Försäljning av CBD på Shopify (endast USA)

Amerikanska handlare i vissa delstater kan sälja utvalda cannabisprodukter eller produkter med cannabidiol (CBD) på Shopify. Handlarna kan endast sälja dessa produkter i delstater där det är tillåtet enligt lag. Delstatslagar och regler för försäljning av dessa produkter varierar betydligt och kan komma att ändras. Du bör rådgöra med en advokat för att bestämma hur och var du kan sälja din produkt.

Observera: Gå till www.shopify.com/sell/cbd för att registrera dig för en provbutik om du inte har skapat en Shopify-butik

Kom igång

Eftersom amerikanska lagar om cannabis och CBD utvecklas snabbt bör handlare rådgöra med en advokat innan de säljer dessa produkter på Shopify. Shopify kan inte ge råd om vad och var handlare kan sälja men vi rekommenderar att handlare granskar och bevakar federala, statliga och lokala lagar, samt bevakar uppdateringar från Food and Drug Administration (FDA, USA:s livsmedel- och läkemedelsmyndighet). På FDA:s webbplats finns det bra vägledning om produkter som innehåller cannabis och/eller CBD i USA.

Ställ in din butik för att sälja hampa eller CBD

 1. Logga in i din Shopify-butik. Om du inte har skapat en butik än så går du till www.shopify.com/sell/cbd för att registrera dig för en provbutik.
 2. Läs noga igenom och skicka in intyget för försäljning av cannabis och cannabisprodukter. Du måste vara inloggad på ditt Shopify-konto som butiksägare för att fylla i detta formulär. Om du inte är butiksägaren eller om din butiksadress inte finns i USA kommer den här länken automatiskt att omdirigera dig till Shopify-administratören. Innan du säljer några CBD-produkter ska du se till att du förstår och skickar intygsformuläret. När du har skickat in formuläret är attesteringsprocessen automatisk - du behöver inte vänta på ett svar från Shopify angående attesteringsformuläret. För mer information om detta formulär, se avsnittet Krav.
 3. Välj och ansök om en betalnings-gateway från tredje part. Shopify Payments är inte tillgänglig för cannabisprodukter eller CBD-produkter för närvarande. Shopify har dock ingått ett samarbete med betalnings-gateways från tredje part som stöder försäljningen av vissa cannabisprodukter och/eller CBD-produkter. Kraven för godkännande kan variera för varje gateway. Granska kraven och tillämpa dem direkt på någon av dessa gateways med hjälp av följande Shopify-specifika länkar: - DigiPay

Den här listan kanske inte är uttömmande och kan ändras över tiden.

Transaktioner som involverar cannabisprodukter och CBD-produkter granskas mer noggrant vid betalning genom tredjeparts-gateways än andra transaktioner, så ansökan och godkännandeprocessen kan vara mer invecklade än vanligt. Betalnings-gateways från tredje part tar hänsyn till många faktorer när de godkänner betalningar och priser för butiker som säljer CBD-produkter, inklusive produkttyp, om företaget grundades nyligen, transaktionshistorik, volym, produktmix och andra faktorer. Alla betalnings-gateways har egen bestämmanderätt över godkännandet och Shopify kan inte garantera att din butik godkänns.

Dessutom är det viktigt att du känner till dina egna ansvarsområden. Liksom alla Shopify-handlare är det ditt ansvar att följa federala lagar, lagar på delstatsnivå och lokal nivå samt följa policyerna för Shopify, vår app, vårt partnerekosystem och alla tredjepartsleverantörer. Om du har ytterligare frågor ska du kontakta tredjepartsleverantörerna direkt eller rådgöra med en advokat.

Plus-handlare som använder Shopify Plus kan kontakta Merchant Success team för vägledning och support för att slutföra de steg som krävs för att sälja produkter av cannabis och/eller CBD-produkter på Shopify.

Faq

 • De allmänna
 • Krav
 • Betalning
 • Frakt
 • Butiksförsäljning

De allmänna

Vilka cannabisprodukter och/eller CBD-produkter kan jag sälja på Shopify?

