Rapportering inom Stocky

OBS! Den här funktionen är endast tillgänglig för handlare som använder Shopify POS Pro.

Stocky tillhandahåller rapporter som hjälper dig att förstå din lagernivå. Du kan köra rapporter om var du har låga lagernivåer, hur ofta en viss produkt behöver beställas och de finansiella effekterna av att flytta ditt lager.

Få tillgång till en rapport

  1. Gå till Appar > Stocky i din Shopify-admin.
  2. Klicka på den rapport du vill köra från rullgardinsmenyn Rapporter.

Stocky-rapporter

Du kan se följande rapporter inifrån Stocky.

Rapporter om låga lagernivåer

Du kan visa rapporter för lågt lager baserat på säljare, produkt eller variant-SKU.

Rapporten Leverantörer av produkter med låga lagernivåer visar vilka leverantörer som har varianter med låga lagernivåer och vilka varianter som är slut i lager och den beräknade intäkten som gått förlorad. Den visar också de unika varianterna som du har beställt från leverantören men ännu inte fått.

Rapporten Produkter med låga lagernivåer visar vilka produkter som har låga lagernivåer och vilka produkter som är slut i lager och inte har beställts från en leverantör. Om varianten är slut i lager visas också den beräknade intäkten som går förlorad varje dag.

Rapporten Varianter med låga lagernivåer är den mest detaljerade rapporten över låga lagernivåer. Den visar bland annat hur många dagars lagernivåer du har kvar, det beräknade datumet då lagret kommer att ta slut och den dag då du ska beställa fler varianter till lagret baserat på hur lång tid det tar att få dem.

Produktrapport

Produktrapporten visar information om dina produkter, till exempel aktuell lagernivå och antal försäljningar. Rapporten visar också en ABC-analys för varje produkt, som graderar dina produkter baserat på deras försäljningshistorik under de senaste 8 veckorna. Om du vill ha mer information, se Stockys Hjälpcenter.

SKU-/variant-rapport

SKU-/variant-rapporten visar varje variants kostnad per enhet, försäljningspris och antal försäljningar. Du kan lägga till ytterligare kolumner för att skapa en mer detaljerad analys av varje variant.

Rapporter om lager till hands

Du kan se en aktuell eller historisk rapport för ditt lager till hands.

Lager till hands – aktuell rapport visar aktuellt värde och kostnad för ditt lager.

Lager till hands – historisk rapport visar en specifik totalsumma för alla lager, till exempel självkostnad, värde eller kvantitet, för varje datum i ett datumintervall. Du kan filtrera rapporten så att totalsumman baseras på alla leverantörer eller en viss leverantör.

Rapport om inköpsordrar

I rapporten om inköpsordrar visas information om var och en av dina inköpsordrar, till exempel ankomstdestination, leveransstatus och betalningsstatus.

Rapport om lagerjusteringar

Rapporten om lagerjusteringar visar information om varje lagerjustering, till exempel datum, orsak och medarbetare som gjorde det.

Rapport om lageröverföringar

Rapporten om lageröverföringar visar information om varje lageröverföring, till exempel dess status, ursprung och destination, samt orsaken till överföringen.

Butikens vinstrapport

Butikens vinstrapport visar finansiell information, till exempel returer, bruttoförsäljningar och dina kostnader för sålda varor.

Är du redo att börja sälja med Shopify?

Prova gratis