Uppdaterar till den nya Google-kanalen

Appen Google Shopping (version som inte stöds) kommer inte ha något stöd eller underhållas efter 1 mars 2020, och produktflödena kommer att löpa ut 30 dagar efter din senaste synkronisering. Uppdatera till den nya versionen av appen för att förhindra avbrott i ditt produktflöde i Google Shopping. Den nya versionen förbättrar pålitligheten för produktsynkronisering mellan Shopify och Google Shopping.

Om du använder den version som inte stöds för att synkronisera dina produkter med Google och du ansluter ditt Google Merchant Center-konto till den nya appen är din butik redan godkänd av Google. Du kommer inte att drabbas av några förseningar i godkännandeprocessen orsakade av uppdateringen till den nya appen. Dina synkroniserade och godkända produkter migreras automatiskt till den nya Google-kanalen. Om du redan använder Google Merchant Center för att hantera ett produktflöde eller skapa Google-annonser kanske du vill granska vissa överväganden innan du synkroniserar ett befintligt Google Merchant Center-konto.

Du kan använda Google-kanalen för att synkronisera dina produkter med ditt Google Merchant Center-konto. När du har konfigurerat din produktsynkronisering kan du skapa Smart Shopping-kampanjer från Shopify eller skapa och hantera kampanjer från Google.

Google-kanalen är tillgänglig i följande länder och valutor.

Steg 1: Avinstallera den gamla appen

Innan du installerar den nya Googles-kanalen måste du avinstallera den gamla Google-kanalen.

Steg:

 1. Klicka på Appar i din Shopify-admin.
 2. Från sidan Appar klickar du på papperskorgen bredvid Google Shopping (stöds inte) för att avinstallera den gamla appen.

Steg 2: Installera den nya appen

När du har avinstallerat den gamla Google-kanalen kan du installera den nya appen.

Steg:

 1. I Shopify App Store går du till Google Shopping.
 2. Klicka på Lägg till appoch sedan på Installera app.

Steg 3: Anslut ett Google-konto

När du har installerat den nya Google-kanalen behöver du ansluta ett Google-konto. Om det är möjligt ansluter du det konto du använde med den gamla versionen av appen. Om du bestämmer dig för att starta ett nytt Google-konto kan Googles godkännandeprocess ta längre tid.

Steg:

 1. Klicka på Anslut ett Google-kontoi Google-kanalen.

 2. Välj den e-postadress som föreslås och klicka sedan på Tillåt. Denna e-postadress är kopplad till det Google-konto som du hade anslutit till den gamla Google-kanalen.

Steg 4: Granska kraven

Din butik måste uppfylla några krav för att den nya Google-kanalen ska fungera. På Google-kanalens sida i Shopify kan du klicka på länkarna i checklistan över krav för att uppfylla de krav som din butik inte redan uppfyller:

Checklista för Google-kanalens krav

Länkarna i checklistan tar dig till den del av Shopify där du slutför en åtgärd för att uppfylla ett krav. När du har slutfört den aktuella åtgärden måste du återgå till Appar > Google Shopping för att fortsätta konfigurera Google-kanalen.

Steg 4: Anslut ett Merchant Center-konto

Google Merchant Center är ett verktyg som hjälper dig att ladda upp din butik och dina produktdata till Google och göra dem tillgängliga för Google Smart Shopping-kampanjer och andra Google-tjänster. Läs mer om Google Merchant Center.

Du kan inte ansluta den nya Google-kanalen till ett Google Merchant Center-konto för flera klienter. Du kan ansluta ett underkonto som använder en annan e-postadress och som har administratörsbehörighet till kontot för flera klienter. Läs mer om konton för flera klienter i hjälpavsnittet i Google Merchant Center.

Steg:

 1. Gå till Appar > Google Shopping.

 2. Klicka på Inställningar.

 3. Välj eller skapa ett Merchant Center-konto:

- Välj ett befintligt Merchant Center-konto och klicka sedan på Anslut. De Merchant Center-ID:n som listas är de som är kopplade till ditt Google-konto. För att undvika förseningar i godkännandeprocessen väljer du det konto som föreslås. Detta konto är samma konto som var anslutet till den gamla Google-kanalen. - Om du inte har ett Merchant Center-konto klickar du på Skapa ett nytt för att skapa ett nytt konto för din Shopify butik.

Överföra ditt domänanspråk

Ett Google Merchant Center-konto behöver kopplas till en verifierad domän som inte är kopplad till ett annat konto. När du ansluter ett Google Merchant Center-konto till Google-kanalen gör det anspråk på din Shopify-butiks domän automatiskt, såvida domänen inte är kopplad till ett annat Google Merchant Center-konto.