I USA kan produkter som uppfyller definitionen (eller som innehåller ingredienser som uppfyller definitionen) "cannabis" enligt definitionen i 2018 års amerikanska jordbrukslag säljas på Shopify. Detta gäller om produkterna överensstämmer med andra lagar på federal nivå, delstatsnivå och lokal nivå, inklusive de l uppfyller alla andra tillämpliga federala, statliga och lokala lagar, inklusive de som finns i områdena hos dina kunder. Då kan de säljas på Shopify. Handlare får inte sälja produkter som innehåller CBD från marijuana.

Shopify kommer att tillåta amerikanska handlare att sälja lokala och förbrukningsprodukter av cannabis och/eller med CBD från cannabis förutsatt att de är verksamma i en stat där försäljningen av produkten är uttryckligen tillåten och att de uppfyller alla tillämpliga lagar och förordningar, inklusive de som gäller för deras kunder. I USA måste handlare som bedriver försäljning av cannabis eller CBD-produkter från cannabis måste fylla i ett intyg för försäljning av cannabisprodukter eller produkter framtagna från cannabis.

Handlare kan oavsett jurisdiktion sälja en produkt på Shopifys plattform om produkten lever upp till lagarna i deras jurisdiktion och deras kunders jurisdiktion, samt Shopifys användarvillkor, policy för godtagbar användning och andra tillämpade policyer. Det är handlarens ansvar att se till att deras försäljning överensstämmer med alla tillämpliga lagar. Vi rekommenderar handlare att rådgöra med en advokat om de har några frågor om deras produkters laglighet.

Kan jag sälja produkter från CBD-produkter framtagna från marijuana?

Nej. Shopify tillåter endast försäljning av CBD-produkter som lagligen är framtagna från "cannabis" så som det definieras i 2018 års amerikanska jordbrukslag och som uppfyller definitionen av "cannabis" som en färdig produkt. Handlare får inte sälja produkter som innehåller CBD och som kommer från marijuana. All försäljning av cannabisprodukter och CBD-produkter från cannabis på Shopify måste överensstämma med alla lagar och regler som gäller i jurisdiktionen där handlaren är verksam, samt den jurisdiktion som gäller hos handlarens kunder. Handlare bör rådgöra med en advokat innan han eller hon säljer en produkt på Shopify.

Kan jag sälja produkter från cannabis och CBD-produkter framtagna från cannabis om mitt företag finns utanför USA?

Intyg för försäljning av cannabisprodukter eller produkter framtagna från cannabis är specifika för amerikanska handlare som säljer cannabis och/eller CBD-produkter framtagna från cannabis. I Kanada måste handlare som vill sälja CBD-produkter vara licensierade cannabissäljare och de måste använda Shopify Plus. Handlare i alla andra jurisdiktioner måste fortsätta att följa Shopifys användarvillkor och policy för godtagbar användning, vilket inbegriper att se till att handlaren bedriver försäljning av produkter som överensstämmer med alla tillämpliga lagar och förordningar.

Kan jag anlita en Shopify-expert om jag säljer cannabis eller CBD?

Ja. Shopifys partners, såsom Shopify-experter, appar och försäljningskanaler online kan samarbeta med dig efter eget gottfinnande. Du bör bekräfta detta med partnern direkt innan du använder deras tjänster för att bekräfta att de kan stödja dina produkter.

Krav

Vad är "intyget för försäljning av cannabisprodukter eller produkter framtagna från cannabis" och varför behöver vi handlare som handlar med cannabis och/eller CBD-produkter framtagna från cannabis göra för att fullborda det?

Intyget beskriver Shopifys krav för handlare som säljer CBD-produkter från cannabis och/eller cannabis i USA. Genom att fylla i formuläret bekräftar handlare att de förstår kraven för att bedriva försäljning med cannabisprodukter och/eller CBD-produkter från cannabis på Shopify. De bekräftar också och att de kommer att följa kraven i intyget.

