Ställa in Shopify Ping

När du har lagt till Shopify Ping till din iOS- eller Android-enhet, eller har tillgång till den på din dator, kan du ansluta Shopify Ping till en meddelandeapp för din Shopify-butik. Kunderna kan starta en konversation från din webbutik och du kan läsa och svara på dina meddelanden med Shopify Ping. Du kan också ange timmarna som du är tillgänglig för att svara på meddelanden och anpassa en hälsning som kunderna får när de startar en konversation.

Behörighetskrav

De behörigheter som personal i din butik får avgör vilka funktioner i Shopify Ping de kan använda. För mer information, se personalbehörigheter för Shopify Ping.

Behörighetskrav för iOS 14

Om du har uppdaterat enheten till iOS 14 eller högre och använder tredjepartsappar från Shopify, kan du behöva aktivera Spårning över flera webbplatser i dina inställningar för iOS. Spårning över flera webbplatser gör det möjligt för tredjepartsappar från Shopify som du har installerat i din Shopify-administratör, att vara anslutna i Shopify Ping, Shopify Point of Sale och Shopifys mobilapp.

Slutför följande steg för att aktivera Spårning över flera webbplatser:

 1. Öppna appen Inställningar på din enhet.
 2. Tryck på Shopify, Shopify POS eller Shopify Ping.
 3. Aktivera Tillåt spårning över flera webbplatser.

Konfigurera Shopify Ping på en mobil enhet

Steg:

 1. Installera Shopify Ping på någon av följande mobila enheter: - iPhone eller iPad

 2. Öppna Shopify Ping och logga sedan in på ditt Shopify-konto.

Installera Shopify Ping på dator

 1. Gå till shopifyping.com från din dator eller iPad.
 2. Logga in på ditt Shopify-konto.

Anslut Shopify Ping till en chatt-app

När du integrerar en chattapp med Shopify Ping kan du läsa och svara på meddelanden från besökare i webbutiken genom att använda Shopify Ping på din iOS-, iPadOS-, Android-enhet eller genom att gå till shopifyping.com från din dator. Innan du integrerar Shopify Ping med en chattapp måste du installera chattappen i Shopify.

Du kan använda Shopify Ping med en eller flera av följande chatt-appar:

 • Shopify Chat - Kunderna kan starta en konversation från vilken sida som helst medan de bläddrar i din webbutik. Du kan läsa och svara på meddelanden i Shopify Ping.
 • Apple Business Chat - Kunderna kan starta en konversation från din webbutik med hjälp av meddelande-appen när de använder en iPhone, iPad eller Mac. Du kan läsa och svara på deras meddelanden i Shopify Ping.
 • Facebook Messenger-kanal - Du kan använda Facebook Messenger-kanalen för att låta kunderna handla direkt från meddelanden och för att svara på kundfrågor.

När du har installerat en app som stöder Shopify Ping kan du ansluta den till Shopify Ping.

Steg:

 1. Från Shopify Pings Start-skärm väljer du Butik-ikonen.
 2. Välj Appar.
 3. Välj Lägg till intill den app som du vill ansluta. Din butik måste uppfylla en apps krav innan du kan lägga till den.

Ställ in din chattillgänglighet

När du ställer in Shopify Ping med en chattapp finns det inga begränsningar för din butiks tillgänglighet för chatt som standard. Du kan ställa in din butiks tillgänglighet från inställningarna i Shopify Ping, så att kunder som inleder en konversation med din butik vet när de kan förvänta sig ett svar.

Den här funktionen är ännu inte tillgänglig i Shopify Ping för dator.

Steg:

 1. I Shopify Ping väljer du Butik-ikonen för att öppna inställningarna.

 2. Välj Chatt-tillgänglighet.

 3. Välj växlingsknappen Alltid tillgänglig för att stänga av den.

 4. För varje dag som du vill ändra tillgängligheten väljer du just den dagen och ställer in din tillgänglighet:

- Välj växlingsknappen Tillgänglig för att aktivera eller inaktivera tillgängligheten för den dagen. När växlingsknappen är avstängd visas din butik som otillgänglig hela dagen. - Om din butik är tillgänglig den dagen ska du aktivera växlingsknappen Tillgänglig hela dagen eller ställa in timmarna när din butik är tillgänglig för konversationer. Tryck på Från för att välja en starttid för din butiks tillgänglighet och välj Till för att välja en sluttid.

Skapa automatiska hälsningsmeddelanden

Du kan anpassa hälsningsmeddelanden som skickas automatiskt när en kund startar en konversation i din butik, så att kunderna vet när de kan förvänta sig ett svar. Du kan ställa in olika hälsningsmeddelanden för konversationer som startats under dina tillgängliga timmar och för dem som startats utanför dina tillgängliga timmar.

Steg:

 1. I Shopify Ping väljer du Butik-ikonen för att öppna inställningarna.

 2. Välj Chatt-tillgänglighet.

 3. Lägg till dina automatiska hälsningar:

- Välj Tillgänglighetsmeddelande för att lägga till en automatisk hälsning som skickas när en kund startar en konversation under din butiks tillgänglighetstider. - Välj Frånvaro-meddelande för att lägga till en automatisk hälsning som skickas när en kund startar en konversation utanför butikens öppningstid.

 1. Välj växlingsknappen och ange sedan meddelandetexten.

 2. Om du vill återgå till inställningarna för Chatt-tillgänglighet väljer du bakåtpilen.

Skapa sparade svar

I Shopify Ping för iOS eller Android kan du spara färdiga svar som du kan använda till vanliga kundmeddelanden. Om kunder till exempel ofta fråga om du accepterar returer eller byten kan du skapa och spara ett färdigt svar som innehåller en länk till din butiks policy. När du skapar ett färdigt svar ger du det ett namn som du använder som genväg till det färdiga svaret när du skickar meddelanden till kunden.

Den här funktionen är ännu inte tillgänglig i Shopify Ping för dator.

Steg:

 1. I Shopify Ping väljer du Butik-ikonen.
 2. Välj Sparade svar.
 3. Välj Skapa nytt sparat svar.
 4. Under Genväganger du namnet på det sparade svaret. Det här är den genväg som du kommer att ange när du vill använda det sparade svaret i en konversation med en kund. Du kan endast ange ett ord för en genväg.
 5. Under Meddelandeanger du den sparade svarstexten. Det här är det meddelande som kunderna kommer att se när du använder det sparade svaret.
 6. Välj Spara.

Om du vill använda ett sparat svar anger du genvägen i meddelandefältet under en konversation och väljer sedan svaret som visas. Du kan redigera eller lägga till i meddelandet vid behov och sedan väljer du Skicka.

Redigera eller ta bort ett sparat svar

 1. I Shopify Ping väljer du Butik-ikonen.
 2. Välj Sparade svar.
 3. Välj Hantera sparade svar.
 4. Redigera eller ta bort ett svar: - Om du vill redigera ett svar markerar du svaret, gör nödvändiga ändringar och väljer sedan Spara.
  • Om du vill radera ett svar sveper du till vänster på svaret och väljer sedan Radera.

Är du redo att börja sälja med Shopify?

Prova gratis