Ändra Shopify POS smarta rutnät

Startskärmen på Shopify POS-appen har ett smart rutnät som innehåller en uppsättning konfigurerbara paneler som visar olika resurser. Du kan lägga till paneler som representerar populära produkter, produktserier, tredjepartsappar eller funktioner. Om en tredjepartsapp har flera funktioner kan du välja vilken funktion panelen ska utföra.

Du kan lägga till ytterligare sidor, gruppera paneler på dessa sidor och ordna om panelpositioner på varje sida.

Ändra ditt smarta rutnät från Shopify POS-appen

Du kan redigera det smarta rutnätet från Shopify POS-appen. Ändringar som gjorts i det smarta rutnätet från POS-appen gäller endast för den POS-plats som är inloggad på appen.

Om du vill lägga till paneler så måste du vara butiksägare eller ha ett POS-personalkonto med behörigheten Anpassa smart rutnät.

Lägg till plattor

 1. På startskärmen i appen Shopify POS klickar du på Lägg till bricka i rutnätet.
 2. Välj den artikel som du vill lägga till på din startsida från den tillgängliga listan.
 3. Lägg till ytterligare brickor och tryck sedan på Klar.

Ta bort paneler

 1. På startskärmen i Shopify POS-appen, tryck på och håll in en bricka tills den börjar skaka.
 2. Tryck på x i hörnet av brickan och tryck sedan på ta bort.
 3. Klicka på Klar.

Redigera paneler

 1. På startskärmen i Shopify POS-appen, tryck på och håll in en bricka tills den börjar skaka.
 2. Tryck på ... i hörnet av panelen och välj sedan färg (gul, grön, blå eller orange).
 3. Klicka på Klar.

Skapa smarta rutnätslayouter för flera kassasystemsplatser

Du kan skapa och hantera flera smarta rutnätslayouter i Shopify-admin. Detta är användbart när du vill att flera kassasystemsplatser ska ha samma smarta rutnätslayout och vill spara tid genom att slippa anpassa det smarta rutnätet för varje plats manuellt från Shopify POS-appen. Du kan skapa och anpassa flera smarta rutnätslayouter med hjälp av den smarta rutnätsredigeraren och sedan tilldela varje layout till specifika kassasystemsplatser.

Med den smarta rutnätsredigeraren kan du anpassa varje smarta rutnätslayout från Shopify-admin på följande sätt:

 • Lägga till, ordna om eller ta bort panelsidor.
 • Lägga till, sortera om, byta färg på eller ta bort paneler från en panelsida.
 • Växla mellan att förhandsgranska Shopify POS-appen på en surfplatte- eller en smartphone-vy.
 • Växla mellan att förhandsgranska Shopify POS-appen i mörkt eller ljust läge.

En smart rutnätslayout tilldelas som Standard-layout och gäller för alla nya kassasystemsplatser och befintliga kassasystemsplatser när deras tilldelade layout raderas. Du kan när som helst ändra vilken layout som är standardlayout.

Anställda med administratörsbehörighet måste ha personalbehörigheterna Produkter > Vy och Butiksinställningar > Platser för att kunna visa, skapa och anpassa smarta rutnätslayouter i Shopify-admin. Personal måste även ha behörigheten Rabatter för att kunna visa och skapa smarta rutnätspaneler med rabatt. Kassasystemspersonal med kassasystemsroller måste ha behörigheten Anpassa smart rutnät för att kunna redigera den smarta rutnätslayouten från Shopify POS-appen.

Sök i dina smarta rutnätslayouter

Du kan komma åt din lista över smarta rutnätslayouter från inställningarna för kassasystemskanalen i Shopify-admin.

Steg:

 1. Från Shopify-administratören går du till Point of Sale > Inställningar.
 2. Klicka på Smart rutnät i Allmänt avsnitt.
 3. Använd fältet Sök för att söka efter smarta rutnätslayouter baserat på sökord i det smarta rutnätets namn eller tilldelade kassasystemsplatser.

Skapa en ny smart rutnätslayout

Du kan skapa en ny smart rutnätslayout från Shopify-admin.

