Åsidosättande och radering av produkter från Oberlo

Leverantörer kan ändra produkter till försäljning när som helst, eller få slut på lager under en viss tidsperiod. När dessa situationer inträffar kan du åsidosätta produkten för att distribuera den via en ny leverantör eller ta bort produkten från din butik. När du åsidosätter en produkt kan du ändra leverantören för dina aktuella ordrar eller ändra leverantörs- och produktdetaljer för aktuella och framtida ordrar.

Åsidosätt en produkt för aktuella ordrar

Du kan ändra leverantör för produkter på befintliga ordrar, samtidigt som du behåller din ursprungliga leverantör för framtida ordrar. Endast ordrar med To order-status kan åsidosättas.

Antag till exempel att en ny leverantör kör en försäljning på en produkt som du vanligtvis köper från en annan leverantör. Du kan åsidosätta dina befintliga ordrar för att använda denna nya leverantör och dra nytta av försäljningen, men behålla din ursprungliga leverantör för framtida ordrar efter att försäljningen upphört. Om en ny leverantör kommer in med ett lägre ordinarie pris, överväg att åsidosätta produkten för nuvarande och framtida ordrar.

Åsidosätta produkter för aktuella beställningar påverkar inte din originalprodukt. Produktens webbadress, namn, beskrivning och bilder förblir densamma. Alla framtida ordrar som du mottar kommer att använda den ursprungliga leverantören.

Steg:

 1. Hitta en produkt som ersätter den befintliga produkten och lägg till den i din butik. För mer information, se lägga till och importera produkter.
 2. Från din Oberlo kontrollpanel, gå till ordrar.
 3. Klicka på Åsidosätt intill den produkt som du vill åsidosätta.
 4. I Åsidosätt med anger du den nya produktens namn.
 5. Välj den korresponderande varianten.
 6. Välj om du vill tillämpa den här ändringen på alla ordrar som inte har distribuerats.
 7. Klicka på Åsidosätt produkt.

Åsidosätt en produkt för nuvarande och framtida beställningar

Du kan använda åsidosättningsfunktionen i Oberlo för att ersätta gamla produkter med nya samtidigt som de behåller samma produkt-url och statistik. Under åsidosättandet kan du uppdatera detaljerna, prissättningen och bilderna för produkten. Det finns flera olika anledningar till varför du kan behöva åsidosätta en produkt, till exempel:

 • Du vill ansluta dina befintliga AliExpress-produkter till ditt konto hos Oberlo.
 • Du vill åter synkronisera en produkt i Shopify som har blivit avsynkroniserad med Oberlo.
 • Du vill ändra leverantör för produkten.

Steg:

 1. Hitta en produkt som ersätter den befintliga produkten och Lägg till den i din Importlista.

 2. Klicka på Importlista i sidofältet.

 3. Klicka på fler åtgärder > Välj produkt att åsidosätta för den produkt som du vill uppdatera.

 4. Sök efter den produkt som du vill åsidosätta i avsnittet befintlig produkt och välj den.

 5. Markera om du vill åsidosätta rubriken, beskrivningen och bilderna.

 6. Klicka på Åsidosätt.

 7. Klicka på Importera och åsidosätt

 8. Om du har några öppna ordrar som inte har skickats till en leverantör väljer du den nya varianten som matchar produkten.

 9. Klicka på Åsidosätt.

Dina befintliga produktvarianter återställs till standardinställningarna för varje produkt som du åsidosätter. Om du behöver göra några ändringar, anpassa dina varianter i importlistan innan du bekräftar åsidosättandet.

Om några ordrar lades medan produkten var avsynkroniserad, visas inte dessa ordrar i Oberlo. Du måste skapa denna order genom att lägga till ett orderutkast i Shopify.

Radera produkter

Du kan ta bort produkter från Oberlo från din butik genom att radera dem från antingen Shopify-admin eller Oberlos kontrollpanel.

Radera produkter i Shopify

Om du raderar produkter i din Shopify-administratör kommer de också raderas från ditt Oberlo-konto. Se Radera en produkt för att radera en produkt från din Shopify-administratör.

Radera en produkt i Oberlo

När du raderar en produkt inom Oberlo kan du välja att även ta bort den från din Shopify admin.

Steg:

 1. Från Kontrollpanelen i Oberlo går du till Produkter.
 2. Bredvid den produkt som du vill radera klickar du på rullgardinsmenyn åtgärder och klickar på Radera den här produkten.
 3. Valfritt: om du dessutom vill ta bort produkten från din Shopify-admin, markera Radera även den här produkten från min Shopify-butik.
 4. Klicka på Ta bort produkt.

Massborttagning av produkter i Oberlo

Du kan ta bort flera produkter samtidigt med hjälp av funktionen Massborttagning. Om du väljer ett stort antal produkter kan det ta flera minuter för alla produkter att tas bort.

Steg:

 1. Från Kontrollpanelen i Oberlo går du till Produkter.
 2. Välj de produkter som du vill radera eller klicka på Visar X produkter för att välja alla produkter på den aktuella sidan.
 3. Klicka på Radera markerade.
 4. Valfritt: Markera Radera även dessa produkter från min Shopify-butik om du även vill ta bort dem från din Shopify-administratör.
 5. Klicka på Radera produkter.

Är du redo att börja sälja med Shopify?

Prova gratis