amerikanskt grönt kort

 • Passerkort

 • NYC-kort

 • Amerikanskt visakort

 • Födelseattest

Företags-/enhetshandlingar
 • IRS-brev 147C

 • IRS SS-4-bekräftelsebrev

Är du redo att börja sälja med Shopify?

Prova gratis