Avancerad anpassning för Product Reviews

Produktrecensioner gör att du kan anpassa recensionerna, granska formulär och stjärnikoner. Du bör endast prova dessa anpassningar om du är bekväm med att skapa och redigera CSS, HTML och Liquid-kod, samt med att använda ett textredigeringsprogram.

Anpassa CSS

Product Reviews är utformade för att anpassa till ditt tema så mycket som möjligt. Du kan dock behöva åsidosätta Product Reviews CSS för att ytterligare anpassa utseendet och känslan hos dina recensioner och granskningsformulär.

Så här anpassar du CSS:

 1. Använd en textredigerare på din dator, skapa en fil som din CSS åsidosätter. Spara den som product-reviews-override.css.

 2. Gå till temaredigeraren.

 3. Klicka på tillgångar.

 4. Klicka på Lägg till en ny tillgång och ladda upp product-reviews-override.css-filen.

 5. Gå till theme.liquid-layouten.

 6. Klistra in följande kod precis innan </head>.

 {{ "product-reviews-override.css" | asset_url | stylesheet_tag }} 

Anpassa stjärnikoner

Product Reviews använder ett webbteckensnitt som kallas för "font awesome" för att återge varje stjärnikon. Detta gör att stjärnikonerna ser tydliga ut på alla bildskärmar oavsett upplösning och ärver färgerna i ditt tema.

Om du vill anpassa utseendet på dessa ikoner, måste du ersätta webbtypsnittet med en bild och åsidosätta standardformatmallen för Product Reviews.

Så här anpassar du stjärnikonerna:

 1. Skapa en bild bestående av 4 ikoner, varje 18 px gånger 18 px. Ställ in dem i en lodrät kolumn för en sammanlagd bildstorlek på 18 px gånger 72px:

 2. Gå till sidan filer och ladda upp din bild.

 3. Kopiera URL-adressen till din uppladdade bild till en textfil.

 4. Gå till ditt theme.liquid layout.

 5. Klistra in följande kod inklusive din uppladdade bilds URL precis innan </head> och klicka på knappen Spara.

 <style>
 /* All stars */
 .spr-icon {
  background-image: url(&quot;YOUR IMAGE URL GOES HERE&quot;);
  background-position: 0 0;
  display: inline-block;
  position: static;
  top: 0;
  width: 18px;
  height: 18px;
  text-indent: -30000px;
 }</p>

<p>/* Empty star <em>/
 /</em> Shown in New Review form as unselected */
 .spr-icon.spr-icon-star-empty,
 .spr-icon.spr-icon.spr-icon-star-empty {
  background-position: 0 0;
  opacity: 1;
 }</p>

<p>/* Empty star on hover <em>/
 /</em> Displayed when user hovers mouse over an empty star in the review form */
 .spr-icon.spr-icon-star-empty.spr-icon-star-hover {
  background-position: 0 -18px;
 }</p>

<p>/* Full star */
 .spr-icon.spr-icon-star {
  background-position: 0 -36px;
 }</p>

<p>/* Half star <em>/
 /</em> Displayed when a rating is a half value (3.5 stars) */
 .spr-icon.spr-icon-star-half {
  background-position: 0 -54px;
  opacity: 1;
 }
 </style> 

HTML markup-referens

Om du redigerar dina produktomdömen, kan du använda denna referens för att identifiera HTML-element och deras attribut, så att du kan komma åt dem när du skriver dina CSS-regler.

 

<div id="shopify-product-reviews">

<p></p><div class="spr-container">
  <div class="spr-header">
   <h2 class="spr-header-title">Kundrecensioner</h2>
   <div class="spr-summary">
    <span class="spr-starrating spr-summary-starrating"> <i class="spr-icon spr-icon-star"></i> <i class="spr-icon spr-icon-star"></i> <i class="spr-icon spr-icon-star-half"></i> <i class="spr-icon spr-icon-star-empty"></i> <i class="spr-icon spr-icon-star-empty"></i> </span> <span class="spr-summary-caption">Inga recensioner ännu</span> <span class="spr-summary-actions"> <a href="#" class="spr-summary-actions-newreview">SKriv en recension</a> </span>
   </div> &lt;!-- /.spr-summary --&gt;
  </div> &lt;!-- /.spr-header --&gt;

<pre><code translate="no">&lt;div class="spr-content"&gt;
 &lt;div class="spr-form"&gt;
  &lt;form class="new-review-form"&gt;
   &lt;h3 class="spr-form-title"&gt;Write a review&lt;/h3&gt;
   &lt;fieldset class="spr-form-contact"&gt;
    &lt;div class="spr-form-contact-name"&gt;
     &lt;label class="spr-form-label" for="review_author"&gt;Name&lt;/label&gt;
     &lt;input class="spr-form-input spr-form-input-text" id="review_author" type="text" name="review[author]" value="" placeholder="Enter your name"&gt;
    &lt;/div&gt;
    &lt;div class="spr-form-contact-email"&gt;
     &lt;label class="spr-form-label" for="review_email"&gt;Email&lt;/label&gt;
     &lt;input class="spr-form-input spr-form-input-email" id="review_email" type="email" name="review[email]" value="" placeholder="john.smith@example.com"&gt;
    &lt;/div&gt;
   &lt;/fieldset&gt; &lt;!-- /.spr-form-contact --&gt;