Om din domän är associerad till ett annat konto kan du överföra domänanspråket till ditt Google Merchant Center-konto som du anslöt till Shopify. Överföring av ditt domänanspråk från Shopify är permanent.

Steg:

 1. Gå till Appar > Google Shopping.

 2. Klicka på Inställningar.

 3. Klicka på Överför.

Steg 5: Konfigurera Google-kanalen för att synkronisera dina produkter

När du har anslutit ditt Google Merchant Center-konto till appen kan du konfigurera appen för att synkronisera dina produkter med Google. Innan dina produkter kommer att synkroniseras måste du välja din målmarknad och dina leveransinställningar. Du kan också ändra dina produktnamn och beskrivningspreferenser. Läs mer om hur du optimerar dina produktnamn och beskrivningar för Google Shopping.

Produkter som är tillgängliga för Google-kanalen synkroniseras med Google Merchant Center för godkännande av Google. Läs mer om Googles synkroniseringskrav för produkter.

Steg:

 1. Gå till Appar > Google Shopping.

 2. Klicka på Inställningar.

 3. Klicka på Välj bredvid Målmarknad för att ställa in var du vill sälja dina produkter och välj sedan en målmarknad och språk. Din butiks valutainställningar påverkar vilka länder och regioner som du kan rikta in dig på. De tillgängliga språken är baserade på de som stöds av Google och beror på din målmarknad.

 4. Klicka på Välj bredvid Leveransinställningar och klicka sedan på rullgardinsmenyn för att välja automatisk eller manuell konfiguration av fraktpriser:

- Välj Importera leveransinställningar automatiskt för att synkronisera dina fraktpriser från Shopify och klicka sedan på Spara. Läs mer om synkronisering av dina fraktkostnader med Google Merchant Center. - Välj Ställ in leveransinställningar manuellt i Google Merchant Center för att ställa in dina fraktpriser på Google Merchant Center och klicka sedan på Spara.

 1. Ange din produktnamn och beskrivning för produkter som synkroniseras med Google. Klicka på Spara ändringar om du ändrar dina Produktinställningar.

 2. Valfritt: Lägg till en produktkategori från Google för dina produkter för att förbättra deras resultat på Google.

Alla produkter som är tillgängliga för din webbutik synkroniseras automatiskt med Google Merchant Center när du konfigurerar Google-kanalen för första gången. Du måste vänta på att produkter ska godkännas av Google innan du kan skapa en Smart Shopping-kampanj i Shopify.

Du kan ändra vilka produkter som finns tillgängliga för att synkronisera med Google och se godkännandestatusen för dina synkroniserade produkter från Google Shoppings översiktssida i Shopify. Läs mer om hur du gör produkter tillgängliga för kanaler och appar.

Gör så här om dina produkter inte är godkända

Du kan få en översikt över ditt produktflöde från Google Shopping på sidan Översikt i Shopify.

Produkter som är märkta Ej godkänd har inte synkroniserats eftersom de har något fel. En produkt kanske exempelvis inte godkänns eftersom den saknar en bild och Google kräver att en produkt ska ha en bild. Klicka på länken bredvid etiketten Ej godkänd för att se de specifika orsakerna till att en produkt inte är godkänd. Länken öppnar sidan Google Shopping > Produkter, där du kan se en lista med produkter, produktstatus och felen.

Problemen som hindrar produkten från att synkroniseras listas under produktnamnet.

Produkten är inte godkänd av Google Shopping

Du kan lösa produktsynkroniseringsfel från en produkts informationssida. När felen är lösta försöker Google Shopping automatiskt att synkronisera produkten igen. När du har löst felet med produkten måste du gå tillbaka till produktflödet på sidan Google Shopping Översikt för att granska fel för en annan produkt.

Obs! Om ett produktfel visar att en produkt saknar en GTIN kan du antingen lägga till den information som saknas i fältet streckkod i produktens detaljer eller markera det som en anpassad produkt som inte behöver en GTIN. Läs mer om Googles krav och hur GTIN eller andra unika produktidentifierare läggs till produkter som synkroniseras med Google.

När du löser ett produktsynkroniseringsfel ersätts etiketten Not approved med en etikett pending för att visa att produkten synkroniseras med Google Shopping igen. Det kan ta flera minuter innan etiketten Not approved ändras till pending. Du behöver inte göra någonting för att synkronisera produkten igen, eftersom det sker automatiskt.

Tidigare godkända produkter med varianter är markerade som pending efter migration

Om du migrerar till den nya Google-kanalen kan produkter som godkändes i den gamla Google-kanalen vara markerade som pending i den nya Google-kanalen. Den gamla Google-kanalen synkroniserade bara den första varianten för en produkt men den nya Google-kanalen synkroniserar alla varianter för en produkt. Produkten är markerad som pending i den nya Google-kanalen tills alla varianter granskats av Google. Produkten som godkändes i appen är fortfarande godkänd av Google. Synkronisering av de nya varianterna kan ta upp till en vecka.