I intyget måste handlare exempelvis bekräfta att ingen av deras cannabisprodukter eller produkter framställda med cannabis marknadsförs som att de har medicinska eller terapeutiska fördelar om inte sådana påståenden har godkänts av FDA. Handlare ansvarar för att deras butik fortfarande uppfyller alla krav i intyget.

I vilka stater kommer Shopify att stödja försäljare av CBD?

Nedan följer en lista över stater som Shopify stöder för närvarande. USA: s lagar kring cannabis och CBD-produkter framställda från cannabis utvecklas snabbt och den här listan kommer att uppdateras eftersom Shopify blir varse om relevanta förändringar avseende försäljningen av cannabis eller CBD-produkter framställda från cannabis i vissa stater.

Stater som stöds:

Lista över stater där försäljning av CBD stöds
Alabama Alaska Arizona Arkansas
Kalifornien Colorado Connecticut Florida
Georgia Illinois Indiana Kansas
Kentucky Louisiana Maine Maryland
Massachusetts Michigan Minnesota Missouri
Montana Nebraska Nevada New Jersey
New Mexico New York North Carolina North Dakota
Ohio Oklahoma Oregon Pennsylvania
South Carolina Rhode Island Tennessee Texas
Utah Vermont Virginia Washington
West Virginia Wisconsin Wyoming

Varför tillåts butiker i vissa stater att sälja cannabis eller cannabisframställd CBD men inte andra?

Shopify kan bara ge stöd till handlare i delstater där försäljning av cannabis och/eller CBD-produkter framställda av cannabis är tillåten enligt delstatslag och lokal lagstiftning. Vissa statliga narkotikalagar betecknar fortfarande försäljningen av cannabis och/eller CBD-produkter framställda av cannabis som olaglig och av denna anledning försäljning av cannabis och/eller CBD-produkter framställda av cannabis på Shopify är inte tillåten för handlare i dessa stater. USA: s lagar kring cannabis och CBD-produkter framställda av cannabis utvecklas snabbt och vi kommer att uppdatera våra policyer när vi blir varse om relevanta förändringar som möjliggör försäljning av cannabis eller CBD-produkter framställda av cannabis i vissa stater.

Handlare bör rådgöra med en advokat innan de säljer dessa produkter på Shopify. Vi rekommenderar också att handlare granskar och kontrollerar statliga och lokala lagar, samt håller sig ajour med uppdateringar från den amerikanska livsmedels- och läkemedelsmyndigheten (FDA). På FDA:s webbplats finns användbar vägledning om cannabisprodukter och/eller CBD-produkter framställda av cannabis i USA.

Är handlare ansvariga för att vara medvetna om de bedriver försäljning i stater som tillåter försäljning av cannabis eller CBD-produkter? Kommer Shopify att meddela dessa handlare om lagen ändras?

Alla handlare som säljer hampa och/eller hamparelaterade produkter med CBD ansvarar för att de förstå lagarna där de bedriver verksamhet och för att kunna följa dessa, både vad gäller handlaren och kunderna. Shopify kommer inte att meddela handlare om ändringar i lagarna. Handlare bör rådgöra med en advokat innan de säljer dessa produkter på Shopify.

Vi rekommenderar handlare att granska och kontrollera statliga och lokala lagar, samt hålla sig ajour med uppdateringar från den amerikanska livsmedels- och läkemedelsmyndigheten (FDA) samt att de konsulterar en advokat. På FDA:s webbplats finns användbar vägledning om cannabisprodukter och/eller CBD-produkter framställda av cannabis i USA.

Vart kan handlare gå för att läsa mer om att bedriva försäljning av CBD i USA?

FDA:s webbplats är ett bra ställe att börja. 2018 års amerikanska jordbrukslag legaliserade produkter som uppfyller definitionen av cannabis men den tog inte bort dessa produkter från FDA:s jurisdiktion och tillsyn. FDA:s webbplats beskriver FDA:as nuvarande ståndpunkt gällande kosttillskott, mat och kosmetika som innehåller cannabis eller CBD, och denna utvecklas kontinuerligt. En advokat kan hjälpa dig att ytterligare förstå riskerna med att sälja cannabis och CBD-produkter.

