Prenumerationer

Om du erbjuder prenumerationer kan du sälja produkter på en återkommande basis. Beroende på prenumerationsalternativen du erbjuder kan dina kunder välja att betala ett överenskommet pris för din produkt i en schemalagd frekvens. Till exempel kan du erbjuda prenumerationer månadsvis, veckovis eller dagligen.

Om du har en prenumerationsapp från Shopifys appbutik installerad i din Shopify-administratör kan du hantera dina prenumerationer i Shopify-administratören. När en kund köper en prenumeration av dig blir informationen om produkten och prenumerationsfrekvensen synlig i din administratör. För att konfigurera prenumerationer måste du slutföra konfigureringen i appen som du installerar.

Kundbetalningsinformation lagras säkert av Shopify. Du kan inte komma åt kundernas fullständiga kreditkortsuppgifter efter att de har angetts.

I det här avsnittet

Är du redo att börja sälja med Shopify?

Prova gratis