Datadelning på Facebook

Inställningarna för Datadelning i din Facebook-kanal gör att du kan välja hur kunduppgifter och aktivitet hämtas in i din webbutik. Med datadelningsinstrument, till exempel Facebook-pixeln, kan du spåra ordrar och andra händelser, vilket kan hjälpa dig att analysera din butiks trafik och förbättra annonsinriktningen genom dynamiska annonser.

Datadelning är ett val. Även om kunddata förbättrar kampanjens resultat och försäljningsspårning, så är det inte alla som vill dela sina data. Det är viktigt att berätta för dina kunder hur du delar data och att bestämma vilken typ av data, eller hur mycket data, du vill spåra och dela. Se till att din integritetspolicy är uppdaterad för att tillhandahålla denna information till dina kunder.

För mer information om datadelning, se Cookies och kundspårning.

Innan du börjar

Om du vill lägga till en Facebook-pixel i din webbutik med hjälp av Facebook-kanalen, måste du ha ett Facebook Ads-konto som har tillhörande annonsutgifter. Gå till Facebook för att skapa ett Facebook Ads-konto. Du kan ställa in din Facebook-pixel med hjälp av Facebook Ads Manager, eller skapa en med hjälp av Facebook-kanalen.

Om du har lagt till en Facebook-pixel i din webbutiks temakod förut kan du ta bort Facebook-pixelkoden från din webbutik när du har konfigurerat din nya pixel med hjälp av Facebook-kanalen.

Obs! Om du arbetar med en reklambyrå eller använder en app för att hantera dina Facebook-annonser eller trafik, se till att du inte lägger till dubbla eller felaktiga data i dina rapporter när du lägger till en Facebook-pixel i din webbutik.

Ändra eller ta bort en Facebook-pixelkod från din webbutik

Om du har ett befintligt Facebook-pixel-ID tillagt i Facebook-kanalen kan du ersätta det i Inställningarna för datadelning i Facebook-kanalen genom att klicka på Koppla bort.

Om du har redigerat din temafilskod för att lägga till en Facebook-pixel måste du ta bort pixelkoden innan du kan lägga till ett Facebook-pixel ID med hjälp av Facebook-kanalen. Om du inte tar bort pixelkoden kommer din butik att ha mer än en pixel och det kan resultera i duplicerade eller felaktiga data i dina rapporter.

Ta bort pixel-kod från din temafil

 1. I avsnittet Aktuellt tema, klicka på Åtgärder och välj Redigera kod.
 2. Klicka på theme.liquid-filen för att öppna kodredigeraren.
 3. Radera Facebook-pixelkoden. Du kan hitta den mellan taggarna <head> och </head>.
 4. Klicka på Spara.

Ta bort din Facebook-pixel i dina webbutiksinställningar

 1. I din Shopify-administratör klickar du på Webbutik > Inställningar.
 2. Klicka på Ändra i avsnittet Facebook-pixel.
 3. Radera Facebook-pixeln och klicka sedan på Spara.

Skapa en Facebook-pixel

Du kan skapa en ny Facebook-pixel direkt i Facebook-kanalen genom att klicka på Skapa ny i rutan bildpunktsinställningar. Du kan även skapa en Facebook-pixel i Facebook Ads Manager. Information om hur du skapar en pixel i Facebook Ads Manager finns på Facebooks Hjälpcenter.

Lägg till en Facebook-pixel i Facebook-kanalen

När du lägger till en Facebook-pixel i din Facebook-kanal integreras pixeln med din webbutik. En Facebook-pixel kan läggas till när du konfigurerar Instagram, Shop eller Facebook Marketing, men den krävs endast för Facebook Marketing-funktionen. Innan du kan lägga till en Facebook-pixel måste du aktivera spårning i Kundspårningsavsnittet.

Du kan hantera din Facebook-pixel i Datadelningsinställningarna i avsnittet Inställningar i Facebook-kanalen.

I avsnittet Kundspårning i dina Datadelningsinställningar i Facebook-kanalen finns det en lista med pixlar som du har skapat. Klicka på Anslut för att ansluta en redan existerande Facebook-pixel eller klicka på Skapa ny för att skapa en ny Facebook-pixel.

När du har lagt till en Facebook-pixel i din webbutik kan du kontrollera att den fungerar med hjälp av Facebooks annonshanterare. Läs om hur du kan se om din Facebook-pixel fungerar på Facebooks hjälpcenter.

Obs! Om du nyligen har lagt till en Facebook-pixel i din webbutik måste du vänta på kundaktivitet innan du kan se några data i Facebooks annonshanterare.

