Ställ in mål med Kit

Kit kan hjälpa dig att ställa in mål för ditt företag och sedan arbeta med dig för att nå dessa mål. Om du till exempel just har börjat kan Kit hjälpa dig att göra din första försäljning. När du har kommit överens om en budget för målet kör Kit annonser som är utformade för att hjälpa din butik att uppnå målet.

Kit är proaktivt och föreslår anpassade mål för ditt företag. Kit kan påminna dig om dina mål och hjälper dig till och med att fira när du når dina mål.

Du kan använda Kit utan att ange några mål, och du kan fortfarande köra andra annonser medan du arbetar mot ett mål. Om du kör andra annonser medan du arbetar mot ett mål, har dessa annonser separata budgetar och räknas inte i förhållande till det belopp du har budgeterat för ditt mål.

Kit sätter ett av följande mål för ditt företag:

 • Gör din första försäljning
 • Gör din 10:e, 25:e, 50:e, 75:e eller 100:e försäljning
 • Uppnå 10 % månatlig tillväxt

Krav

 • Du har godkänt Facebooks villkor.
 • Ditt annonskonto för Facebook är aktivt.
 • Du har en Shopify-webbbutik där lösenordet har tagits bort och har även produkter tillgängliga.

Ställ in ett mål med Kit

Om du inte har ett mål som körs föreslår Kit att du ställer in ett mål i början av månaden. Du kan när som helst prata med Kit för att ställa in ett mål.

Steg:

 1. Säg hi kit för att starta en ny konversation med Kit.

 2. Svara med 5 för att ange ett nytt mål. Kit föreslår ett mål och en budget.

 3. Svara med 1 för att acceptera det mål och den budget som Kit föreslår.

Spåra framsteg

Du kan spåra dina måls framsteg från Kit-instrumentpanelen. Kit visar ditt mål, samt eventuella framsteg som du har gjort:

Kits måls framstegsindikator

Du kan också se dina slutförda mål på instrumentbrädan.

Stoppa mål

 1. Säg hi kit för att starta en ny konversation med Kit.

 2. Svara med 5 för att hantera ditt mål.

 3. Svara med 2 för stoppa målet och alla annonser som är kopplade till det.

Är du redo att börja sälja med Shopify?

Prova gratis