Datadelning på Facebook

Inställningarna för Datadelning i din Facebook-kanal gör att du kan välja hur kunduppgifter och sökbeteende hämtas in i din webbutik. Datadelningsverktyg, såsom Facebook-pixeln och Facebooks konverterings-API, låter dig spåra ordrar och andra händelser, vilket kan hjälpa dig att analysera din butiks trafik och förbättra annonsinriktningen genom dynamiska annonser.

Man kan välja att dela data. Kunddata förbättrar annonsresultat och spårning av försäljning men alla vill inte att deras data ska delas. Det är viktigt att informera dina kunder om hur du delar data och bestämma vilken typ av data, eller hur mycket data, du vill dela. Se till att din integritetspolicy är uppdaterad för att tillhandahålla dina kunder med denna information.

Välj nivå på datadelning för Facebook-kunder

Facebook-kanalen låter dig välja hur du vill att data ska samlas in och delas mellan din webbutik och Facebook. I datadelningsinställningarna har du tre nivåer att välja från: Standard, Förbättrad eller Maximal. Se Cookies och kundspårning för mer information.

Beroende på när du installerade Facebooks försäljningskanal erbjuder nivåerna på datadelning för kunder olika sekretessinställningar.

Om du väljer Standard spårar en Facebook-pixel kundernas sökbeteende i din webbutik. En webbläsarbaserad annonsblockerare kan förhindra att Facebook-pixeln spårar data.

Om du väljer Förbättrad kommer din butik att använda Facebooks konverterings-API, såväl som Facebook-pixeln. Konverterings-API skickar inköpshändelsen mellan Shopifys och Facebooks servrar. Data som skickas från server till server kan inte blockeras av webbläsarbaserade annonsblockerare. Inställningen Förbättrad delar din kunds personliga information för att matcha användare i Facebooks nätverk. Informationen som hämtas in med den här inställningen inkluderar kundens namn, plats, e-postadress och telefonnummer samt deras sökbeteende i din webbutik. Om du vill ha mer information, se Facebooks dokumentation om konverterings-API.

Om du väljer Maximal använder din butik Facebooks konverterings-API, Facebook-pixeln samt uppdateras med Facebooks senaste annonsteknik. Konverterings-API skickar inköpshändelsen mellan Shopifys och Facebooks servrar. Data som skickas från server till server kan inte blockeras av webbläsarbaserade annonsblockerare. Maximal-inställningen delar din kunds personliga information för att matcha användare i Facebooks nätverk. Informationen som hämtas in med den här inställningen inkluderar kundens namn, plats, e-postadress och telefonnummer samt deras sökbeteende i din webbutik. Om du vill ha mer information, se Facebooks dokumentation om konverterings-API.

För mer information om datadelning, se Cookies och kundspårning.

Konfigurera datadelning på Facebook

Du kan aktivera delning av kunddata under konfigureringen av Facebook Shop, Instagram Shopping och Facebook Marketing. Du kan även när som helst aktivera och ändra inställningar för delning av Facebook-kunddata i Facebook-kanalens inställningar.

Steg:

  1. I din Shopify-administratör går du till Försäljningskanaler > Facebook.

  2. Klicka på Inställningar.

  3. Klicka på Inställningar för datadelning.

  4. Aktivera delning av kunddata i avsnittet Datadelning för kunder.

  5. I avsnittet VÄLJ NIVÅ väljer du vilken nivå av datadelning för kunder som du vill aktivera.

  6. Om du inte har anslutit en Facebook-pixel klickar du på Anslut på den pixel som du vill använda för delning av kunddata.

Händelser för datadelning för kund

När du har lagt till en Facebook Pixel i Shopify så spårar pixeln vissa händelser i din webbutik, såsom när en kund tittar på en viss sida. Du kan använda uppgifter från dessa händelser för att få mer information om hur kunder interagerar med din butik. Mer information om hur du använder Facebook Pixel-händelser för att skapa kampanjer och spåra konverteringar finns i Facebook Hjälpcenter.

Händelser som spårar ett ordervärde använder sig av en orders delsumma som inte omfattar skatter eller leveranskostnader.

När du har integrerat en Facebook-pixel med din webbutik spårar pixeln automatiskt de kommande standardhändelserna.

Beskrivningar av Facebook-pixelns standardhändelser
Händelsenamn Händelsebeskrivning
VisaInnehåll När en besökare visar en sida, till exempel en produktsida
Sök När en besökare gör en sökning
LäggTillIVarukorg När en besökare lägger till en produkt i varukorgen
BörjaUtcheckning När en besökare klickar på kassaknappen
LäggtillBetalningsInfo När en besökare anger betalningsinformation i utcheckningen
Inköp När en besökare slutför ett inköp och ser tacksidan i kassan

Bästa praxis för datadelning

Eftersom du bestämmer hur dina kunders personuppgifter delas måste du se till att dina kunder förstår hur du hämtar in och behandlar deras personuppgifter. Det är din skyldighet att granska Facebooks bästa praxis för sekretess och dataanvändning för Facebooks företagsverktyg och inkludera denna och annan relevant information i en integritetspolicy i din butik. Du kan använda Shopifys integritetspolicygenerator som hjälp för att skapa en integritetspolicy.

Är du redo att börja sälja med Shopify?

Prova gratis