Prissättning av produkter Oberlo

När du importerar produkter från leverantörer importeras även de ursprungliga priserna till din Shopify-administratör. För att generera vinst från att sälja dessa produkter måste du höja priserna i din Shopify-butik. Du kan ställa in produktpriser manuellt eller ställa in prissättningsregler för att automatiskt höja produktpriser.

Originalpriser för produkterna som du säljer via dropshipping, kallas produktkostnad. Det motsvarar beloppet du betalar leverantören när du lägger en order.

För att driva ett lönsamt företag måste du bestämma vad den totala kostnaden för dina produkter är och sedan ställa in priserna baserat på den informationen. Vinsten är skillnaden mellan det pris som din kund betalar och kostnaden för produkten. Om du vill veta mer om strategier för produktprissättning, se sidan Prissättning av dina produkter.

Ställ in produktpriser manuellt

Du kan ange produktpriser manuellt i både Shopify och Oberlo. Du kan ange dina produktpriser i Oberlo innan du importerar produkter till Shopify. Om du redan har importerat dina produkter till Shopify kan du ange dina produktpriser i Shopify.

Ange produktpriser i Oberlo

Om du lägger till produkter i Importlistan kan du ställa in produktpriser manuellt i Oberlo.

Steg:

 1. Gå till Importlistan från kontrollpanelen i Oberlo.

 2. Bredvid den produkt som du vill uppdatera klickar du på fliken Varianter.

 3. Ange priser för dina produktvarianter:

 • Om du vill ändra priset för varje produktvariant individuellt, ändra priset för varje produktvariant i kolumnen Pris.

 • Om du vill ange samma pris för alla varianter klickar du på Ändra alla > Ange nytt värde i kolumnen Pris. Ange det nya priset och klicka sedan på Tillämpa.

Dina ändringar sparas automatiskt.

Ange produktpriser i Shopify

Ställ in produktpriser manuellt i Shopify efter att du har importerat dina produkter från Oberlo.

Steg:

 1. Gå till Produkter > Alla produkter från din Shopify-admin.

 2. Klicka på namnet på den produkt som du vill uppdatera.

 3. I avsnittet Varianter anger du priset för varje produktvariant i kolumnen Pris och klickar sedan på Spara.

Ställ in produktpriser med hjälp av prissättningsregler

Du kan använda prissättningsregler för att ange priser för dina produkter i bulk. Du kan ställa in prissättningsregler i avsnittet Prissättningsregler i Oberlo-inställningarna.

Lägg till en prissättningsregel

Du kan ställa in priser för alla dina produkter genom att använda en prissättningsregel. Det finns två olika typer av prissättningsregler som du kan lägga till.

 • Multiplikator - multiplicerar leverantörens produktkostnad med den siffra du anger. Till exempel prissätts en produkt som kostar 2,00 USD med en multiplikator på 3 till 6,00 USD i din Shopify-butik.
 • Fast - lägger till ett fast belopp till produktkostnaden. Till exempel prissätts en produkt som kostar 2,00 USD med ett fast påslag på 3, till 5,00 USD i din Shopify-butik.

Steg:

 1. Klicka på Inställningar > Prissättningsregler från din kontrollpanel i Oberlo.

 2. I avsnittet Produktpris väljer du Multiplikator eller Fast prissättningsregel.

 3. Lägg till ett belopp för din prissättningsregel.

 4. Klicka på Spara inställningar.

Prissättningsregler gäller endast produkter som läggs till efter det att du har skapat regeln. Om du vill tillämpa prissättningsreglerna på produkter i din Importlistaeller som du redan har i din butik, klickar du på Tillämpa för befintliga produkter.

Lägg till en regel för ordinariepris

Du kan ställa in ett Ordinariepris för att simulera produktförsäljning i din Shopify-butik. Till exempel, om en produktkostnad är 10,00 USD och du ställer in multiplikatorn för Produktpris till 3, listas den här produkten för 30 USD i din webbutik. Om du ställer in multiplikatorn för Ordinariepris till 6, visas produkten i din Shopify-butik med en kostnadsreduktion från 60 USD.

Steg:

 1. Klicka på Inställningar > Prissättningsregler från din kontrollpanel i Oberlo.

 2. Aktivera Ställ in regler för ordinarieprissättning genom att klicka på växlingsknappen.

 3. I avsnittet för Ordinariepris väljer du Multiplikator eller Fast prissättningsregel.

 4. Lägg till ett belopp för din prissättningsregel.

 5. Klicka på Spara inställningar.

Prissättningsregler gäller endast produkter som läggs till efter det att du har skapat regeln. Om du vill tillämpa prissättningsreglerna på produkter i din Importlistaeller som du redan har i din butik, klickar du på Tillämpa för befintliga produkter.

