Förvärvsrapporter

Om du använder Basic Shopify-planen eller högre har du tillgång till rapporter om butikens besökarförvärv. I förvärvsrapporterna ingår:

  • Sessioner över tid
  • Sessioner efter hänvisare
  • Sessioner efter plats.

När du öppnar en förvärvsrapport är uppgifterna uppdaterade med några sekunders marginal. Du kan uppdatera eller öppna rapporten igen för att visa nyare data.

Förvärvsrapporter skiljer sig från rapporten Försäljning efter trafikhänvisningskälla eftersom förvärvsrapporter inte visar konverterad försäljning eller antalet beställningar — bara besökare på din webbplats. Dessa rapporter gäller endast webbutikens försäljningskanal.

Sessioner och besökare

Antal sessioner och antalet besökare är baserade på cookies. Cookies är små filer som lagras på köparens enhet, till exempel en stationär dator eller en smartphone, när de besöker din webbutik. En cookie identifierar enheten (besökaren). En annan cookie registrerar sessionens längd.

En session slutar efter 30 minuter utan aktivitet och vid midnatt UTC. Eftersom samma besökare kan ha flera sessioner är antalet sessioner vanligtvis högre än antalet besökare.

Från och med 6 april 2017, när du är inloggad på Shopify-admin på en enhet, räknas inte sessionerna från den enheten som webbutikssessioner.

Exempel: en kund tittar på produkter i din butik i 20 minuter och återvänder sedan till din butik 2 timmar senare i ytterligare 10 minuter. 2 sessioner och 1 besökare rapporteras. Om kunden istället besöker din butik i 5 minuter, lämnar butiken och återvänder 10 minuter senare rapporteras 1 session och 1 besökare.

Visa dina förvärvsrapporter

Steg:

  1. I avsnittet Förvärv klickar du på den rapport du vill se:

    Förvärvsrapporter

Sessioner över tid

Rapporten Sessioner över tid visar antalet besökare och sessioner för tidsintervallet:

Rapport över sessioner över tid

Du kan välja en tidsenhet i rullgardinsmenyn Gruppera efter för att styra hur datan grupperas.

Sessioner efter hänvisare

Rapporten Sessioner efter hänvisare visar om dina besökare kommer till din butik direkt, från sökning eller genom en hänvisning.

Du kan se liknande information i din Översiktspanel, men rapporten Sessioner efter hänvisare ger dig mer detaljerade insikter:

Rapport över sessioner efter hänvisare

Sessioner efter plats

Rapporten Sessioner efter plats visar de länder från vilka besökare besöker din webbplats:

Rapport över sessioner efter plats

Är du redo att börja sälja med Shopify?

Prova gratis