Lageröverföring

OBS! Den här funktionen är endast tillgänglig för handlare som använder Shopify POS Pro.

Du kan spåra lageröverföring mellan dina platser i Stocky. Detta gör det möjligt för dig att veta var ditt lager är vid varje tidpunkt.

Om du till exempel har en regional försäljning i Kalifornien kan du överföra ditt lager i förväg till den närmaste platsen för att vara redo för försäljningen. När produkterna anländer kan du acceptera lageröverföringen inom Stocky för att uppdatera dina lagernivåer.

Steg:

  1. Klicka på Lager > Ny lageröverföring i Stocky.
  2. Ange de platser som lagret flyttar mellan och klicka sedan på Skapa.
  3. Lägg till produkterna och kvantiteterna.
  4. Klicka på Skickanär du är redo att skicka produkterna. Detta minskar lagernivåerna vid överföringens ursprungsplats.
  5. Klicka på Ta emot när lagerförteckningen har anlänt till destinationen för överföringen. Detta ökar lagernivåerna på destinationsplatsen för överföringen.

Är du redo att börja sälja med Shopify?

Prova gratis