Prenumerationer

Om du erbjuder prenumerationer kan du sälja produkter på en återkommande basis. Beroende på prenumerationsalternativen du erbjuder kan dina kunder välja att betala ett överenskommet pris för din produkt i en schemalagd frekvens. Till exempel kan du erbjuda prenumerationer månadsvis, veckovis eller dagligen.

Om du har en prenumerationsapp från Shopifys appbutik installerad i din Shopify-administratör kan du hantera dina prenumerationer i Shopify-administratören. När en kund köper en prenumeration av dig blir informationen om produkten och prenumerationsfrekvensen synlig i din administratör. För att konfigurera prenumerationer måste du slutföra konfigureringen i appen som du installerar.

Kundbetalningsinformation lagras säkert av Shopify. Du kan inte komma åt kundernas fullständiga kreditkortsuppgifter efter att de har angetts.

Om du avinstallerar en prenumerationsapp raderas alla prenumerationsdata (exklusive prenumerationskontrakt och kundens betalningsinformation) som du har skapat i appen efter 48 timmar. Du kan återställa denna data vid ett senare tillfälle om appen har en aktuell säkerhetskopieringsmekanism.

I det här avsnittet

Är du redo att börja sälja med Shopify?

Prova gratis