Steg:

 1. Från Shopify-administratören går du till Point of Sale > Inställningar.
 2. Klicka på Smart rutnät i Allmänt avsnitt.
 3. Klicka på Skapa nytt.
 4. Klicka på Anpassa i avsnittet Förhandsgranskning för att öppna den smarta rutnätsredigeraren.
 5. Anpassa sidor med smarta rutnätspaneler:

  • Om du vill lägga till en sida i det smarta rutnätet klickar du på ⊕ Lägg till panelsida.
  • Om du vill sortera om ordningen av panelsidor så klickar du på bredvid panelsidans titel och drar sidan upp eller ner i listan över panelsidor.
  • Om du vill ta bort en panelsida så klickar du på papperskorgsikonen bredvid namnet på panelsidan.
 6. Anpassa panelerna i det smarta rutnätet:

  • Om du vill lägga till en panel på en sida så klickar du på ⊕ Lägg till panel.
  • Om du vill ordna om en panel på en sida så klickar du på bredvid panelen och drar panelen upp eller ner i panellistan.
  • Om du vill ändra färg på en panel så klickar du på panelens namn och väljer sedan färgen från menyn Färg.
  • Om du vill ta bort en panel på en sida så klickar du på papperskorgsikonen bredvid panelen.
 7. Klicka på Tillämpa för att spara dina ändringar och klicka sedan på Avsluta för att stänga den smarta rutnätsredigeraren.

 8. Skriv in ett namn för din smarta rutnätslayout i avsnittet Namn.

 9. Valfritt: Välj alternativet Ange som standard för att tillämpa layouten som standardiserat smart rutnät för alla nya platser eller platser utan en tilldelad smart rutnätslayout.

 10. Valfritt: Tilldela den nya layouten till vissa kassasystemsplatser:

  1. Klicka på Redigera i avsnittet Platser.
  2. I dialogrutan Redigera platser väljer du de kassasystemsplatser som du vill att layouten ska gälla för. Du kan välja Alla platser för att snabbt välja alla listade kassasystemsplatser.
  3. Klicka på Klar.
 11. Klicka på Spara.

 12. Om du har ändrat den smarta rutnätslayouten för några platser så blir du uppmanad att granska ändringarna av layoutvalet för varje plats. Klicka på Bekräfta för att slutföra dina ändringar.

Det kan ta några minuter för Shopify POS-appen att återspegla ändringarna i det smarta rutnätet.

Redigera en smart rutnätslayout

Du kan redigera en smart rutnätslayout antingen från Shopify-admin på en datorenhet eller från Shopify POS-appen på en mobil enhet.

Om du använder appen Shopify POS till att redigera den smarta rutnätslayouten och den smarta rutnätslayouten delas över flera platser, så visas den redigerade versionen i listan Smart rutnät som en ny kopia av den ursprungligt tilldelade layouten. Denna gäller endast för kassasystemsplatsen som du redigerade det smarta rutnätet från. På så vis åsidosätter ändringar som gjorts av en kassasystemsmedarbetare i ett smart rutnät inte de smarta rutnätslayouterna för andra kassasystemsplatser.

Steg:

 1. Från Shopify-administratören går du till Point of Sale > Inställningar.
 2. Klicka på Smart rutnät i Allmänt avsnitt.
 3. Klicka på namnet på den smart rutnät-layout du vill redigera.
 4. Anpassa sidor med smarta rutnätspaneler:

  • Om du vill lägga till en sida i det smarta rutnätet klickar du på ⊕ Lägg till panelsida.
  • Om du vill sortera om ordningen av panelsidor så klickar du på bredvid panelsidans titel och drar sidan upp eller ner i listan över panelsidor.
  • Om du vill ta bort en panelsida så klickar du på papperskorgsikonen bredvid namnet på panelsidan.
 5. Anpassa panelerna i det smarta rutnätet:

  • Om du vill lägga till en panel på en sida så klickar du på ⊕ Lägg till panel.
  • Om du vill ordna om en panel på en sida så klickar du på bredvid panelen och drar panelen upp eller ner i panellistan.
  • Om du vill ändra färg på en panel så klickar du på panelens namn och väljer sedan färgen från menyn Färg.
  • Om du vill ta bort en panel på en sida så klickar du på papperskorgsikonen bredvid panelen.
 6. Klicka på Tillämpa för att spara dina ändringar och klicka sedan på Avsluta för att stänga den smarta rutnätsredigeraren.

