Skapa och använd målgrupper från Shopify Audiences

När du har ställt in appen Shopify Audiences kan du skapa och använda målgrupper i dina annonskampanjer.När du skapar en målgrupp väljer du först en specifik produkt för att bygga din målgrupp runt.Attributen för den produkt du väljer används för att generera en målgrupp med kunder som har visat intresse för dessa attribut.Målgruppen exporteras sedan direkt till den tredjepartsannonsplattform som du väljer.

Skapa och exportera målgrupper

Målgrupper som du exporterar från din Shopify-admin till en annonsplattform från tredje part, till exempel Facebook, krypteras och förs över på ett säkert sätt. Exporterade målgrupper kan inte laddas ned från Facebook. Facebook använder överförda data för att matcha sitt register och raderar sedan alla data.

Du kan endast exportera ett visst antal målgrupper inom en sjudagarsperiod som visas när du exporterar din första målgrupp.Sjudagarsperioden börjar när du exporterar den första målgruppen och återställs efter sju dagar.Lookalike-målgrupper räknas inte in i exportgränsen.

Innan du börjar

Verifiera att du har konfigurerat Audiences-appen.

Lägg till och visa en integritetspolicy i din webbshop som tydligt beskriver din användning och ditt avslöjande av personuppgifter och rätten att välja bort delning av data. Om du har några specifika juridiska frågor, rådgör med ditt juridiska team eller en jurist specialiserad på sekretess. Shopify kan inte tillhandahålla juridisk rådgivning.

Steg:

 1. Klicka på Inställningar > Appar och försäljningskanaler från din Shopify-admin.
 2. Från sidan Appar och försäljningskanaler, klickar du på Shopify Audiences.
 3. Klicka på Öppna app.
 4. Klicka på Skapa publik.
 5. Klicka på Välj en produkt och välj sedan den produkt som du vill basera din målgrupp på.
 6. I avsnittet Målgrupper väljer du vilka målgruppstyper du vill skapa:

  • En huvudmålgrupp ingår alltid.
  • En lookalike-målgrupp är valfritt.
 7. Ange ett namn för din målgrupp och klicka sedan på Exportera målgrupp.

Beroende på storleken på målgruppslistan kan exportprocessen ta upp till flera timmar att slutföra. Exporten är klar när målgruppsstatusen ändras till Klar. Målgruppsstorleken i din Shopify-admin är en uppskattning och kan vara en annan än målgruppsstorleken som visas på annonsplattformen från tredje part.

Målgruppstyper

Det finns två målgruppstyper tillgängliga när du skapar en målgrupp med hjälp av Shopify Audiences: huvudmålgrupp och lookalike-målgrupp.

Kärnmålgrupper

Huvudmålgrupper använder Shopify Audiences-algoritmen för att skapa en lista över potentiella köpare som exporteras till tredjeparts annonsplattformar. Algoritmen väljer individer genom att matcha köparens avsikt med de unika attributen för din butiks produkter.

Varje gång du skapar en publik exporteras en huvudmålgrupp och har följande egenskaper:

 • Endast köpare i USA och Kanada ingår.
 • Befintliga kunder och köpare som har valt bort datadelning utesluts.
 • En uppskattad storlek på upp till 2 miljoner.

När du kör kampanjer kan du rikta dig direkt till den viktigaste målgruppen eller använda en lookalike-målgrupp för att utöka din räckvidd.

Lookalike-målgrupper

En lookalike-målgrupp bygger av huvudmålgruppen för att hitta fler personer som har liknande attribut. En huvudmålgrupp måste finnas för att skapa en lookalike-målgrupp. Facebook utnyttjar demografi, intressen och beteenden från huvudmålgruppen för att skapa en ny målgrupp för att utöka din räckvidd. Shopify har inte tillgång till identiteterna i den lookalike-målgruppen eftersom målgruppen bestäms av Facebook.

Du kan skapa en lookalike-målgrupp direkt från appen Shopify Audiences. Lookalikes väljs som standard när du skapar en målgrupp och har följande egenskaper:

 • Inriktar sig på 3 % av USA och Kanada.
 • En uppskattad storlek på upp till 9,1 miljoner.

Du kan även skapa en lookalike från Facebooks annonshanterare när du har exporterat en huvudmålgrupp. Om du vill lära dig mer om lookalike-målgrupper på Facebook, se Facebooks hjälpcenter.

Bästa praxis för att använda Shopify-målgrupper

För att minimera överlappande orderattribut och säkerställa att rapporterna är korrekta riktar du dig endast till en målgrupp för varje annonsuppsättning som du skapar. Rikta inte in dig på samma målgrupp med flera annonsuppsättningar samtidigt.

En målgrupp uppdateras inte efter att den har exporterats. Starta dina annonskampanjer 24–48 timmar efter att du har exporterat målgruppen från din Shopify-admin, för att dina annonser ska fungera bättre genom att använda aktuella data.

Om du vill att A/B ska testa en målgrupp på Facebook ska du se till att den annonskampanj som du använder som jämförelse har följande egenskaper:

 • Jämförelsekampanjens publik inkluderar endast köpare i USA och Kanada.
 • Jämförelsekampanjens publik exkluderar dina befintliga kunder.
 • Annonsbudgeten för varje annonskampanj är proportionell mot storleken på varje annonskampanjs målgrupp. Om storleken på målgrupp A till exempel är dubbelt så stor som målgrupp B ska budgeten för målgrupp A vara dubbelt så stor som budgeten för målgrupp B.

Är du redo att börja sälja med Shopify?

Prova gratis