Valfritt: Anslut ditt Google Ads-konto till Google-kanalen

Om du vill skapa Google Smart Shopping-kampanjer i Shopify kan du ansluta ditt Google Ads-konto till Google-kanalen medan du väntar på att dina produkter ska synkroniseras. Läs mer om Google Smart Shopping-kampanjer i hjälpavsnittet för Google Ads.

Om du redan har ett Google Ads-konto kopplat till den e-postadress som du använde för att konfigurera Google-kanalen, lägg då till det kontot.

Om du inte har ett Google Ads-konto eller om du vill använda ett annat konto kan du skapa ett nytt konto medan du konfigurerar Google-kanalen. När du skapar ett Google Ads-konto med hjälp av Google-kanalen i Shopify kan du få Google Ads-kredit för dina annonsutgifter.

Steg:

 1. Välj eller skapa ett Google Ads-konto från sidan Inställningar i Google-kanalen: - Om du redan har ett Google Ads-konto väljer du det i rullgardinsmenyn och klickar sedan på Anslut.

  • Om du inte har ett Google Ads-konto som du vill ansluta klickar du på Skapa nytt. Granska användarvillkoren och klicka sedan på Acceptera villkor. Du kommer att få ett e-postmeddelande från Google inom 24 timmar och därefter kan du acceptera åtkomstbegäran från Google Ads.
 2. I avsnittet Google Ads-konto klickar du på Visa detaljer bredvid Lägg till faktureringsinformation i dina Google Ads-kontoinställningar.

 3. Se till att du har lagt till faktureringsinformation i ditt Google Ads-konto och klicka sedan på Jag har lagt till faktureringsinformation.

Acceptera Google Ads begäran om åtkomst.

Om e-postadressen som du använde för att konfigurera Google-kanalen är kopplad till ett befintligt Google Ads-konto, får du ett bekräftelsemejl gällande åtkomst.

När du skapar ditt Google Ads-konto med hjälp av Google-kanalen får du ett e-postmeddelande så att du kan godkänna ditt Google Ads-konto. Du måste klicka på acceptera inbjudan i e-postmeddelandet för att bekräfta din e-postadress.

När du har accepterat inbjudan kan det ta några minuter innan åtkomstbegäran behandlas.

Lägg till din faktureringsinformation till ditt Google Annons-konto.

Se till att din faktureringsinformation finns i ditt Google Ads-konto. Mer information om hur du lägger till din faktureringsinformation finns i Hantera dina betalningsmetoder i Google Ads hjälpcenter.

När du har lagt till din faktureringsinformation bekräftar du att du har slutfört uppgiften genom att klicka på Jag har lagt till faktureringsinformation.

Obs! Du kan skapa en Google Shopping-kampanj utan att lägga till din faktureringsinformation, men kampanjen körs inte tills du lägger till informationen.

Konverteringsspårning för Google Ads med Google-kanalen

Google-kanalen lägger automatiskt till konverteringsspårningshändelser till ditt Google Ads-konto när du konfigurerar det. Om din butik redan har Google-konverteringsspårning konfigurerat via redigeringar av temakoden eller en tredjepartsapp kan omvandlingsspårningshändelserna dupliceras och dina rapportdata blir felaktiga. Du kan inaktivera duplicerade konverteringsspårningshändelser från ditt Google Ads-konto. Läs mer om konverteringsinställningar i hjälpavsnittet för Google Ads.

Nästa steg: Skapa en Google Smart Shopping-kampanj

När du har konfigurerat din produktsynkronisering för Google Shopping och ditt Google Ads-konto kan du skapa Smart Shopping-kampanjer från Shopify eller skapa och hantera kampanjer från Google.

Du kan övervaka dina Smart Shopping-kampanjer från sidan Marknadsföring > Automatiseringar i Shopify. Om du vill redigera dina Google Shopping-inställningar eller synkronisera nya produkter måste du dock återgå till Google kanalsidan via avsnittet Appar i din Shopify-admin.

Få hjälp med Google Ads

Kontakta hjälpen för Google Ads för att få hjälp med följande ämnen:

 • fakturering med och för Google Ads
 • Policyer, annonsrecensioner och kampanjoptimering
 • ställa in annonstyp som inte har något stöd i Google-kanalen, såsom videokampanjer
 • Google Merchant Center
 • Google Analytics

Obs! Du kan kontrollera godkännandestatusen för en annons eller åtgärda en annons som inte är godkänd från Google Ads. Läs mer om Google Ads godkännandeprocess.

Du kan kontakta Shopifys support för att få hjälp med att konfigurera eller använda Google-kanalen.

Är du redo att börja sälja med Shopify?

Prova gratis