 7. Valfritt: Ange ett nytt namn för din smarta rutnätslayout i avsnittet Namn.

 8. Valfritt: Välj alternativet Ange som standard för att tillämpa layouten som standardiserat smart rutnät för alla nya platser eller platser utan en tilldelad smart rutnätslayout.

 9. Valfritt: Tilldela den nya layouten till vissa kassasystemsplatser:

  1. Klicka på Redigera i avsnittet Platser.
  2. I dialogrutan Redigera platser väljer du de kassasystemsplatser som du vill att layouten ska gälla för. Du kan välja Alla platser för att snabbt välja alla listade kassasystemsplatser.
  3. Klicka på Klar.
 10. Klicka på Spara.

 11. Om du har ändrat den smarta rutnätslayouten för några platser så blir du uppmanad att granska ändringarna av layoutvalet för varje plats. Klicka på Bekräfta för att slutföra dina ändringar.

Det kan ta några minuter för Shopify POS-appen att återspegla ändringarna i det smarta rutnätet.

Duplicera en smart rutnätslayout

Du kan duplicera en befintlig smart rutnätslayout när du vill använda en befintlig layout som en mall. En duplicerad layout kommer inte att kopiera några tilldelade platser från den ursprungliga layouten, så du måste tilldela platser till den kopierade layouten manuellt.

Steg:

 1. Från Shopify-administratören går du till Point of Sale > Inställningar.
 2. Klicka på Smart rutnät i avsnittet Allmänt.
 3. Klicka på namnet på den smarta rutnätslayout som du vill duplicera.
 4. Klicka på Duplicera.
 5. Anpassa sidor med smarta rutnätspaneler:

  • Om du vill lägga till en sida i det smarta rutnätet klickar du på ⊕ Lägg till panelsida.
  • Om du vill sortera om ordningen av panelsidor så klickar du på bredvid panelsidans titel och drar sidan upp eller ner i listan över panelsidor.
  • Om du vill ta bort en panelsida så klickar du på papperskorgsikonen bredvid namnet på panelsidan.
 6. Anpassa panelerna i det smarta rutnätet:

  • Om du vill lägga till en panel på en sida så klickar du på ⊕ Lägg till panel.
  • Om du vill ordna om en panel på en sida så klickar du på bredvid panelen och drar panelen upp eller ner i panellistan.
  • Om du vill ändra färg på en panel så klickar du på panelens namn och väljer sedan färgen från menyn Färg.
  • Om du vill ta bort en panel på en sida så klickar du på papperskorgsikonen bredvid panelen.
 7. Klicka på Tillämpa för att spara dina ändringar och klicka sedan på Avsluta för att stänga den smarta rutnätsredigeraren.

 8. Ange ett nytt namn för din smart rutnät-layout i avsnittet Namn.

 9. Valfritt: Välj alternativet Ange som standard för att tillämpa layouten som standardiserat smart rutnät för alla nya platser eller platser utan en tilldelad smart rutnätslayout.

 10. Valfritt: Tilldela den nya layouten till vissa kassasystemsplatser:

  1. Klicka på Redigera i avsnittet Platser.
  2. I dialogrutan Redigera platser väljer du de kassasystemsplatser som du vill att layouten ska gälla för. Du kan välja Alla platser för att snabbt välja alla listade kassasystemsplatser.
  3. Klicka på Klar.
 11. Klicka på Spara.

 12. Om du har ändrat den smarta rutnätslayouten för några platser så blir du uppmanad att granska ändringarna av layoutvalet för varje plats. Klicka på Bekräfta för att slutföra dina ändringar.

Det kan ta några minuter för Shopify POS-appen att återspegla ändringarna i det smarta rutnätet.

Radera en smart rutnätslayout

Du kan radera en smart rutnätslayout som du inte vill använda längre. Platser som för närvarande använder den raderade layouten återgår till standardlayouten. Standardlayouten kan inte raderas.

Radering av en smart rutnätslayout kan inte ångras.

Steg:

 1. Från Shopify-administratören går du till Point of Sale > Inställningar.
 2. Klicka på Smart rutnät i Allmänt avsnitt.
 3. Klicka på namnet på den smart rutnät-layout du vill radera.
 4. Klicka på Radera.
 5. Klicka på Radera smart rutnät i dialogrutan.

Det kan ta några minuter för Shopify POS-appen att återspegla ändringarna i det smarta rutnätet.

Är du redo att börja sälja med Shopify?

Prova gratis