Konfigurering av Oberlo-inställningar

Du kan konfigurera dina Oberlo-inställningar direkt i Oberlo.

Allmänna inställningar

Från Kontrollpanelen i Oberlo klickar du på Inställningar för att komma åt din butik och automatiska uppdateringsinställningar.

Spara inställningar

 • Butiksnamn - ange vilket butiksnamn som ska användas i Oberlo. Kunderna ser inte detta butiksnamn.
 • Ange nya produkter som publicerade - välj om du vill att produkterna automatiskt ska vara synliga för dina kunder när du importerar dem från importlistan till din butik.
 • Ange produkter som beskattningsbara – Välj om du vill debitera skatt på dina produkter. Om du vill veta mer om hur detta gäller dig, se skatter.
 • Ställ in måttenhet för produktvikt - ställ in viktmätningen som används när du anger vikter för varje produkt eller variant i importlistan.
 • Inaktivera Shopify-inloggning - Inaktivera möjligheten att logga in på Oberlo från sidan Appar i Shopify-administratören. Den här funktionen är endast tillgänglig på Boss-planen.

 • Meddela kunder om skickade ordrar - välj om du vill skicka ett e-postmeddelande till dina kunder när deras order är distribuerad i Oberlo eller om spårningsnumret uppdateras. Du kan även lägga till en anpassad fraktspårnings-URL som läggs till i meddelandet om distribution.

Automatiska uppdateringsinställningar

Ställ in alternativet när produkten inte längre är tillgänglig för att välja vad du vill att Oberlo ska göra när en leverantör får slut på en produkt:

 • Gör ingenting - produkten finns fortfarande tillgänglig för köp i din Shopify-butik.
 • Ta bort publicering av produkt --produkten är gömd i din Shopify butik. Om produkten åter finns i lager hos leverantören, kommer Oberlo inte att publicera produkten i din butik igen. Du måste manuellt publicera produkten i din Shopify-admin och använda åsidosättningsfunktionen för att synkronisera lagret igen. Mer information finns i Synkronisera och åsidosätta produkter.
 • Ställ in kvantitet på noll - produkten visas som slut i lager i din Shopify-butik. Om du vill att Oberlo automatiskt ska uppdatera lagret efter att en produkt har fyllt i lagret, Ställ då in lagerändringar till uppdateras automatiskt.

Ange alternativet när varianten inte längre är tillgänglig för att välja vad du vill att Oberlo ska göra när en leverantör får slut på en produktvariant:

 • Gör ingenting - produktvarianten är fortfarande tillgänglig för köp i din Shopify-butik.
 • Ta bort variant - tar bort varianten från produktsidan i din butik. Den är inte längre synlig för dina kunder och de kommer inte att kunna beställa den. Om produktvarianten fylls på av leverantören, lägger inte Oberlo till varianten i din butik. Om du vill ha den varianten i din butik igen så måste du åsidosätta produkten. Mer information finns i Synkronisera och åsidosätta produkter.
 • Ställ in kvantitet till noll - produktvarianten visas som slut i lager i din Shopify-butik.

Ställ in när kostnader ändras för att välja vad du vill att Oberlo ska göra när en leverantör ändrar priset för en produkt:

Obs! Om du ställer in dina produktpriser manuellt måste du välja alternativet gör ingenting eftersom Oberlo inte uppdaterar priserna automatiskt i enlighet med priserna manuellt.

 • Gör ingenting - Produktpriset och ordinariepriset förblir detsamma i din Shopify-butik.
 • Uppdatera pris och ordinariepris - Produktpriset och ordinariepriset uppdateras enligt dina Prissättningsregler.
 • Uppdatera endast pris - Produktpriserna uppdateras enligt dina Prissättningsregler och ordinariepriset förblir detsamma.

Ordinariepriset måste vara högre än priset. Om ordinariepriset inte är högre än priset lämnas ordinariepriset tomt och har inget värde.

Ställ in alternativet vid lagerändringar för att välja vad du vill att Oberlo ska göra när en produkts lagernivå ändras:

 • Gör ingenting - inga ändringar av lager görs i din Shopify-butik.
 • Uppdatera automatiskt - lagernivån uppdateras automatiskt i din Shopify-butik.

Leverantörsinställningar

Du kan justera inställningarna för beställning från aliexpress.com-leverantörer.

Anpassade leveransmetoder

Du kan specificera vilken fraktmetod som Oberlo Chrome-tillägg använder för att skicka din produkt till specifika länder. Du kan till exempel ställa in tillägget för att använda ePacket-frakt för en specifik produkt som ska skickas till USA.

Som standard väljer Oberlo Chrome-tillägg dina föredragna leveransmetoder för dina produkter i aliexpress.com utcheckningskassa. Om din leverantör inte erbjuder din föredragna fraktmetod väljer tillägget din standardleveransmetod istället.

I händelse av att standardleveransmetoden inte heller är tillgänglig väljer tillägget den billigaste leveransmetoden.

Steg:

 1. Från Kontrollpaneleni Oberlo går du till Inställningar > leverantörer.
 2. Klicka på Lägg till produkt i anpassade leveransmetoder.
 3. Sök efter den produkt som du vill ange en fraktmetod för.
 4. Välj land och fraktmetod och klicka sedan på Spara inställningar.

