Kortläsare för kontaktlösa betalkort, smartkort och kort med magnetremsa

Tillgängligt endast från Shopify

Tap, Chip & Swipe Card Reader

Du kan använda Shopifys Tap, Chip & Swipe Card Reader för att acceptera kreditkort och kontaktlösa betalningar (inklusive Android Pay och Apple Pay) med Shopify POS-app.

Tap, Chip & Swipe Card Reader uppfyller betalningsstandarden EMV, vilket hjälper till att förhindra förfalskning av kreditkort och bedrägerier. Om du använder en kortläsare som inte är kompatibel utsätts ditt företag för större risk. Läs mer ›

Du kan köpa Shopifys Tap, Chip & Swipe Card Reader, ett bänkstativ och annan detaljhandelsutrustning från Shopify Hardware Store i Storbritannien eller Irland.

Vem är den här kortläsaren för?

Med sin trådlösa design och valfritt bänkstativ är kortläsaren för kontaktlösa betalningar, chipkort och kort med magnetremsa ett mångsidigt alternativ som passar både mobila och fysiska butiksinställningar. Du kan ladda kortläsaren för kontaktlösa betalningar, chipkort och kort med magnetremsa och sedan ta den till mässor, marknader och popup-butiker. Om du har en fysisk butik kan du kombinera kortläsaren med det valfria bänkstativet och alltid hålla kortläsaren laddad.

EMV och ansvarsförskjutning

EMV-standarden förskjuter köpansvaret så att återförsäljare – inte banker och leverantörer av kreditkortsbetalningar – ansvarar för kostnader i samband med förfalskning av kreditkorts och bedrägerier. Detta innebär att du är ansvarig för bedrägliga inköp i alla fall där du behandlar ett kort som har en högre säkerhetsfunktion på en lägre nivå (till exempel om du bearbetar betalning med hjälp av magnetremsan på ett kort som också har en säkerhetschip). Läs mer

Krav på kortläsare och stödda betalningstyper

För att kunna använda Tap, Chip & Swipe Card Reader måste du uppfylla följande krav:

 • Din butik måste vara baserad i USA, Storbritannien eller på Irland.
 • Du måste ha aktiverat Shopify Payments som din betalningsleverantör.
 • Du måste använda Shopify POS 5.15 eller högre.
 • Du måste använda en kompatibel iOS-enhet.

Shopify POS-appen fungerar på följande enheter:

Enheter som fungerar med Shopify POS-app
Enhet Beskrivning
iPhone iPhone 5s eller senare, med iOS 12 eller högre
iPad Air Generation 2 eller senare, med iOS 12 eller högre
iPad Generation 5 eller senare, med iOS 12 eller högre
iPad Mini Generation 2 eller senare, med iOS 12 eller högre
iPad Pro Alla iPad Pro-modeller med iOS 12 eller högre

Obs! Shopify POS-appen stöder inte iOS betaversioner.

Kortläsaren för kontaktlösa betalningar, chipkort och kort med magnetremsa är endast tillgänglig i Storbritannien och på Irland och den kan endast användas med följande kompatibla betalningstyper:

Länder och godkända betalningar för Tap, Chip & Swipe Card Reader
Land Godkända betalningar
Storbritannien Visa, MasterCard, American Express, Apple Pay, Android Pay
Irland Visa, MasterCard, Apple Pay, Android Pay

Köpställen för Tap, Chip & Swipe Card Reader

Tap, Chip & Swipe Card Reader är endast tillgänglig från Shopify Hardware Store i Storbritannienoch på Irland.

Kortläsarens anatomi

Kortläsarens anatomi

Förklaring till diagrammet över Tap, Chip & Swipe Card Reader
Punkt Namn Beskrivning
1 Bluetooth-indikator Bluetooth-symbolen i det övre vänstra hörnet av kortläsarens skärm
2 USB-port Port som är placerad i mitten av kortläsarens övre kant
3 Ström-/viloläge-knapp Knapp som finns i det högra hörnet av kortläsarens övre kant
4 Bluetooth-knapp Knapp som finns i det högra hörnet av kortläsaren ovanför skärmen
5 Batteriindikator Batteriladdningsindikator i det övre högra hörnet på kortläsarens skärm
6 Acceptera-knappen Knappen finns i kortläsarens nedre högra hörn och är märkt med en bock
7 Rensa-knappen Knappen som ligger i kortläsarens nedre mittpunkt och märkt med en pil åt vänster
8 Avbryt-knappen Knapp som ligger i det nedre vänstra hörnet av kortläsaren och märkt med ett X

Avgift

Du bör ladda kortläsaren helt innan du använder den för första gången. Kortläsaren tar cirka 4 timmar att ladda helt. När den är fulladdad är kortläsarens batteritid mellan 2-4 timmar när kortläsaren används och cirka 24 timmar när den är i viloläge. Den medföljande USB-kabeln ansluter och laddar din kortläsare med en dator eller en vanlig USB-nätadapter.

