Beräkna lager

Om du använder Shopify för att spåra ditt lager måste du se till att du förstår hur artiklarna räknas och spåras när du tar emot dem från leverantören. Antalet inkommande artiklar varierar beroende på de artiklar du har tagit emot (oavsett om du markerar dem som Godkända eller Avvisade).

Låt oss till exempel anta att du har en inköpsorder med 10 artiklar.

Om du beställde 10 artiklar, tog emot 7 av dem och markerade 4 som Godkända och 3 som Avvisade kommer det att finnas 3 inkommande artiklar för den produkten. Detta beror på att du har angett att även om 3 av artiklarna du fick inte var i det skick som du förväntade dig (de 3 som du markerade som Avvisade) fick du fortfarande 7 av artiklarna som du beställde.

Är du redo att börja sälja med Shopify?

Prova gratis