Skapa Google Smart Shopping-kampanjer

När du har anslutit ditt Google Ads-konto till Shopifys Google-kanal kan du skapa automatiseringar i Shopify för Google Smart Shopping-kampanjer.

Google Smart Shopping-kampanjer är betald annonsering som kan hjälpa dig att marknadsföra dina produkter och öka trafiken till din webbutik. De kan hjälpa dig att marknadsföra till befintliga kunder, introducera dina produkter för nya kunder och komma i kontakt med nya kunder via flera Google-ägda plattformar och annonsformat. Smart Shopping-kampanjer använder sig av maskininlärning baserat på försäljning i din butik, så de fungerar bäst för butiker med konsekvent försäljning. Läs mer om Google Smart Shopping-kampanjer i hjälpavsnittet för Google Ads.

Obs! Läs användarvillkoren för Googles annonser noga innan du skapar en Google Shopping-kampanj.

Du kan hantera och övervaka dina Smart Shopping-kampanjer från sidan Marknadsföring > Automatiseringar i Shopify. Om du vill redigera dina Google Shopping-inställningar eller synkronisera nya produkter går du till Google-kanalen.

Skapa en Google Smart Shopping-kampanj

En av de marknadsföringsautomatiseringar som du kan ställa in i Shopify efter att du har konfigurerat Google-kanalen är en Google Smart Shopping-kampanj.

När du skapar en marknadsföringsaktivitet eller automatisering i Shopify kan du välja att spara den som ett utkast och publicera den när den är klar, så att du kan förbereda din marknadsföring i förväg.

Steg:

Information om kampanjaktivitet för Google Smart Shopping-kampanjer

Kampanjbudget (daglig) – Den genomsnittliga dagliga budgeten i USD. Din budget är beroende av dina produktkategorier (högre prissatta varor tenderar att ha högre kostnad per konvertering).

Hantera din Google Shopping-kampanj

Du kan granska effekterna av din Google Shopping-kampanj från sidan Marknadsföring > Automatiseringar i Shopify. Du kan granska följande information:

 • Total försäljning - det totala antalet försäljningar från din Google Shopping-kampanj
 • Totalt antal visningar - det totala antalet gånger en Google Shopping-annons visas på Google
 • Totalt antal klick – det totala antalet klick som dina annonser får
 • Totalt antal ordrar - det totala antalet ordrar från din Google Shopping-kampanj
 • Kostnad per klick - det genomsnittliga antalet pengar som betalas för ett enda klick på din annons
 • Kostnad per förvärv - Den totala kostnaden för annonser dividerat med det totala antalet ordrar

Du kan redigera hur mycket pengar du har tilldelat din genomsnittliga dagliga budget eller pausa din kampanj genom att klicka på Hantera kampanj.

Du kan även beräkna din totala annonsutgift manuellt genom att dividera din totala försäljning från annonskampanjen med den totala annonsutgiften. Om in det du få¨r i intäkter kontra dina totala annonsutgifter är högre än noll uppvisar dina annonskampanjer positiva resultat.

Obs! När du kör Google Smart Shopping-kampanjer rekommenderar Google att du pausar återmarknadsföring eller standard Shopping-kampanjer för samma produkter så att dina annonser inte konkurrerar med varandra.

Kampanjer använder sig av maskininlärning, vilket tar tid att optimera för en specifik budget, för produkter och målgrupp. Kör en kampanj i minst 14 dagar utan att göra några ändringar för att se till att du har tillräckligt med uppgifter innan du börjar utvärdera kampanjens resultat. Läs om hur du mäter hur framgångsrik din kampanj är i Google Ads hjälpavsnitt.

Redigera, pausa eller ta bort Googles smarta Shopping-kampanjer

Du kan redigera, pausa eller ta bort utkast och publicerade automatiseringar så att du kan hantera dina Google Smart Shopping-kampanjer från Shopify.

När du redigerar ett utkast till marknadsföringsaktivitet eller automatisering kan du spara dina ändringar eller publicera det. Utkast till marknadsföringsaktiviteter listas på Marknadsföringssidan och utkast till automatiseringar listas på sidan Marknadsföring > Automatiseringar.

Om du vill radera en marknadsföringsaktivitet som du har skapat i Shopify går du till avsnittet Marknadsföring i din Shopify-administratör och klickar sedan på Kampanjer. Välj den marknadsföringsaktivitet som du vill ta bort, klicka på Radera aktivitet och klicka sedan på Radera aktivitet igen för att bekräfta ditt val.

När du raderar en marknadsföringsaktivitet eller en automatisering i Shopify kommer du inte längre debiteras för den. Shopify synkroniserar med relaterad tjänst för att uppdatera ditt konto med alla ändringar som du gör. När aktiviteten eller automatiseringen håller på att raderas utanför Shopify har den statusen Raderas i Shopify. När aktiviteten raderas helt utanför Shopify tas den även bort från listan i Shopify. En radering av en marknadsföringsaktivitet eller en automatisering är permanent.

Obs! Om du raderar en marknadsföringsaktivitet eller automatisering utanför Shopify, till exempel genom att radera en Facebook-annons från Ads Manager, måste du radera den i Shopify för att ta bort den.

Marknadsföringsaktiviteter skapade utanför Shopify måste tas bort från tjänsten där de skapades.

Få hjälp med Google Ads

Kontakta hjälpen för Google Ads för att få hjälp med följande ämnen:

 • fakturering med och för Google Ads
 • Policyer, annonsrecensioner och kampanjoptimering
 • ställa in annonstyp som inte har något stöd i Google-kanalen, såsom videokampanjer
 • Google Merchant Center
 • Google Analytics

Obs! Du kan kontrollera godkännandestatusen för en annons eller åtgärda en annons som inte är godkänd från Google Ads. Läs mer om Google Ads godkännandeprocess.

Du kan kontakta Shopifys support för att få hjälp med att konfigurera eller använda Google-kanalen.

Är du redo att börja sälja med Shopify?

Prova gratis