Migrera till Googles nya försäljningskanal

Från och med den 1 september 2022 kommer Googles försäljningskanal att hanteras av Google.Det innebär att Googles försäljningskanal migrerar till en ny app-upplevelse. Det finns ingen åtgärd som behövs för att slutföra denna migrering. Den här uppdateringen är automatisk och efter att din kanal har uppdaterats får du ett meddelande i Googles försäljningskanal. Det kommer inte att bli några avbrott för din åtkomst till Googles försäljningskanal under denna migrering. När din Google-försäljningskanal har uppdaterats kan du kontakta Google för support eller Shopify för support.

Dina app-behörigheter och inställningar för personlig information är desamma som tidigare app-upplevelse. Du kan fortsätta välja hur du vill att data ska samlas in och delas mellan din webbshop och Google.

Avanmäl dig från Googles försäljningskanalsuppdatering

Om du inte vill delta i uppdateringen av Googles försäljningskanal måste du avinstallera Googles försäljningskanal från din Shopify-admin.

Steg:

  1. Klicka på Inställningar > Appar och försäljningskanaler från din Shopify-admin.

  2. Bredvid Google, klicka på Ta bort.

  3. Bekräfta att du vill ta bort kanalen i fönstret Ta bort Google och klicka sedan på Ta bort Google.

Är du redo att börja sälja med Shopify?

Prova gratis