Riktmärken i rapporter

Du kan jämföra din butiks data mot riktmärken för specifika mätvärden i rapporter. Jämförelser av riktmärken visas endast i datadiagram. De är inte tillgängliga i datatabellerna.

Steg:

  1. Öppna en Rapport med ett riktmärke.
  2. Klicka på jämförelsemenyn.
  3. Välj Riktmärken.

Vilka riktmärken är tillgängliga?

Riktmärkesdata är tillgängliga för följande mätvärden:

Rapporter och mätvärden med tillgängliga riktmärken
Mätvärden Riktmärkesdata tillgängliga i följande rapport Åtkomst till plan
Konverteringsfrekvens för webbshop Webbutikskonvertering över tid Basic-planen och högre
Genomsnittligt ordervärde Genomsnittligt ordervärde över tiden Shopify-planen och högre
Kundlojalitet Kohortanalysrapport Shopify-planen och högre
Tid för distribuering Tider för distribution, frakt och leverans Shopify-planen och högre
Tid för frakt Tider för distribution, frakt och leverans Shopify-planen och högre
Tid för leverans Tider för distribution, frakt och leverans Shopify-planen och högre

För varje mätvärde för riktmärken ser du tre nummer som jämför din butik med butiker som liknar din. Dessa nummer är: median, 25:e percentilen och 75:e percentilen. Dessa värden är tillgängliga dagligen och är endast tillgängliga på aggregerad nivå (d.v.s. din totala webbshopskonvertering är tillgänglig, men inte konvertering efter kanal eller något annat mått). Undantaget är kundlojalitetsgraden som finns tillgänglig veckovis, månadsvis och kvartalsvis.

Vanliga villkor:

Rapporter och mätvärden med tillgängliga riktmärken
Villkor Definition
Median Värdet som representerar mittpunkten för butiker som liknar din (d.v.s. 50 % av alla butiker har ett högre värde än medianen och 50 % har ett lägre värde).
25:e percentilen Värdet som representerar den 25:e percentilen för butiker som liknar din (d.v.s. 75 % av alla butiker har ett högre värde).
75:e percentilen Värdet som representerar den 75:e percentilen för butiker som liknar din (d.v.s. 25 % av alla butiker har ett högre värde).

Hur beräknas riktmärken?

Riktmärken skapas baserat på kohorter av butiker som liknar din. När likheten definieras beaktas följande faktorer:

  1. Ordervolym,
  2. Primärt marknadsland, och
  3. De produktkategorier som sålts under de senaste 30 dagarna.

Vem är berättigad till riktmärken?

Om följande villkor gäller kommer du att se mätvärde(n) för riktmärken för din butik:

  1. Under de senaste 30 dagarna har du sålt minst 1 produkt med en tilldelad produktkategori (produktkategori används som en inmatning för att fastställa din riktmärkeskohort).
  2. Det finns tillräckligt många liknande butiker i din riktmärkeskohort för att du ska kunna få ett meningsfullt riktmärke. Om det inte finns tillräckligt många butiker som liknar din (avgörs av ordervolym och ditt företags primära marknadsland) så kanske du inte ser något riktmärke.

Är du redo att börja sälja med Shopify?

Prova gratis