Filtrera och redigera dina rapporter

Om din butik är på Basic Shopify-planen eller högre kan du filtrera dina rapporter för att visa den specifika information du behöver. Du kan även lägga till eller ta bort kolumner i din rapporter.

Om din butik är på Advanced Shopify-planen eller högre kan du spara dina filtrerade och redigerade rapporter eller skapa anpassade rapporter från start. Om din butik är på Shopify-planen är alla filter eller ändringar som du tillämpar tillfälliga.

Filteröversikt

Du kan betrakta ett filter som ett matematiskt uttryck som använder siffror eller ord. Här är ett exempel:

Billing country is Australia

Om en försäljningsrapport använder detta filter visar rapporten bara dina försäljningar som gjordes till Australien. Alla övriga försäljningar inkluderas inte i rapporten.

Filtret visas ovanför rapportens data.

Här är ett till exempel:

Billing country is not Australia

Om en försäljningsrapport använder det här filtret visar rapporten all din försäljning över hela världen med undantag för försäljning i Australien. Den australiska försäljningen inkluderas inte i rapporten.

Komponenter i ett filter

Ett filter består alltid av tre komponenter i följande ordning:

name  operator  values

 • Namnet identifierar ett specifikt filter och motsvarar en kolumn. Till exempel: Billing city.
 • Operatören jämför de värden som du anger med faktiska data. Beroende på vilket filter du väljer finns det olika operatörer att välja mellan. is-operatören kräver exakta matchningar, som ett lika med-tecken (=).
 • Värdena är de specifika ord eller siffror som du vill filtrera på. Till exempel: Australia eller Toronto or New York.

För exempelfiltret Billing country is Australia:

 • Billing country är namnet
 • is är operatören
 • Australia är värdet

Här är några exempel på filter:

 • Sale channel name kind is Online StoreEn rapport med detta filter visar endast webbutikens försäljning. Försäljning via andra kanaler är inte med.

 • Product type is not BraceletEn försäljningsrapport med detta filter visar försäljningen för alla produkter, med undantag för armband.

Använd mer än ett filter

Du kan ställa in mer än ett filter för en rapport:

 • Om ett filter har en namnkomponent och använder operatören is, men har mer än ett värde, ingår data i rapporten om inget av värdena matchar. Till exempel: Billing city is Toronto or New York City. I en rapport med detta filter visas data för både Torontos och New Yorks försäljning.

 • Om ett filter har en namnkomponent och använder operatören is not, med mer än ett värde, ingår data i rapporten om inget av värdena matchar. Till exempel: Billing city is not Toronto or New York City. I en rapport med detta filter visas data för allt, med undantag för försäljningen i Toronto och New York City.

 • Om filtren använder sig av operatören is och har olika namnkomponenter ingår endast data om alla filtren matchar. Till exempel: Billing city is Toronto och Sales channel name is Online Store I det här exemplet ingår endast data om försäljning till Toronto som gjordes i webbutiken. Toronto POS-försäljning ingår inte. Inte heller webbutikens försäljning till New York.

Filtrera dina rapporter

Du kan filtrera rapporter för att begränsa informationen som visas som standard. Du kan till exempel lägga till ett filter som bara visar försäljning för en specifik försäljningskanal eller till ett specifikt fraktområde.

Obs! Även om du kan filtrera alla rapporter förutom finansrapporter måste din butik vara på Advanced Shopify-planen eller högre för att spara en filtrerad rapport. Till exempel, om din butik är på Shopify-planen kan du filtrera en rapport och skriva ut eller exportera den men du kan inte spara den filtrerade rapporten och öppna den senare.

Steg:

 1. Öppna en rapport.

 2. Klicka på Hantera filter.

 3. Klicka på Lägg till filter.

 4. Välj ett filter i rullgardinsmenyn. Filtret grupperas efter kategori.

 5. Ställ in filtret:

 6. Klicka på Tillämpa filter.

Om du vill spara den filtrerade rapporten för framtida användning och din butik är på Advanced Shopify-planen eller högre klickar du Spara som, anger ett namn och klickar på Spara. Du kan sedan öppna din rapport från avsnittet Anpassade rapporter på sidan Rapporter.

