Produktanalyser

Produktanalys ger inblick i prestandan för dina produkter under de senaste 90 dagarna. Detta kan hjälpa dig att förstå vem som köper specifika produkter, hur dessa kunder kom till din butik och hur den produkten har sålt över tid.

Obs! Produktanalys är för närvarande inte tillgängligt för Shopifys mobilapp.

På den här sidan

Visa produktanalys

Du kan se produktanalys från en produkts informationssida.

  1. Från ditt Shopify-administratörskonto går du till Produkter.

  2. Klicka på namnet på den produkt som du vill visa.

  3. Klicka på Visa detaljer på sidan för produktdetaljer under Insikter.

Produktanalys för varje produkt visar:

Beskrivning av produktanalysavsnitten
Avsnitt Definition
Nettoförsäljning Enhetspris för produkt multiplicerat med totalt antal sålda enheter, minus rabatter och returer. Jämförelsen görs mot nettoförsäljningen för föregående 90-dagarsperiod.
Nettoförsäljning över tid En sammanställning av alla värden som räknas in i nettoförsäljningen. Nettoförsäljningen hittas genom att dra av rabatter och returer från bruttoförsäljning.
Nettoförsäljning per kanal Försäljningskanaler som genererade mest nettoförsäljning för denna produkt.
Enheter sålda genom trafikkälla Trafikkällor som förde kunder till din webbutik och som ledde till flest sålda enheter. Negativa värden kan visas när fler artiklar returnerades än såldes.
Kunder Antal kunder som gjorde ett inköp i din butik för första gången jämfört med dem som har gjort minst ett tidigare köp.

Är du redo att börja sälja med Shopify?

Prova gratis