FDA:s reglering av cannabis och produkter framställda av cannabis Q & A

FDA:s konsumentuppdatering

Betalning

Kan jag använda Shopify Payments för att sälja produkter från cannabis eller CBD-produkter?

Nej. Shopify Payments är för närvarande inte tillgänglig för cannabis och CBD-produkter. Shopify har dock ingått ett samarbete med flera integrerade betalnings-gateways från tredje part som stöder försäljningen cannabis och/eller CBD-produkter framställda av cannabis. Du kan se den här listan här.

Varför kan jag inte använda Shopify Payments om cannabis och CBD är lagliga i min delstat?

Det är möjligt att ha en produkt som kan säljas på Shopify men som inte stöds av Shopify Payments. Om du vill ha mer information om företag som inte kan använda Shopify Payments, se Shopify Payments krav. Detta hindrar dig inte från att använda Shopify för ditt företag. Det betyder bara att du behöver arbeta med en betalningsleverantör från tredje part.

Jag använder redan Shopify Payments, och jag vill lägga till cannabis och CBD-produkter i min butik. Kan jag göra det?

Nej. Butiker som säljer cannabisprodukter eller CBD-produkter kan inte använda Shopify Payments för att hantera betalningar. Om du för närvarande använder Shopify Payments har du några alternativ:

 • Du kan ändra dina betalningsinställningar för att använda en betalningsleverantör från tredje part.
 • Du kan öppna en andra butik som uteslutande är till för dina för din cannabisvaror eller CBD-varor framställda från cannabis och använda en betalningsleverantör från tredje part för den specifika butiken. Din redan befintliga butik kommer inte att påverkas om du inte lägger till cannabis eller CBD-produkter till den.

Vilka betalningsleverantör kan jag använda för att sälja CBD-produkter?

Tredjepartsbetalningsleverantörer kommer att ha sina egna policyer avseende vilka produkter de kan stödjer, så du bör kontakta den tjänst du är intresserad av att använda för att bekräfta att de kan stödja dina produkter.

Shopify har ingått ett samarbete med integrerade tredjeparts betalnings-gateways som för närvarande stödjer försäljningen av vissa cannabisprodukter och/eller CBD-produkter framställda av cannabis. Du kan granska ansökningsprocessen och använda följande länkar till alla dessa leverantörer:

Den här listan kanske inte är uttömmande och kan ändras över tiden.

Transaktioner som involverar cannabisprodukter och CBD-produkter granskas mer noggrant vid betalning genom tredjeparts-gateways än andra transaktioner, så ansökan och godkännandeprocessen kan vara mer invecklade än vanligt. Betalnings-gateways från tredje part tar hänsyn till många faktorer när de godkänner betalningar och priser för butiker som säljer CBD-produkter, inklusive produkttyp, om företaget grundades nyligen, transaktionshistorik, volym, produktmix och andra faktorer. Alla betalnings-gateways har egen bestämmanderätt över godkännandet och Shopify kan inte garantera att din butik godkänns.

Min nuvarande betalningsleverantör stöder försäljningen av cannabis och CBD men ingår inte i listan ovan. Kan jag fortfarande använda dem?

Handlare är inte begränsade till den rekommenderade listan över betalningsleverantör ovan. Handlare kan använda en integrerad betalningsleverantör från tredje part som uppfyller följande krav:

 1. De är integrerade med Shopify.
 2. De stöder försäljningen av cannabis och/eller CBD-produkter framställda av cannabis i tillämpliga fall.

Bekräfta att din betalningsleverantör från tredje part är integrerad med Shopify innan du fortsätter.

