CCPA-efterlevnad och Shopify-målgrupper

Shopify Audiences är för närvarande tillgänglig för Shopify Plus-handlare i USA och Kanada och byggdes för att handlare ska kunna följa tillämpliga regionala sekretesslagar, t.ex. California Consumer Privacy Act (CCPA).

Följande information görs tillgänglig för att hjälpa dig förstå och uppfylla dina skyldigheter enligt CCPA. Shopify kan inte ge dig juridisk rådgivning, så kontakta en lokal advokat eller integritetsexpert om du har ytterligare frågor.

Integritetspolicy

Din integritetspolicy måste förklara hur du använder och lämnar ut personuppgifter, inklusive om du "säljer" personlig information såsom definieras av CCPA.

Shopify har en integritetspolicygenerator som skapar en integritetspolicymall med exempelspråk som du kan redigera och anpassa efter ditt företag. Du kan även skapa policyer direkt i din Shopify-admin.

Du kan använda mallens integritetspolicy för att lägga till din befintliga policy, eller skapa en själv. Shopify Audiences finns i mallens integritetspolicy och refereras till i följande avsnitt:

  • Beteendebaserad annonsering
  • Sälja personuppgifter

Avanmälning för Shopify Audiences-kunder

Kunder måste kunna välja bort "försäljning" av sina personuppgifter i din butik. Med Shopify-målgrupper kan du hantera kundanmälningar manuellt eller automatiskt.

Uteslut automatiskt delning av en kund med Shopify-målgrupper

Om du använder appen för kundsekretess och en kund avanmäler sig från delning av personuppgifter synkroniseras avanmälningen med appen Shopify Audiences för den handlaren. Kunden utesluts automatiskt från att delas med Shopify-målgrupper.

Uteslut att dela en kund med Shopify-målgrupper manuellt

Om du använder en tredjeparts sekretessapp eller om en kund kontaktar dig för att välja bort att dela personuppgifter måste du manuellt utesluta kunden i appen Shopify Audiences. En kund som du manuellt utesluter tas inte bort från tidigare skapade målgrupper. Deras data delas dock inte längre av din butik för framtida målgrupper.

Steg:

  1. Klicka på Inställningar > Appar och försäljningskanaler från din Shopify-admin.
  2. Från sidan Appar och försäljningskanaler, klickar du på Shopify Audiences.
  3. Klicka på Öppna app.
  4. Klicka på Avanmälning av kund.
  5. I Kundens e-post anger du e-postadressen till den kund som vill avanmäla sig.
  6. Klicka på Skicka.

Är du redo att börja sälja med Shopify?

Prova gratis