Orderspårning i Oberlo

Oberlo hjälper dig att hålla reda på statusen för dina kunders beställningar. Du kan också se och åtgärda eventuella spårningsfel, till exempel brutna eller utgångna spårningskoder.

Spårningskoder tillhandahålls på de flesta beställningar från AliExpress. För en order som har en spårningskod visas koden intill ordern på sidan Order i ditt Oberlo-konto.

Visa fler spårningsdetaljer

 1. Från Kontrollpanelen i Oberlo går du till order-sidan.
 2. Klicka på spårningskoden intill en order för att se mer information om leveransen.

Uppdatera spårningsdetaljer

Oberlo uppdaterar spårningsinformation med några dagars mellanrum, men du kan när som helst begära en uppdatering av statusen eller justera den manuellt om du känner till den nya statusen.

Begär en spårningsuppdatering

 1. Från Kontrollpanelen i Oberlo går du till order-sidan.
 2. Klicka på spårningskoden intill den order som du vill begära en spårningsuppdatering för.
 3. Klicka på Spåra på nytt.

Uppdatera en spårningsstatus manuellt

 1. Från Kontrollpanelen i Oberlo går du till order-sidan.
 2. Klicka på spårningskoden intill den order du vill uppdatera spårningsstatusen för.
 3. Klicka på rullgardinsmenyn Ställ in spårningsstatus manuellt och välj den nya spårningsstatusen.

Om du till exempel vet att en order har levererats klickar du först på Spåra på nytt för att få den senaste informationen från spårningskoden. Om statusen inte uppdateras till Levererad kan du manuellt ändra den genom att använda rullgardinsmenyn Ställ in spårningsstatus manuellt.

Spårningssida

Om du vill se spårningsstatusen för alla dina ordrar klickar du på Orderspårning från kontrollpanelen i Oberlo.

Som standard visar Orderspårningssidan ordrar som du har gjort under de senaste 30 dagarna. Du kan klicka på datumintervallet för att ändra tidsramen.

Du kan välja vilka orderstatusar du vill fokusera på genom att använda filtren.

Välj Kräver uppmärksamhet i rutan Resultatfilter för att visa ordrar som uppfyller någon av följande kriterier:

 • Ordern gjordes för mer än 45 dagar sedan. Den är distribuerad men inte levererad.
 • Status för orderns distributionspaket är Alert, Expired eller Undelivered.
 • Ordern gjordes för 7 dagar sedan och är ännu inte distribuerad.

Spårningskodstatus

En order kan ha en av följande spårningsstatusar:

Status för spårningskoder
Status Beskrivning
Pågående Ordern lämnade nyligen lagret. Det kan ta 5-7 dagar innan spårningskoden aktiveras.
Okänd Spårningskoden som leverantören gav dig är inte giltig. Kontakta din leverantör för att få rätt spårningskod.
I transit Ordern har lämnat ursprungslandet eller har precis anlänt till destinationslandet och väntar på tullinspektion.
Hämta Paketet har anlänt till en lokal postanläggning eller är ute för leverans.
Utgången Spårningsnumret har löpt ut, antingen på grund av att paketet tog för lång tid att leverera eller att paketet tappades bort av transportföretaget. Kontakta din leverantör för mer information.
Varning Något av följande har inträffat:
 • Artikeln avvisades av adressaten.
 • Destinationens adress är felaktig/icke kvalificerad/ofullständig.
 • Kvarhållningsperioden för paketet har löpt ut.
 • Adressaten var frånvarande.
 • Paketet behölls av tullen: det innehåller förbjudna varor, importen av varorna är begränsad eller andra ospecificerade skäl.
 • Paketet skadades eller tappades bort under transporten.
Inte levererad Försök till leverans misslyckades:
 • Adressaten var inte tillgänglig vid leveranstillfället.
 • Leveransen försenades eller planerades om.
 • Adressaten begärde senare leverans.
 • Leverantören kunde inte hitta adressen.
 • Adressen var i ett lantligt eller avlägset område.
Returnerat Leverantören godkände det returnerade paketet.
Levererad Paketet levererades till din kund.

Distributionsövervakning

Du kan övervaka dina distributioner under en tid. Du kan till exempel se hur många beställningar du har distribuerad under de senaste sju dagarna eller beställningar som inte levereras till dina kunder än.

Använd filtren för att begränsa ditt fokusområde. Aktivera Kräver uppmärksamhet för att visa ordrar som uppfyller följande kriterier:

 • Ordern gjordes för mer än 45 dagar sedan. Den är distribuerad men inte levererad.
 • Status för orderns distributionspaket är Pågående, Förfallen eller Ej levererad.
 • Ordern gjordes för 7 dagar sedan och är ännu inte distribuerad.

Leveransaviseringar

Efter att en beställning skickats av leverantören och distribuerats i Oberlo kan du skicka ett e-postmeddelande eller SMS med en leveransavisering med en spårningskod.

Ställ in automatiska leveransaviseringar

 1. Från Kontrollpanelen i Oberlo går du till Inställningar > bButiksinställningar.
 2. Markera Avisera kunder om skickade ordrar.
 3. I Anpassa webbadressen för leveransspårning, lägg till https://t.17track.net/en#nums= eller någon annan webbadress för paketspårning.
 4. Gå till Inställningar > Aviseringar > Leveransbekräftelse i din Shopify- butiksinställning och ersätt aviseringsmallen med texten i det här dokumentet.
 5. Klicka på Spara.

När en kund klickar på spårningskoden i ett e-postmeddelande dirigeras de till transportörens webbplats för att se statusen för deras leverans.

Ställ in leveransavisering via SMS

 1. I din Shopify-butiksinställning går du till Inställningar > Aviseringar > Leveransbekräftelse.
 2. Klicka på SMS.
 3. Byt ut aviseringsmallen med texten i det här dokumentet.
 4. Klicka på Spara.

Är du redo att börja sälja med Shopify?

Prova gratis