Använd målgrupper från Shopify Audiences

När du har ställt in appen Shopify Audiences och ansluter till en annonsplattform skapas och exporteras målgrupperna automatiskt till ditt annonskonto. Appen Shopify Audiences skapar och exporterar flera objektivt baserade typer av målgrupper som du kan använda för dina annonskampanjer.

Så här skapar appen Shopify Audiences målgrupper

Appen Shopify Audiences använder algoritmer som drivs med data och attribut för din butik för att skapa en lista över potentiella kunder som kallas målgrupper. Målgrupper innehåller potentiella kunder baserat på hur sannolikt de är att köpa från din butik.

Använd en målgrupp för dina annonskampanjer

Om du vill använda en målgrupp för en annonskampanj väljer du den som mål när du skapar en kampanj på din annonsplattform. Om du vill tillämpa filter för målgruppen kan du filtrera dem på annonsplattformen.

Du kan använda målgrupper för annonskampanjer på följande plattformar:

  • Facebook och Instagram
  • Google Sök, Google Shopping, Gmail, YouTube och Googles display-nätverk
  • Pinterest

Om du vill ha mer information om hur du använder målgrupper för att skapa annonskampanjer, se dokumentationen för annonsplattformarna:

Uppdateringar för skapade målgrupper

Om en målgrupp används i en aktiv kampanj uppdateras listan över potentiella kunder automatiskt var sjunde dag för att säkerställa bästa annonsresultat. Sjudagarsperioden börjar den dag som målgruppen senast uppdaterades. Dina kampanjer påverkas inte när uppdateringarna utförs.

Inga uppdateringar görs i listan om en målgrupp inte används i en aktiv annonskampanj. Om du börjar använda en målgrupp för en aktiv kampanj mer än 7 dagar från det att den senast uppdaterades, uppdateras listan inom 24 timmar och en ny 7-dagars uppdateringsperiod börjar.

Typer av målgrupper

Appen Shopify Audiences genererar följande typer av målgruppslistor:

M[lgrupper med högre avsikt, lägre räckvidd

Målgruppen med högre avsikt, lägre räckvidd innehåller en lista över de högst rankade potentiella kunderna och är avsedd att användas i annonskampanjer för marknadsföring i botten av tratten.

Målgrupper med medelhög avsikt, medelhög räckvidd

Målgruppen med medelhög avsikt, medelhög räckvidd innehåller en större lista över potentiella kunder för utökad räckvidd och är avsedd att användas i annonskampanjer för marknadsföring i mitten av tratten.

Målgrupper med lägre avsikt, högre räckvidd

Målgruppen med lägre avsikt, högre räckvidd innehåller en stor lista över potentiella kunder och är avsedd att användas i annonskampanjer för marknadsföring högst upp i tratten. Annonsplattformar skapar en målgrupp med hjälp av målgruppen med högre avsikt, lägre räckvidd som källa.

Med lägre avsikt kan du nå fler målgrupper för Facebook Ads

Målgruppen med lägre avsikt, högre räckvidd för Facebook Ads är en lookalike-målgrupp som Facebook skapar med hjälp av målgruppen med högre avsikt, lägre räckvidd som en källa. Appen Shopify Audiences har inte åtkomst till potentiella kunders identiteter i den lookalike-målgruppen.

Shopify Audiences skapar en lookalike-målgrupp för Facebook med följande egenskaper:

  • Målgruppen inkluderar 3 % av Facebook-användarna i USA och Kanada.
  • Målgrupen har en uppskattad storlek på 9,1 miljoner.

Målgrupper med lägre avsikt, högre räckvidd för Google Ads

Målgruppen med lägre avsikt, högre räckvidd för Google Ads är en liknande segmentmålgrupp som Google skapar med hjälp av målgruppen med högre avsikt, lägre räckvidd som en källa. Appen Shopify Audiences har inte åtkomst till potentiella kunders identiteter i liknande segmentmålgrupp.

Google skapar automatiskt liknande segment med alla möjliga regioner när målgruppen med högre avsikt, lägre räckvidd exporteras till ditt Google Ads-konto. Du kan tillämpa geolocation-begränsningar när du skapar din annonskampanj för att få en uppskattning av målgruppsstorleken för de platser du vill nå.

Målgrupper med lägre avsikt, högre räckvidd för Pinterest Ads

Målgruppen med lägre avsikt, högre räckvidd för Pinterest Ads är en actalike-målgrupp som Pinterest skapar med hjälp av målgruppen med högre avsikt, lägre avsikt som källa. Appen Shopify Audiences har inte åtkomst till potentiella kunders identiteter i den actalike-målgruppen.

Pinterests actalike-målgrupper kan hjälpa dig att hitta nya kunder baserat på källmålgrupp. Shopify-målgrupper skapar automatiskt en actalike-målgrupp på Pinterest som innehåller 10 % av Pinterest-användarna som finns i USA.

Är du redo att börja sälja med Shopify?

Prova gratis