Personalhantering från admin

När du har flera personer som arbetar i din butik måste du lägga till dem som din POS-personal så att de kan använda Shopify POS-appen för att köra din butik. Beroende på vilken åtkomstnivå varje anställd kräver måste du ge dem lämpliga tillstånd. För att ge ett eller flera tillstånd till en medarbetare måste du tilldela dem en POS-roll.

Om du är butiksägare, eller har ett konto med full administratörsbehörighet, kan du visa och ändra dina anställdas roll från appen Shopify POS eller Shopify-admin. Om du inte tilldelar en roll till din medarbetare tilldelas de automatiskt standardrollen (Associerad).

Du kan skapa POS-personal på tre olika sätt:

 • Från Personalmenyn i Shopify POS-appen.
 • Från inställningssidan Plan och behörigheter på ditt Shopify-adminkonto.
 • Gå till ditt Shopify-adminkonto i Point of sale.

Innan du skapar medarbetare kan du definiera roller för varje behörighetsnivå som dina medarbetare kan komma åt. En standardroll som heter Associate skapas för all medarbetare, men du kan skapa ytterligare roller beroende på de tillstånd som du vill tilldela.

Skapa personal med admin och Shopify POS-åtkomst

Om du är butiksägare eller anställd med full behörighet kan du skapa medarbetare som har tillgång till både Shopify POS och Shopify-admin. Anställda som skapats på detta sätt tilldelas standardrollen med alla POS-tillstånd.

Steg:

 1. Klicka på Inställningar och sedan på Plan och behörigheter i din Shopify-admin.

 2. I avsnittet Personal i Behörigheter klickar du på Lägg till personal.

 3. Ange ett förnamn, ett efternamn och en e-postadress för den nya medarbetaren. Se till att kryssrutan för Medarbetaren har full tillstånd är markerad.

 4. Klicka på Skicka inbjudan.

En e-postinbjudan för att skapa ett konto skickas till den nya medarbetaren.

Personalinställningar

Medarbetaren som tar emot e-postinbjudan måste ställa in sitt personalkonto för att få tillgång till Shopify-admin och POS.

Steg:

 1. Klicka på länken i inbjudningsmeddelandet för att acceptera inbjudan.

 2. På konfigurationssidan för personalkonton fyller du i formuläret och tillhandahåller följande information:

- E-postadress. - Förnamn och efternamn. - Telefonnummer (valfritt). - Lösenord.

 1. Klicka på Skapa konto.

Den anställde kan nu logga in på Shopify-administratörskontot genom att uppge sin e-postadress och sitt lösenord. Den anställde kan också redigera sin kontoinformation.

Skapa endast POS-medarbetare

Om du är butiksägare eller en anställd med full tillstånd kan du skapa endast POS-anställda från Shopify-admin. Du kan också kontrollera deras behörigheter på POS-appen genom att tilldela dem en fördefinierad roll.

Steg:

 1. Under FÖRSÄLJNINGSKANALER i din Shopify-admin klickar du på Point of Sale > Personal.

 2. Klicka på Lägg till personal.

 3. Ange kontaktinformationen för den anställde.

 4. Välj den POS-roll som du vill tilldela den anställde.

 5. Klicka på Skapa ny PIN-kod under avsnittet PIN för att tilldela din medarbetare en unik PIN-kod. Den anställde kommer att använda denna PIN-kod för att komma åt appen Shopify POS.

 6. Klicka på Spara.

Är du redo att börja sälja med Shopify?

Prova gratis