Orderrapporter

Orderrapporterna ger inblick i din ordervolym, distribution, frakt, leverans och returer.

Visa dina orderrapporter

  1. Klicka på Kategorier.
  2. Klicka på Ordrar för att filtrera rapporterna för att endast visa orderrapporter.

  3. Valfritt: Jämför data från ett valt datumintervall med ett tidigare datumintervall.

Produktordrar och returer

Rapporten Produktordrar och returer hjälper dig att förstå vilka produkter som är dina bästsäljare och vilka som oftast returneras. Rapporten visar det totala antalet produkter som beställts under den valda tidsperioden och hur många av dem som returnerades.

Rapportinformation som finns tillgänglig i rapporten Produktordrar och returer
Villkor Definition
Produktnamn Namnet på produkterna som beställdes under den valda tidsperioden.
Beställd kvantitet Det totala antalet beställda artiklar under den valda tidsperioden.
Returnerad kvantitet Det totala antalet returnerade artiklar under den valda tidsperioden.
Returkostnad Andelen returnerade artiklar jämfört med det totala antalet artiklar som beställdes under den valda tidsperioden.

Ordrar över tid

Ordrar över tid visar totalt antal ordrar som tagits emot under den valda tidsperioden.

Rapportinformation som finns tillgänglig i rapporten Ordrar över tid
Villkor Definition
Ordrar Totalt antal ordrar som tagits emot under den valda tidsperioden.
Genomsnittligt antal sålda ordrar Det genomsnittliga antalet enskilda produktenheter per order under den valda tidsperioden.
Genomsnittligt ordervärde Det genomsnittliga dollarbeloppet per order under den valda tidsperioden.
Returnerade artiklar Det totala antalet enskilda produktenheter som returnerades under den valda tidsperioden.

Tider för distribution, frakt och leverans

Rapporten Tider för distribution, frakt och leverans visar den tid det tar för ordrar att gå igenom hela distributionsprocessen, från orderkvitto till leverans hos din kund. Diagrammet i denna rapport framställer antalet ordrar som slutförde det valda steget mot varje timvis eller daglig slutförandeperiod och visar genomsnittlig (eller typisk) tid det tog att slutföra ordrar i det valda steget.

Rapportinformation som finns tillgänglig i rapporten Tider för distribution, frakt och leverans
Villkor Definition
Tid för distribuering Antalet ordrar som markerats som distribuerade under den angivna tidsperioden, för varje timvis eller daglig slutförandeperiod, beräknat från när ordern mottogs tills att den distribuerades. T.ex. 20 ordrar hade en distributionstid på under en timme efter att de mottogs.
Tid för frakt Antalet ordrar som markerats som skickade under den angivna tidsperioden, för varje timvis eller daglig slutförandeperiod, beräknat från när ordern skickades tills att den levererades. T.ex. 10 ordrar hade en leveranstid på mellan 1 och 2 timmar efter att de skickades.
Tid för leverans Antalet ordrar som markerats som levererade under en given tidsperiod, för varje timvis eller daglig distributionsperiod, beräknat från när ordern mottogs tills att den levererades. T.ex. 15 ordrar hade en leveranstid på mellan 2 och 3 dagar efter att de mottogs.

Distribution över tid

Rapporten Distribution över tid visar det totala antalet ordrar som antingen har distribuerats, skickats eller levererats under den valda tidsperioden.

Rapportinformation som finns tillgänglig i rapporten Distribution över tid
Villkor Definition
Distribuerade ordrar Antal ordrar som distribuerades under den valda tidsperioden.
Skickade ordrar Antalet ordrar som skickades under den valda tidsperioden.
Levererade ordrar Antalet ordrar som levererades under den valda tidsperioden.

Är du redo att börja sälja med Shopify?

Prova gratis