Använda Oberlo som en distributionsplats

Du kan ställa in platser i din Shopify admin för att spåra lager och distribuera beställningar mer effektivt när du säljer eller levererar produkter från flera platser. Om du använder Oberlo behandlas det som en separat distributionsplats och den visas i avsnittet App-platser på sidan platser i din Shopify-admin. När du tilldelar dina produkter till Oberlo på denna plats visas ordrar för produkterna som Oberlo har distribuerat.

Du behöver inte aktivera platser i din Shopify-admin för att använda Oberlo-platsalternativet. Läs mer om lagerplatser.

Ange en produkts plats till Oberlo

Alla nya produkter som du importerar från Oberlo har alternativet Oberlo valt i avsnittet distributionstjänst i produktdetaljerna. Du kan manuellt uppdatera produkter som du importerat från Oberlo innan Oberlo-platsalternativet var tillgängligt för att ställa in deras plats till Oberlo.

Steg:

  1. Från ditt Shopify-administratörskonto går du till Produkter.
  2. Klicka på namnet på en Oberlo-produkt.
  3. I avsnittet DISTRIBUTIONSTJÄNST väljer du Oberlo.
  4. Klicka på Spara.

Visa lagerplatser i ordrar med produkter från Oberlo

När du ställer in platser för dina produkter kan du se platsen för varje produkt på en ordersida. Om ordern innehåller produkter från mer än en plats grupperas produkterna efter plats för att göra distributionen mer effektiv.

När du har ställt in Oberlo som plats för produkter visas ordrar som innehåller dessa produkter från Oberlo intill relevanta produktnamn i orderöversikten. Du kan klicka på distribuera i Oberlo intill dessa produkter för att distribuera dem från Oberlos ordersida.

Är du redo att börja sälja med Shopify?

Prova gratis