Beteenderapporter

Om din butik är på Basic Shopify-planen eller högre har du tillgång till rapporter om dina kunders beteende. Om din butik har Shopify-planen eller högre kan du även komma åt rapporten Webbutikens varukorgsanalys. Dessa rapporter kan ge dig kunskaper om hur du gör följande:

  • marknadsföra dina produkter bättre online och offline
  • merförsälja till din bästa målgrupp
  • skapa kampanjpriser och produktpaket
  • öka din genomsnittliga ordersumma.

Till exempel, om din webbutik har ett tema med ett sökfältet så kan du se vilka termer dina besökare använder för att söka efter produkter i din butik i rapporten Populära sökningar i webbutiken. Du kan också se söktermer som inte ger några resultat i rapporten Populära sökningar i webbutiken utan resultat.

Du kan använda uppgifterna i beteenderapporterna för att öka försäljningen genom att ordna din butik så att kunderna kan hitta vad de letar efter och uppmuntras att göra ytterligare köp.

Visa dina beteenderapporter

Steg:

  1. Klicka på den rapport du vill se i avsnittet Beteende.

Webbutikskonvertering över tid

I rapporten Webbutikskonvertering över tid visas andelen besökare i webbutiken som gör ett köp under en viss tidsperiod.

Följande kolumner finns i rapporten Webbutikskonvertering över tid:

Kolumner i webbutikens omsättningsrapport över tid
Kolumn Beskrivning
Tidsgruppering Den tidsgruppering du har valt, till exempel dag, vecka eller månad.
Sessioner Det totala antalet sessioner i din webbutik.
Tillagd i varukorgen Det totala antalet sessioner där en kund lade till en produkt i en varukorg.
Nått kassan Det totala antalet sessioner där en användarinmatning gjordes (till exempel en knapptryckning eller ett musklick) i kassan.
Konverterade sessioner Det totala antalet sessioner där en kund köpte en produkt.
Konverteringskurs Andelen sessioner som resulterade i ett köp.

Den här informationen kan hjälpa dig att förstå hur bra din butik konverterar sessioner till försäljning.

När du öppnar den här rapporten är datan uppdaterad med några sekunders marginal. Du kan uppdatera eller öppna rapporten igen för att visa nyare data.

Obs! Sessions converted registrerar det totala antalet sessioner där en kund köper en produkt. Det är möjligt för en kund att göra flera köp under en enda session. Av denna anledning kan det hända att antal registrerade order och antalet sessions converted inte överensstämmer.

Exempel: Hur rapporten om webbutikskonvertering kan användas för att göra affärsbeslut

Sarah har en sportvarubutik. Många personer besöker hennes webbutik men hon säljer inte mycket än.

Från sin Shopify-admin klickar Sarah på Analysverktyg > Rapporter. I avsnittet Beteende under rubriken Rapporter klickar hon på Webbutikskonvertering över tid. Hon klickar på rullgardinsmenyn Gruppera efter och grupperar sin konverteringsfrekvens efter Månad.

Sarah upptäcker att hennes webbutikskonverteringsfrekvens förra månaden var 5%, vilket betyder att 5% av personerna som besökte hennes webbutik den månaden köpte en produkt. Följande månad omorganiserar Sarah sina kollektioner och lanserar en ny rabattkod för att se om den förbättrar hennes konverteringsfrekvens med hjälp av rapporten Webbutikskonvertering över tiden för att övervaka hennes framsteg.

Webbutikens hastighet

Att optimera webbutikens hastighet kan förbättra shoppingupplevelsen för dina kunder, göra butiken lättare att upptäcka och öka konverteringen. Du kan se hur din butik står sig jämfört med branschstandarder och andra Shopify-butiker som liknar din genom att titta på webbutikens hastighet.

Om du vill veta mer om den här rapporten, se hastighetsrapport för webbutik.

Rekommendationer om produktkonverteringar över tid

Om du använder produktrekommendationer från Shopify på produktsidorna i din webbutik så ska rapporteradekonverteringar av produktrekommendationer över tid visa hur effektiva dessa rekommendationer är över en viss tid. Den här informationen kan hjälpa dig att förstå hur bra butiken är på att konvertera produktrekommendationer till försäljning.

Obs! För att spåra dina produktrekommendationer i Shopify måste du använda formatet för varje produkts webbadress som anges i dess API. Om du vill veta mer, se Visa produktrekommendationer med produktrekommendationernas API-respons för produkter.