   &lt;fieldset class="spr-form-review"&gt;
    &lt;div class="spr-form-review-rating"&gt;
     &lt;label class="spr-form-label" for="review[rating]"&gt;Rating&lt;/label&gt;
     &lt;div class="spr-form-input spr-starrating "&gt;
      &lt;a href="#" class="spr-icon spr-icon-star spr-icon-star-empty"&gt;&amp;nbsp;&lt;/a&gt;
      &lt;a href="#" class="spr-icon spr-icon-star spr-icon-star-empty"&gt;&amp;nbsp;&lt;/a&gt;
      &lt;a href="#" class="spr-icon spr-icon-star spr-icon-star-empty"&gt;&amp;nbsp;&lt;/a&gt;
      &lt;a href="#" class="spr-icon spr-icon-star spr-icon-star-empty"&gt;&amp;nbsp;&lt;/a&gt;
      &lt;a href="#" class="spr-icon spr-icon-star spr-icon-star-empty"&gt;&amp;nbsp;&lt;/a&gt;
     &lt;/div&gt;
    &lt;/div&gt; &lt;!-- /.spr-form-review-rating --&gt;

    &lt;div class="spr-form-review-title"&gt;
     &lt;label class="spr-form-label" for="review_title"&gt;Review Title&lt;/label&gt;
     &lt;input class="spr-form-input spr-form-input-text" id="review_title" type="text" name="review[title]" value="" placeholder="Give your review a title"&gt;
    &lt;/div&gt; &lt;!-- /.spr-form-review-title --&gt;

    &lt;div class="spr-form-review-body"&gt;
     &lt;label class="spr-form-label" for="review_body"&gt;Body of Review &lt;span class="spr-form-review-body-charactersremaining"&gt;(1500)&lt;/span&gt;&lt;/label&gt;
     &lt;div class="spr-form-input"&gt;
      &lt;textarea class="spr-form-input spr-form-input-textarea" id="review_body" name="review[body]" rows="10" placeholder="Write your comments here"&gt;&lt;/textarea&gt;
     &lt;/div&gt;
    &lt;/div&gt; &lt;!-- /.spr-form-review-body --&gt;
   &lt;/fieldset&gt; &lt;!-- /.spr-form-review --&gt;

   &lt;fieldset class="spr-form-actions"&gt;
    &lt;input type="submit" class="spr-button spr-button-primary button button-primary btn btn-primary" value="Submit Review"&gt;
    &lt;input type="button" class="spr-button button btn" value="Cancel"&gt;
   &lt;/fieldset&gt; &lt;!-- /.spr-form-actions --&gt;
  &lt;/form&gt;
 &lt;/div&gt;

 &lt;div class="spr-reviews"&gt;
  &lt;div class="spr-review"&gt;
   &lt;div class="spr-review-header"&gt;
    &lt;span class="spr-starratings spr-review-header-starratings"&gt;
     &lt;i class="spr-icon spr-icon-star"&gt;&lt;/i&gt;
     &lt;i class="spr-icon spr-icon-star"&gt;&lt;/i&gt;
     &lt;i class="spr-icon spr-icon-star"&gt;&lt;/i&gt;
     &lt;i class="spr-icon spr-icon-star-empty"&gt;&lt;/i&gt;
     &lt;i class="spr-icon spr-icon-star-empty"&gt;&lt;/i&gt;
    &lt;/span&gt;
    &lt;h3 class="spr-review-header-title"&gt;I love this product!&lt;/h3&gt;
    &lt;span class="spr-review-header-byline"&gt;&lt;strong&gt;John Appleseed&lt;/strong&gt; on &lt;strong&gt;Jan 26, 2014&lt;/strong&gt;&lt;/span&gt;
   &lt;/div&gt; &lt;!-- /.spr-review-header --&gt;

   &lt;div class="spr-review-content"&gt;
    &lt;p class="spr-review-content-body"&gt;Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Curabitur porttitor aliquam lorem, rhoncus tincidunt massa condimentum nec.&lt;/p&gt;
   &lt;/div&gt; &lt;!-- /.spr-review-content --&gt;

   &lt;div class="spr-review-footer"&gt;
    &lt;a href="#" class="spr-review-reportreview"&gt;Report as Inappropriate&lt;/a&gt;
   &lt;/div&gt; &lt;!-- /.spr-review-footer --&gt;
  &lt;/div&gt; &lt;!-- /.spr-review --&gt;
 &lt;/div&gt; &lt;!-- /.spr-reviews --&gt;

&lt;/div&gt; &lt;!-- /.spr-content --&gt;
</code></pre>

<p></p></div> &lt;!-- /.spr-container --&gt;

<p></p></div>

 <!-- /#shopify-product-reviews -->

Är du redo att börja sälja med Shopify?

Prova gratis