Googles lokala lagerförteckning

Om du hanterar lagervaror med hjälp av platser kan du använda lokala lagervaror för att marknadsföra dina produkter för lokal shopping när dina kunder söker med Google. Med lokal lagerförteckning för lokal upptäckt kan Google visa dina kunder var dina produkter finns, så att de kan köpa på en plats som passar dem.

När du har ställt in lokalt lager kan du lista dina produkter lokalt som annonser för lokala lagervaror och gratis lokala listningar.

Krav

Innan du ställer in lokala lagervaror i Shopify måste du se till att din butik och din Google Business-profil är konfigurerad för att uppfylla Googles krav för att lista dina produkter som en lokal annons eller gratis listning.

Ställ in lokal lagerförteckning

Du måste ställa in lokalt lager i ditt Google Merchant Center innan du kan använda lokala lagerförteckningar i Shopify. När du har ställt in lokal lagerförteckning kan du börja lista dina produkter som annonser för lokala lagervaror eller gratis lokala listningar för kunder som söker med Google.

Steg 1: Ställ in lokal lagerförteckning i Google Merchant Center

Innan du kan lista dina produkter som lokala listningar måste du konfigurera lokalt lager i ditt Google Merchant Center.

För att slutföra processen för lokal lagerhantering, se introduktionsguide om lokal lagerinventering i Google Merchant Center-hjälpen.

Steg 2: Ställ in lokal lagerförteckning i Shopify

När du har aktiverat lokalt lager i ditt Google Merchant Center kan du aktivera lokalt lager i Googles försäljningskanal.

Steg:

  1. I din Shopify-admin går du till Försäljningskanaler > Google.

  2. Klicka på Inställningar.

  3. I Marknadsför lokalt lager väljer du alternativet för att synkronisera ditt kassasystem-lager till Google Merchant Center.

  4. Klicka på Spara ändringar.

Är du redo att börja sälja med Shopify?

Prova gratis