Följande kolumner finns i rapporten Konvertering av Produktrekommendationer över tid:

Kolumner i rapporten om konvertering av produktrekommendationer över tid
Kolumn Beskrivning
Klickades Antalet gånger en kund besökte en produktsida genom att klicka på en produktrekommendation.
Tillagd i varukorgen Antalet gånger en rekommenderad produkt lades till i varukorgen efter att en kund klickat på en produktrekommendation inom en session.
Köptes Antalet gånger en produkt köptes av en kund efter att den lades till i varukorgen och efter att ha klickat på en produktrekommendation inom en session.
Klickades och köptes Andelen klick på produktrekommendationer som konverterades till köp.

Uppgifterna är som en tratt: antalet klick är alltid större än eller lika stort som antalet som läggs till i varukorgen, och antalet som lades till i varukorgen är alltid större än eller lika stort som antalet köp.

Rapporten innehåller inte produktuppgifter som läggs till i varukorgen eller köps med hjälp av en köpknapp eller en tredjepartsapp.

Du kan gruppera datan efter dag, vecka eller månad.

När du öppnar den här rapporten kan datan vara upp till en dag gammal.

Populära sökningar i webbutik

Rapporten Populära sökningar i webbutiken visar dig en sammanställning av de söktermer som dina kunder använde för att söka efter en produkt i din webbutik.

Obs! Du måste ha ett tema med ett sökfältet för att kunna se data i den här rapporten. Några exempel på teman med sökfält är Boundless och Minimal. Du kan besöka Shopify Themes Store för att se fler teman.

Du kan se den specifika term som kunden använde för att söka i din butik i kolumnen Ursprunglig sökning.

Den här informationen kan hjälpa dig att förstå specifika ord som kunder använder när de söker efter något i din butik. Du kan sedan justera dina produkttitlar och beskrivningar för att se till att dina kunder snabbt kan hitta vad de letar efter.

På grund av hur sökningar spåras kan det hända att den här rapporten inte visar alla sökningar i din butik från de senaste 12 timmarna.

Populära webbutikssökningar utan resultat

Rapporten Populära webbutikssökningar utan resultat visar en sammanställning av de söktermer som dina kunder använde för att söka efter en produkt i din butik som inte gav dem några resultat.

Obs! Du måste ha ett tema med ett sökfältet för att kunna se data i den här rapporten. Några exempel på teman med sökfält är Boundless och Minimal. Du kan besöka Shopify Themes Store för att se fler teman.

Du kan se den specifika term som kunden använde för att söka i din butik i kolumnen Ursprunglig sökning.

Den här informationen kan hjälpa dig att förstå specifika ord som kunder använder när de söker efter något i din butik. Du kan sedan justera dina produkttitlar och beskrivningar för att se till att dina kunder snabbt kan hitta vad de letar efter.

På grund av hur sökningar spåras kan det hända att den här rapporten inte visar alla sökningar i din butik från de senaste 12 timmarna.

Sessioner efter landningssida

Rapporten Sessioner efter landningssida visar vilka sida som sessioner i din butik startade på.

Du kan se denna sammanställning från din Översiktspanel oavsett vilken Shopify-prisplan du har.

När du öppnar den här rapporten är datan uppdaterad med några sekunders marginal. Du kan uppdatera eller öppna rapporten igen för att visa nyare data.

Sessioner efter enhet

Rapporten Sessioner efter enhet visar vilken typ av enheter som användes för att besöka din webbplats.

Du kan se denna sammanställning från din Översiktspanel oavsett vilken Shopify-prisplan du har.

När du öppnar den här rapporten är datan uppdaterad med några sekunders marginal. Du kan uppdatera eller öppna rapporten igen för att visa nyare data.

Webbutikens analys-rapport om varukorg

Rapporten Webbutikens varukorgsanalys hjälper dig att förstå kundernas shoppingbeteende genom att visa dig produktpar som de har lagt i samma varukorg under de senaste 30 dagarna. Du kan använda informationen i den här rapporten som en guide för att bygga marknadsföringsstrategier baserade på den data som du ser.

Denna rapport är tillgänglig om din butik är på Shopify-planen eller högre.

Steg:

  1. Klicka på Varukorgsanalys i webbutik i avsnittet Beteende.

Rapporten visar som mest 12 produktpar.

På grund av hur denna rapport genereras kan det hända att analysen inte återspeglar all aktivitet i din butik från de senaste 24 timmarna.