Innan du lägger till en Facebook-pixel

Innan du kan lägga till en Facebook-pixel i din butik måste du konfigurera ett Facebook-konto och en Facebook Business Manager. Om du redan har dem slutför du stegen i Lägg till en Facebook-pixel. Om du inte har dessa konfigurerade slutför du följande.

Steg:

 1. Klicka på Kom igång i avsnittet Kom igång med Facebook.
 2. Klicka på Starta konfigurering i avsnittet Marknadsför dina produkter på Facebook.
 3. Anslut ditt Facebook-konto, din företagshanterare, din Facebooksida och ditt annonskonto.

Lägg till en Facebook-pixel

 1. Klicka på Facebook i avsnittet Försäljningskanaler i din Shopify-administratör.
 2. Klicka på Inställningar och sedan på Datadelningsinställningar.
 3. Klicka på växlingsknappen Aktivera spårning i Kundspårningsavsnittet.
 4. I avsnittet Välj spårningsnivå väljer du Standard, Förbättradeller Maximal.
 5. Välj din pixel från listan.
 6. Klicka på Bekräfta.

Välj Facebooks kundspårningsnivå

Med Facebook-kanalen kan du välja hur du vill att data ska hämtas in och delas mellan din webbutik och Facebook. I kundspårningsinställningarna finns det tre alternativ att välja mellan: Standard, Förbättradeller Maximal. Om du vill ha mer information om kundspårning, se vår Dokumentation över cookies och kundspårning.

Om du väljer Standard spårar en Facebook-pixel kundernas sökbeteende i din webbutik. En webbläsarbaserad annonsblockerare kan förhindra att Facebook-pixeln spårar data.

Om du väljer Förbättrad spårar en Facebook-pixel dina kunders personliga information med hjälp av avancerad matchning. Avancerad matchning låter en Facebook-pixel extrahera kundens namn, plats, e-postadress och telefonnummer samt deras sökbeteende i din webbutik för att förbättra kundspårning. Webbläsarbaserade annonsblockerare kan förhindra att Facebook-pixeln spårar data. Om du vill ha mer information om avancerad matchning, se Facebooks dokumentation om avancerad matchning för webben.

Om du väljer Maximal använder din butik Facebooks konverterings-API samt Facebook-pixeln. Data delas med kundens webbläsare och från Shopifys servrar, och skickas direkt till Facebooks servrar. Data som skickas från server till server kan inte blockeras av webbläsarbaserade annonsblockerare. Maximal-inställningen delar din kunds personliga information för att matcha användare i Facebooks nätverk. Informationen som hämtas in med den här inställningen inkluderar kundens namn, plats, e-postadress och telefonnummer samt deras sökbeteende i din webbutik. Om du vill ha mer information, se Facebooks dokumentation om konverterings-API.

Standardhändelser i kundspårning

När du har lagt till en Facebook-pixel i Shopify spårar pixeln vissa händelser i din webbutik, till exempel när en kund visar en viss sida. De händelser som Facebook spårar som standard kallas för standardhändelser, och du kan använda datan från dessa händelser för att lära dig mer om hur kunder interagerar med din butik. Läs mer om hur du använder Facebook-pixelns standardhändelser för att skapa kampanjer och spåra konverteringar på Facebooks Hjälpcenter.

Händelser som spårar ett ordervärde använder sig av en orders delsumma som inte omfattar skatter eller leveranskostnader.

När du har integrerat en Facebook-pixel med din webbutik spårar pixeln automatiskt de kommande standardevenemangen.

Beskrivningar av Facebook-pixelns standardhändelser
Händelsenamn Händelsebeskrivning
VisaInnehåll När en besökare visar en sida, till exempel en produktsida
Sök När en besökare gör en sökning
LäggTillIVarukorg När en besökare lägger till en produkt i varukorgen
BörjaUtcheckning När en besökare klickar på kassaknappen
LäggtillBetalningsInfo När en besökare anger betalningsinformation i utcheckningen
Inköp När en kund slutför ett köp och ser tacksidan i utcheckningen

Spåra kunduppgifter med hjälp av Facebooks CAPI

Facebooks konverterings-API (CAPI) är ett sätt att dela dina kunders sökbeteende med Facebook från Shopifys servrar direkt till Facebooks servrar. Facebook-pixlar skickar data med hjälp av din kunds webbläsare. CAPI arbetar med din Facebook-pixel för att hjälpa dig att mäta, optimera och bygga upp annonskampanjer på Facebook.

Är du redo att börja sälja med Shopify?

Prova gratis