Datadelning på Facebook

Inställningarna för Datadelning i din Facebook-kanal gör att du kan välja hur kunduppgifter och sökbeteende hämtas in i din webbutik. Datadelningsverktyg, såsom Facebook-pixeln och Facebooks konverterings-API, låter dig spåra ordrar och andra händelser, vilket kan hjälpa dig att analysera din butiks trafik och förbättra annonsinriktningen genom dynamiska annonser.

Man kan välja att dela data. Kunddata förbättrar annonsresultat och spårning av försäljning men alla vill inte att deras data ska delas. Det är viktigt att informera dina kunder om hur du delar data och bestämma vilken typ av data, eller hur mycket data, du vill dela. Se till att din integritetspolicy är uppdaterad för att tillhandahålla dina kunder med denna information.

Välj nivå på datadelning för Facebook-kunder

Facebook-kanalen låter dig välja hur du vill att data ska samlas in och delas mellan din webbutik och Facebook. I datadelningsinställningarna har du tre nivåer att välja från: Standard, Förbättrad eller Maximal. Se Cookies och kundspårning för mer information.

Om du väljer Standard spårar en Facebook-pixel kundernas sökbeteende i din webbutik. En webbläsarbaserad annonsblockerare kan förhindra att Facebook-pixeln spårar data.

Om du väljer Förbättrad, hämtar en Facebook-pixel in personlig information från dina kunder med avancerad matchning. Avancerad matchning låter en Facebook-pixel extrahera din kunds namn, plats, e-postadress, samt deras sökbeteende i din webbutik, för att förbättra kundspårning. Webbläsarbaserade annonsblockerare kan förhindra att Facebook-pixeln spårar data. Se Facebooks dokumentation om avancerad matchning för webben för mer information.

Om du väljer Maximal, kommer din butik att använda Facebooks konverterings-API, såväl som Facebook-pixeln. Konverterings-API skickar inköpshändelsen mellan Shopifys och Facebooks servrar. Data som skickas från server till server kan inte blockeras av webbläsarbaserade annonsblockerare. Maximal-inställningen delar din kunds personliga information för att matcha användare i Facebooks nätverk. Informationen som hämtas in med den här inställningen inkluderar kundens namn, plats, e-postadress och telefonnummer samt deras sökbeteende i din webbutik. Om du vill ha mer information, se Facebooks dokumentation om konverterings-API.

För mer information om datadelning, se Cookies och kundspårning.

Bästa praxis för datadelning

Eftersom du bestämmer hur dina kunders personuppgifter delas måste du se till att dina kunder förstår hur du hämtar in och behandlar deras personuppgifter. Inkludera denna information i en integritetspolicy i din butik. Du kan använda Shopifys integritetspolicygenerator som hjälp för att skapa en integritetspolicy.

Är du redo att börja sälja med Shopify?

Prova gratis