Allmänna fraktinställningar

Från din Oberlo kontrollpanel, gå till Inställningar, välj leverantöreroch bläddra sedan till AliExpress.

 • Standardleveransmetod - välj den fraktmetod du vill använda när du beställer produkter från aliexpress.com. Om din valda fraktmetod inte är tillgänglig för en order, väljs den billigaste tillgängliga leveransmetoden istället.
 • Åsidosätt telefonnummer - aktivera det här alternativet om du vill att Oberlo Chrome-tillägg ska fylla i din AliExpress-kassa med ett specifikt telefonnummer när du gör beställningar på aliexpress.com. Om du inte registrerar kundens telefonnummer i din Shopify-kassa, säkerställer du att transportföretaget kan nå dig vid eventuella problem om du aktiverar det här alternativet och lägger till ditt nummer i det här fältet.
 • Anpassad avisering - det här fältet används för att informera dina AliExpress-leverantörer om eventuell extra information som de bör känna till. De flesta företag använder det här fältet för att berätta för leverantörer att de ägnar sig åt dropshipping, och att leverantörer inte ska inkludera något av sina egna marknadsföringsmaterial i ordern.

  Som standard är den anpassade anteckningen: I'm dropshipping. Please DO NOT put any invoices, QR codes, promotions or your brand name logo in the shipments. Please ship as soon as possible for repeat business. Thank you! .

Inställningar för affiliateprogram

Om du distribuerar dina ordrar via AliExpress och har ett affiliatekonto med Admitad, kan du ansluta ditt Admitad-konto till Oberlo.

Admitad är en kostnadsfri tjänst som ger belöningar för ordrar av vissa produkter från specifika leverantörer eller plattformar. AliExpress är en av de plattformar som Admitad tillhandahåller kontantbonusar för. Om du har ett Admitad-konto och beställer produkter från AliExpress så returnerar Admitad en procentandel av kostnaden för ordern till dig.

Genom att ansluta dina Oberlo- och Admitad-konton kan du få kontantbetalning från Admitad på Oberlo-ordrar som du lägger via AliExpress-utcheckning.

Om du inte har ett Admitad-konto kan du registrera dig för ett genom att fylla i ett utgivares registreringsformulär. Under registreringen väljer du dropshipping i fältet din annonsrymdtyp och Oberlo i dropshippingapp-fältet.

Ett affiliate-ID kan endast anslutas till en Shopify-butik. Om du har flera Shopify-konton måste du generera ett Admitad affiliate-ID för varje konto.

Alla produkter från aliexpress.com är inte tillgängliga för kontantåterbetalning. Om du vill ha mer information, kontrollera dina kontouppgifter hos Admitad.

Du kan se de kontantåterbetalningsbelopp som du samlar in på ditt Admitad-konto.

När du har konfigurerat ditt Admitad-konto kan du lägga till ditt Admitad affiliate-ID till ditt konto hos Oberlo.

Steg:

 1. Från Kontrollpanelen i Oberlo går du till Inställningar och klickar sedan på leverantörer.
 2. I affiliateprogramväljer du Admitad.
 3. Ange ditt Admitad affiliate-ID i affiliate-ID-fältet och klicka sedan på Spara inställningar.

Inställningar för e-post

Du kan ändra din e-postadress för Oberlo på sidan Kontoinställningar.

Steg:

 1. Från Kontrollpanelen i Oberlo klickar du på ditt namn och sedan på kontoinställningar.
 2. Ange ditt namn och din e-postadress i avsnittet Profilinformation.
 3. Klicka på Spara.

Lösenordsinställningar

Du kan ändra ditt lösenord för Oberlo på sidan Kontoinställningar.

Steg:

 1. Från Kontrollpanelen i Oberlo klickar du på ditt namn och sedan på kontoinställningar.
 2. Klicka på Ändra lösenord i avsnittet Lösenord.
 3. Ange ditt nuvarande lösenord.
 4. Ange ett nytt lösenord, ange ditt nya lösenord en gång till och klicka sedan på Ändra.

Andra inställningar

 1. Från Kontrollpaneleni Oberlo klickar du på Inställningar > Annat.
 2. Välj den tidszon du vill använda för dataspårning och butiksinformation.
 3. Klicka på Spara inställningar.

Inställningar för personalbehörigheter

Du kan se dina personalkonton och deras kontoprivilegier på inställningssidan för Personalbehörigheter. Du kan även lägga till nya konton, ta bort befintliga konton och redigera åtkomstprivilegier för ett konto på den här sidan.

Lägg till ett nytt personalkonto

 1. Från kontrollpanelen i Oberlo klickar du på Inställningar > Personalbehörigheter.
 2. Klicka på Lägg till.
 3. Ange e-postadressen för det nya personalkontot.
 4. Välj ett åtkomstprivilegium.
 5. Klicka på Bjud in.

Redigera dina befintliga personalkonton

 1. Från kontrollpanelen i Oberlo klickar du på Inställningar > Personalbehörigheter.
 2. Klicka på personalen.
 3. Välj vilken typ av åtkomst du vill bevilja till personalkontot och klicka sedan på Spara.

Är du redo att börja sälja med Shopify?

Prova gratis