Ställ in avancerade prissättningsregler

Du kan använda avancerade prissättningsregler för att ställa in produktpriser för olika produktkostnadsintervall. Du kan använda denna regeluppsättning om du har flera olika produkter med olika produktkostnader.

Steg:

 1. Klicka på Inställningar > Prissättningsregler från din kontrollpanel i Oberlo.

 2. Aktivera Avancerade prissättningsregler genom att klicka på växlingsknappen.

 3. Ange ett kostnadsintervall och klicka sedan på Spara inställningar. Alla kostnader som ligger utanför kostnadsintervallet använder prissättningsregeln som du ställer in i avsnittet Resten av prisintervallen.

 4. I avsnittet Påslag väljer du Multiplikator eller Fast prissättningsregel.

 5. Lägg till ett belopp för din prissättningsregel.

 6. Valfritt: markera kryssrutan Ordinarieprispåslag för att ställa in ett simulerat försäljningspris.

 7. Klicka på Spara inställningar.

Prissättningsregler gäller endast produkter som läggs till efter det att du har skapat regeln. Om du vill tillämpa prissättningsreglerna på produkter i din Importlistaeller som du redan har i din butik, klickar du på Tillämpa för befintliga produkter.

Formatera dina produktpriser

Du kan använda funktionen Tilldela cent för att standardisera hur dina produktpriser formateras. Du kan till exempel formatera alla dina produktpriser till att sluta på ,99 USD.

Detta gäller endast produktpriser som anges med hjälp av prissättningsregler. Till exempel, om produktkostnaden är 2,00 USD, din produktprismultiplikator är 3 och du ställer in tilldela cent till 99, ställs produktpriset in på 6,99 USD i din Shopify-butik.

Steg:

 1. Klicka på Inställningar > Prissättningsregler från din kontrollpanel i Oberlo.

 2. Markera kryssrutan Tilldela cent.

 3. Ange beloppet i cent, från 0 till 99, och klicka sedan på Spara inställningar.

Inaktivera automatiska uppdateringar av pris

Om du har ställt in priser för dina produkter manuellt måste du inaktivera automatiska prisuppdateringar för att säkerställa att prissättningsreglerna inte tillämpas automatiskt för dina produkter.

Steg:

 1. Från kontrollpanelen i Oberlo går du till Produkter.

 2. Klicka på den produkt som du vill uppdatera.

 3. Inaktivera Uppdatera pris automatiskt när kostnaden ändras genom att klicka på växlingsknappen.

Så här inaktiverar du automatiska uppdateringar för alla produkter:

 1. Klicka på Inställningar från din kontrollpanel i Oberlo.

 2. Gå till avsnittet Automatiska uppdateringar i fliken Allmänt.

 3. I avsnittet När kostnaden ändras väljer du Gör ingenting.

 4. Klicka på Spara inställningar.

Sälj i andra valutor

Om du vill sälja produkter i en annan valuta måste du ändra valutan i din Shopify-administratör. Oberlos standardvaluta är USD. Alla kostnader för produkter och leverans i Oberlo visas och importeras i USD. Om du ändrar din valuta i din Shopify-administratör ändras valutan även i Oberlo. Oberlo använder aktuella internationella växelkurser för att konvertera valutor.

Till exempel, om du ändrar din butiksvaluta till EUR och du importerar en produkt från AliExpress som kostar 10,00 USD, konverterar Oberlo produktpriset från USD till EUR och visar dess värde som 8,24 EUR i Oberlo.

Om du använder Shopify Payments kan du sälja i flera valutor. Dina kunder kan handla och betala i sina föredragna valutor. För mer information, se sidan Sälj i flera valutor med Shopify Payments.

Steg:

 1. Klicka på Allmänt.

 2. Klicka på Valuta och välj en ny valuta i avsnittet Standarder och format.

 3. Klicka på Spara.

När du har ändrat valutan i din butik konverteras inte dina befintliga produktpriser i Importlistan och Produkt-sidorna automatiskt. Till exempel blir 10,00 USD till 10,00 EUR. Om du vill uppdatera och konvertera dina befintliga produktpriser enligt dina prissättningsregler, klickar du på Tillämpa för befintliga produkter på sidan Prissättningsregler.

Är du redo att börja sälja med Shopify?

Prova gratis