Detaljhandelsförsäljningsrapporter

Du kan använda butiksförsäljningsrapporterna för att se information om dina kunders ordrar baserat på kriterier såsom produkt, produktvariant eller medarbetare.

Rapporterna visar endast försäljning som gjordes på en försäljningsplats. Övrig försäljning ingår inte i rapporterna.

Obs! Butiksförsäljningsrapporterna är endast tillgängliga om din butik har Shopify-planen eller högre och du säljer i butik.

När du öppnar en butiksförsäljningsrapport är datan uppdaterad med cirka 1 minuts marginal. Du kan uppdatera eller öppna rapporten igen för att visa nyare data.

Visa dina butiksförsäljningsrapporter

Om du vill ha information om termerna som används i butiksförsäljningsrapporterna, se Försäljningsrapporter.

Steg:

  1. Klicka på Visa alla i avsnittet Butiksförsäljning.

  2. Klicka på butiksförsäljningsrapporten som du vill se.

Detaljerade butiksförsäljningsrapporter

Om din butik har Shopify-planen eller högre har du tillgång till följande butiksförsäljningsrapporter:

  • Butiksförsäljning per produkt
  • Butiksförsäljning per produktvariant
  • Butiksförsäljning per produktsäljare
  • Butiksförsäljning per produkttyp
  • Detaljhandelsförsäljning sorterat efter försäljningsplats
  • Butiksförsäljning per medarbetare i kassan
  • Butiksförsäljning per medarbetare i kassan (dagligen)
  • Butiksförsäljning per medarbetare som hjälpte till med försäljningen

Butiksförsäljning per produkt

Rapporten Butiksförsäljning per produkt visar fördelningen av den totala försäljningen av dina produkter men inkluderar inte frakt.

Frakt inkluderas inte eftersom en order kan bestå av flera produkter men ha en enda fraktkostnad. I rapporteringssyfte kan fraktkostnaden inte fördelas mellan produkterna i ordern.

Eftersom fraktbeloppen filtreras bort ingår inte fraktskatt i den skatt som visas i denna rapport.

Försäljningsrapporterna använder flera vanliga termer. I den här rapporten används följande ytterligare termer:

Ytterligare termer i rapporten om butiksförsäljning per produkt
Produkttyp Den typ av produkt du säljer. Till exempel hattar, skjortor eller skor.
Produktnamn Namnet på din produkt.
Nettokvantitet Motsvarar antal sålda varor – antal returnerade varor.

Ibland visas data i produktfälten som ett bindestreck (—), till exempel Produkttyp eller Produktnamn. Detta inträffar om datan inte existerade vid ordertillfället.

Om någon av dessa data ändras mellan order kan rapporten visa flera rader för samma produkt eftersom den identifierande informationen inte är exakt densamma. Rapporterna visar alltid de ursprungliga värdena från beställningstidpunkten.

Butiksförsäljning per produktvariant

Rapporten om Butiksförsäljning per produktvariant SKU visar en sammanställning av bruttoförsäljningen, men inte fraktkostnaden, för dina bästsäljande produkter på en mer detaljerad nivå än rapporten Butiksförsäljning per produkt.

Frakt inkluderas inte eftersom en order kan bestå av flera produkter men ha en enda fraktkostnad. I rapporteringssyfte kan fraktkostnaden inte fördelas mellan produkterna i ordern.

Försäljningsrapporterna använder flera vanliga termer. I den här rapporten används följande ytterligare termer:

Ytterligare termer i rapporten om butiksförsäljning per produktvariant
Produktnamn Namnet på din produkt.
Variantnamn Produktvariantens namn.
Lagerenhetsvariant Identifikationskoden för produktvarianten.
Nettokvantitet Motsvarar antal sålda varor – antal returnerade varor.

Butiksförsäljning per produktsäljare

Rapporten Butiksförsäljning per produktleverantör visar dina säljare, och produkterna som tillhandahållits av varje säljare, grupperade efter point of sale-plats.

Försäljningsrapporterna använder flera vanliga termer. I den här rapporten används följande ytterligare termer:

Ytterligare termer i rapporten om butiksförsäljning per produktleverantör
Produktsäljare Namnet på den säljare som tillhandahåller en produkt. Klicka på namnet på en säljare för att se listan över produkter som säljaren levererar.
Nettokvantitet Motsvarar antal sålda varor – antal returnerade varor.

Butiksförsäljning per produkttyp

Rapporten Butiksförsäljning per produkttyp visar din försäljning per produkttyp, grupperad efter point of sale-plats.

Detaljhandelsförsäljning sorterat efter försäljningsplats

Rapporten Butiksförsäljning per Point of Sale-plats visar den totala försäljningen för varje Point of Sale-plats.

Försäljningsrapporterna använder flera vanliga termer. I den här rapporten används följande ytterligare termer:

Ytterligare termer i rapporten om butiksförsäljning per produkttyp
Produkttyp Den typ av produkt du säljer. Till exempel hattar, skjortor eller skor.
Nettokvantitet Motsvarar antal sålda varor – antal returnerade varor.
Platsnamn för försäljningsstället Namnet på point of sale där försäljningen gjordes.

Butiksförsäljning per medarbetare i kassan

Rapporten Butiksförsäljning per medarbetare visar varje medarbetares försäljning.

Försäljningsrapporterna använder flera vanliga termer. I den här rapporten används följande ytterligare termer:

Ytterligare termer i rapporten om butiksförsäljning per medarbetare
Medarbetarens namn Namnet på medarbetaren som behandlade försäljningen.
Platsnamn för försäljningsstället Namnet på point of sale där försäljningen gjordes.
Andelen av försäljningen som skedde med hjälp av personal Andelen av försäljningen som hade minst en medarbetare tilldelad till varorna.

Butiksförsäljning per medarbetare i kassan (dagligen)

Rapporten Butiksförsäljning per medarbetare (daglig) visar varje medarbetares dagliga försäljning.

Försäljningsrapporterna använder flera vanliga termer. I den här rapporten används följande ytterligare termer:

Ytterligare termer i rapporten om butiksförsäljning per medarbetare i kassan
Dag Dagen då beställningarna gjordes.
Medarbetarens namn Namnet på medarbetaren som behandlade försäljningen.
Platsnamn för försäljningsstället Namnet på point of sale där försäljningen gjordes.
Andelen av försäljningen som skedde med hjälp av personal Andelen av försäljningen som hade minst en medarbetare tilldelad till varorna.

Butiksförsäljning per medarbetare som hjälpte till med försäljningen

Rapporten Butiksförsäljning per medarbetare som hjälpte till vid försäljning visar försäljningen per medarbetare som tillskrevs varor i kassan.

Försäljningsrapporterna använder flera vanliga termer. I den här rapporten används följande ytterligare termer:

Definition av termer i rapporten om butiksförsäljning per medarbetare som hjälpte till med försäljningen
Medarbetare som hjälpte till med försäljningen Namnet på den medarbetare som hade en tilldelad vara.
Platsnamn för försäljningsstället Namnet på point of sale där försäljningen gjordes.

Är du redo att börja sälja med Shopify?

Prova gratis