Om din butik är på Shopify-planen kan du skriva ut eller exportera din filtrerade rapport men du kan inte spara den.

Ta bort filter

Om du inte vill använda ett filter längre kan du ta bort det permanent. Du kan inte återställa filter, så om du har skapat ett komplext filter kanske du vill spara rapporten med ett nytt namn.

Om du vill ta bort ett filter klickar du på X bredvid det.

Exempel: Filtrera rapporten Försäljning per månad

Rapporten Försäljning per månad visar din försäljning över alla dina försäljningskanaler. Du kan endast begränsa ditt försäljningsdatum till din webbkanal.

Steg:

 1. Klicka på Hantera filter.

 2. Klicka på Lägg till filter.

 3. Välj försäljningskanalnamn i rullgardinsmenyn.

 4. I Sökfältet skriver du online och väljer sedan Webbutik. Du behöver inte välja operatören är eftersom det är standard.

 5. Klicka på Tillämpa filter. Rapporten visar nu endast försäljning via webbutikskanalen. Filtret visas ovanför diagrammet och antalet aktiva filter visas under datumintervallet. Om du vill filtrera datan ytterligare för att visa försäljning i den kanalen för alla utom en specifik produkt så:

 6. Klicka på Hantera filter.

 7. Klicka på Lägg till filter.

 8. I listrutan för det andra filtret väljer du Produktnamn.

 9. I Sökfältet skriver du in produktens namn och väljer den när den visas. I det här exemplet är produkten Dock Shoes.

 10. Välj är inte för att utesluta den här produkten.

 11. Klicka på Tillämpa filter.

Rapporten har nu båda filtren. Den visar endast försäljningen via webbutikskanalen och utesluter produkten Seglarskor.

Om detta är en rapport för engångsanvändning kan du skriva ut eller exportera den. Om du vill behålla rapporten för framtida användning och din butik är på Advanced Shopify-planen eller högre kan du spara den.

Lägg till eller ta bort kolumner i dina rapporter

Du kan lägga till och ta bort kolumner i de flesta rapporter för att visa mer eller mindre information än den som visas som standard.

Obs! Även om du kan lägga till och ta bort kolumnerna i alla rapporter förutom finansrapporter måste din butik vara på Advanced Shopify-planen eller högre för att spara en redigerad rapport. Till exempel, om din butik är på Shopify-planen kan du lägga till en kolumn till en rapport och skriva ut eller exportera den men du kan inte spara den redigerade rapporten och öppna den senare.

Steg:

 1. Öppna en rapport.

 2. Klicka på Redigera kolumner. En rullgardinsmeny visar kolumnerna som du kan lägga till eller ta bort. Kolumnerna som visas som standard är markerade med en bock.

 3. Markera kolumnerna du vill lägga till. Avmarkera kolumnerna du vill ta bort.

Om du vill spara den redigerade rapporten för framtida användning och din butik är på Advanced Shopify-planen eller högre klickar du Spara som, anger ett namn och klickar på Spara. Du kan sedan öppna din rapport från avsnittet Anpassade rapporter på sidan Rapporter.

Exempel: Lägg till en kolumn till Sessioner utifrån hänvisningsrapport

Klicka på Redigera kolumner och välj sedan Hänvisningswebbplats om du hänvisar till rapporten Sessioner efter hänvisare och du vill ha mer specifik information om dina hänvisare.

Rapporten visar nu den kolumn du lade till och platsens hänvisningsdata.

Om detta är en rapport för engångsanvändning kan du skriva ut eller exportera den. Om du vill behålla rapporten för framtida användning och din butik är på Advanced Shopify-planen eller högre kan du spara den.

Är du redo att börja sälja med Shopify?

Prova gratis