En fullständig lista över tredjepartsleverantörer som är integrerade med Shopify finns på Sätt att acceptera betalningar i USA. Dock är det inte alla av dessa betalningsleverantör stödjer försäljning av cannabis eller CBD-produkter.

Kan handlare sälja produkter cannabis eller CBD-produkter och andra produkter i samma butik?

Handlare kan sälja cannabis och/eller CBD-produkter framställda av cannabis och andra produkter i samma butik om betalnings-gatewayen tillåter försäljning av cannabis och/eller CBD-produkter framställda av cannabis.

Shopify Payments är inte tillgänglig för försäljning av cannabis eller CBD-produkter framställda av cannabis för närvarande.

Jag använder Shopify Payments för min butik som där försäljning av CBD inte sker. Kan jag lägga en länk på den här webbplatsen till min separata CBD-butik?

Ja. Du kan skapa länkar mellan dina butiker förutsatt att din butik som erbjuder cannabis och/eller CBD-produkter framställda av cannabis uppfyller alla tillämpliga lagar och förordningar.

Jag togs bort från Shopify Payments. Kan jag fortfarande använda Shopify för att sälja cannabis eller CBD?

Ja. Om du tidigare har tagits bort från Shopify Payments för försäljning av cannabis och/eller CBD-produkter framställda av cannabis kan du fortfarande använda Shopifys platform som värd för din butik. Du kan behandla betalningar med en alternativ tredjeparts betalnings-gateway, förutsatt att du skickar in och uppfyller intyget för försäljning av cannabis eller produkter framställda av cannabis.

Transaktioner som involverar cannabisprodukter och CBD-produkter granskas mer noggrant vid betalning genom tredjeparts-gateways än andra transaktioner, så ansökan och godkännandeprocessen kan vara mer invecklade än vanligt. Betalnings-gateways från tredje part tar hänsyn till många faktorer när de godkänner betalningar och priser för butiker som säljer CBD-produkter, inklusive produkttyp, om företaget grundades nyligen, transaktionshistorik, volym, produktmix och andra faktorer. Alla betalnings-gateways har egen bestämmanderätt över godkännandet och Shopify kan inte garantera att din butik godkänns.

Frakt

Min butik befinner sig i en delstat där försäljning av cannabis och CBD-produkter är tillåten. Vart kan jag sälja till?

Om du säljer cannabis och/eller CBD-produkter framställda av cannabis måste du se till att du följer lagarna och föreskrifterna i både din egen och dina kunders delstat. Du bör konsultera en advokat för att bestämma vart och vad du kan sälja. Shopify tillhandahåller inte juridisk rådgivning.

När du har fastställt var du kan sälja dina produkter kan du se till att endast kunder från vissa stater kan ta emot dina produkter genom att redigera dina fraktzoner.

Vilken frakttjänst kan jag använda för att skicka mina cannabis-produkter eller CBD-produkter?

Frakttjänsterna kommer att ha sina egna policyer avseende cannabis och/eller CBD-produkter framställda av cannabis, så du bör kontakta det bud du vill använda och bekräfta att de kan leverera dina produkter.

Kan jag använda Shopify Shipping för att skicka cannabis eller CBD till kunder?

Ja. Du kan använda Shopify Shipping för att skicka cannabis och/eller CBD-produkter framställda av cannabis förutsatt att budföretaget tillåter det. Se till att du bekräftar att du får skicka varorna i enlighet med budets policyer och att varorna tillåts skickas till din kund.

Du kan lära dig mer om hur du ställer in och begränsar fraktplatser med produkten med Shopify Shipping Profiles.

Butiksförsäljning

Kan jag använda Shopify POS för att sälja cannabis och CBD?

Du kan använda Shopify POS för att sälja cannabis och/eller CBD-produkter framställda av cannabis i enlighet med samma krav som din Shopify-webbutik. Du kan dock inte använda någon kassamaskinvara som behöver använda Shopify Payments och du måste använda en extern kreditkortsterminal från din valda betalnings-gateway.

Relaterade länkar

Är du redo att börja sälja med Shopify?

Prova gratis