Obs! Om du ser meddelandet "Inte tillräckligt med data för analys" har inget produktpar lagts till i kundvagnen tillräckligt många gånger under de senaste 30 dagarna för att visa ett statistiskt signifikant förhållande. Detta kan inträffa när du har ett stort antal produkter eller ett litet antal besökare, eller när några av dina produkter är nya.

Marknadsföringstekniker

Har du någonsin undrat varför mjölken vanligtvis finns i bakre delen av livsmedelsaffären, långt bort från flingorna?

Mjölken kan flyttas till ett kylskåp närmare flingorna, eller så kan flingorna flyttas närmare mjölken, men de är avsiktligt separerade.

Eftersom mjölk snabbt förstörs behöver de flesta som handlar mat köpa mjölk ofta. Marknadsförare placerar mjölken i bakre delen av butiken så att kunden måste gå förbi många andra produkter för att komma åt den. Studier inom psykologi och marknadsföring visar att kunden kommer att känna igen märken på andra produkter medan de går mellan flingorna och mjölken och lägga till dem i sin varukorg. Ofta är produkterna något som kunden inte ens visste att de ville ha.

Flingor placeras närmare ingången eftersom marknadsförare är övertygade om att om du köper flingor så måste du även ha mjölk. Du kommer då att behöva hitta mjölken i bakre delen av butiken och gå förbi alla andra produkter på väg dit. Om du gick till butiken för att köpa mjölk är det inte garanterat att du vill ha flingor till den. På grund av detta placeras mjölken i bakre delen av butiken och flingorna placeras i främre delen, och inte tvärtom.

Oavsett vilken bransch ditt företag tillhör kan du använda denna typ av marknadsföringsteknik i din Shopify-butik.

I följande exempel kommer Produkt A att hänvisa till produkterna under kolumnen Kunder som lade till och Produkt B kommer att hänvisa till produkterna under kolumnen ... lade också till för att illustrera produktrelationerna i rapporten Webbutikens varukorgsanalys.

Prisrabatter och prishöjningar

Baserat på konceptet att kunder sannolikt kommer att lägga till Produkt B i varukorgen efter att har lagt till Produkt A kan du rabattera Produkt A och höja priset för Produkt B. Rabatten kan öka den frekvens som Produkt A läggs till i kundvagnen och påverka den frekvens som Produkten B också läggs till.

Det finns olika sätt att rabatterat dina priser i Shopify:

Webbplatsannonser

Du kan marknadsföra dina produkter på din webbplats med hjälp av annonser och produktrekommendationer.

Många Shopify-teman har inbyggda banners som bildspel på startsidan. Bannern är väldigt synlig i din butik, så du kan placera en banderoll-annons som kunder kan klicka på och gå direkt till den produkten. Om du inte är bekant med hur du gör det själv kan du arbeta med en designer eller en Shopify-expert för att skapa en annons och ladda upp den på startsidans bildspel.

Du kan även använda produktrekommendationer för att föreslå relaterade produkter till dina kunder baserat på produkter som de för tillfället besöker.

E-postkampanjer

Du kan samla in kunders e-postadresser i kassan och genomföra marknadsföringskampanjer via e-post.

Om du har en lång lista över kunder att skicka e-post till kan du hitta en e-postapp i Shopify App Store för att skapa en e-postlista som hämtar data från sidan Kunder i din Shopify-admin.

Produktplacering i din butik

I exemplet med mjölk och flingorförsöker livsmedelsbutiker att öka försäljningen genom att fysiskt separera Produkt A från Produkt B. Om relationen mellan produkterna inte är tillräckligt stark kanske kunderna inte hittar Produkt B och ger upp, vilket gör separeringen skadlig för din försäljning.

Att placera produkter nära varandra kanske inte ger dig samma fördel som produktrelationen visar i exemplet med mjölk och flingor, men det gör det lättare för dina kunder att hitta vad de letar efter.

Se till att du funderar över hur du placerar dina produkter i din webbutik eftersom att kunder kanske inte söker efter produkter på samma sätt som i en fysisk butik. Om du separerar dina produkter, se till att kunderna fortfarande kan söka i din butik efter vad de letar efter.

Det finns olika sätt att ändra produktplacering i din butik:

Logistik

Om ditt företag växer och lagerhantering är något som ditt företag fokuserar på så kan du använda produktrelationer i rapporten Webbutikens varukorgsanalys för att hjälpa dig att planera hur du ska fylla på ditt lager. Du kan till exempel placera Produkt B nära Produkt A i ditt lager.

Är du redo att börja sälja med Shopify?

Prova gratis