Googles produktogillanden och varningar

För att kunna visa dina produkter på Google måste du följa Google Ads-policyer och Regler och villkor för Google Ads och annonser för lokala tjänster. Om du har några policyöverträdelser kan dina produkter sluta visas på Google och ditt Google Merchant Center-konto och Google Ads-konto kan stängas av.

Google kan skicka en e-postavisering minst sju dagar innan en avstängning. E-postaviseringen förklarar avstängningen, listar åtgärder som du kan vidta för att åtgärda problemet och innehåller en länk för att skicka in en överklagan.

Om du aviseras om kontoavstängning för ditt Google Merchant Center-konto och ditt Google Ads-konto, försök först att lösa kontovarningar eller avstängningar i ditt Google Merchant Center-konto.

Om Google upptäcker en uppenbar policyöverträdelse kommer ditt konto att stängas omedelbart utan varning. Uppenbara policyöverträdelser inkluderar:

Om du anser att det har uppstått ett fel och att du inte har brutit mot Googles policyer kan du skicka in en överklagan till Google.

Om du vill veta mer om avstängningar, se Förstå tillämpning på kontonivå för policyöverträdelser.

I det här avsnittet

Är du redo att börja sälja med Shopify?

Prova gratis