Du kan lämna kortläsaren ansluten eller koppla bort den när du behöver den. Om du använder ett laddningsstativ kan du montera kortläsaren intill din kassa och hålla den inkopplad under hela dagen.

Kortläsarens skärm visar den aktuella batteristatusen:

Betydelsen av batteriindikatorerna på Tap, Chip & Swipe Card Reader
Betydelse Indikator
Batteriet är fulladdat Full battery
Batteriet är fulladdat och kortläsaren är inkopplad Full battery with a plug extending from it
Batteriet laddas och kortläsaren är ansluten Battery with a lightning bolt overlay and a plug extending from it
Batteriet är kritiskt lågt Warning sign next to a battery with a lightning bolt overlay

Slå på, av och viloläge

Tryck och håll in strömbrytaren högst upp på enheten tills Shopify-logotypen visas på skärmen för att aktivera kortläsaren. Den blå LED-lampan börjar blinka när kortläsaren är klar att använda (det kan ta några sekunder). Om du har synkroniserat den med en enhet som fortfarande är inom räckvidd ansluts kortläsaren till den igen.

Om du vill stänga av kortläsaren håller du in strömbrytaren i tre sekunder.

Tryck på strömbrytaren i en sekund för att försätta kortläsaren i viloläge. Du kan väcka den genom att trycka på en knapp på kortläsaren. Kortläsaren övergår till viloläge efter ungefär en minuts inaktivitet om den inte är ansluten.

Synkronisera med din iPad eller iPhone

Första gången du ansluter kortläsaren med appen Shopify POS måste du synkronisera den med din iPad eller iPhone med hjälp av Bluetooth. Därefter ansluts de två enheterna automatiskt om de är inom räckhåll.

Du kan när som helst trycka på knappen Avbryt på din kortläsare för att stoppa synkroniseringsprocessen.

Om du accepterar kreditkort och din kortläsare inte är ansluten under en betalning uppmanas du att följa anvisningarna på skärmen Shopify POS för att ansluta den.

Steg:

 1. Tryck på > Inställningar i Shopify POS.

 2. Tryck på Konfigurera maskinvara.

 3. Tryck på Kortläsare på sidan Konfigurera maskinvara.

 4. Tryck på Kortläsare för smartkort och kort med magnetremsa på sidan Välj kortläsare.

 5. Tryck på och håll in Bluetooth-knappen (eller den gröna -knappen) på kortläsaren i 5 sekunder. När den blå LED-lampan och Bluetooth-ikonen på skärmen börja blinka snabbt är kortläsaren klar att synkroniseras.

 6. Tryck på Nästa.

 7. Tryck på Gå till iPad-inställningar.

 8. Tryck på Bluetooth > Under Andra enheter trycker du på kortläsarens namn (till exempel Shopify 123). Det kan ta några sekunder innan kortläsaren visas i listan över tillgängliga enheter. Numret i kortläsarens namn matchar de tre sista siffrorna i serienumret på kortläsarens baksida.

 9. När dialogrutan Synkroniseringsförfrågan för Bluetooth visas trycker du på Synkronisera för att bekräfta.

 10. När bekräftelsekoden visas på kortläsarens skärm, tryck på den gröna -knappen för att acceptera Bluetooth-anslutningen till din iPad eller iPhone. När den blå LED-lampan slutar blinka är kortläsaren synkroniserad.

 11. Återgå till Shopify POS-appen och tryck på Slutför konfigurationen.

Uppdatera programvaran Tap, Chip & Swipe Card Reader

Om din Tap, Chip & Swipe Card Reader kräver en programvaruuppdatering kan du uppdatera den genom att utföra följande steg. Uppdateringen kan ta upp till 15 minuter, och du kan inte använda Shopify POS.

Steg:

 1. Anslut din kortläsare och iPhone eller iPad till laddningskablarna.

 2. Synkronisera din kortläsare med din iPhone eller iPad.

 3. Tryck > Inställningar i Shopify POS.

 4. Tryck på Hantera ansluten maskinvara.

 5. Skriv in namnen på din anslutna kortläsare.

 6. Tryck på Visa detaljer under Uppdatering tillgänglig.

 7. Klicka på Uppdatera.

Synkronisera din kortläsare med samma enhet efter att ha synkroniserat den med en annan enheten

Kortläsaren kan endast synkroniseras med en iPad eller iPhone åt gången. Du måste börja med att ta bort kortläsarens post från Bluetooth-listan Mina enheter på den andra enheten om du har synkroniserat kortläsaren med en andra enhet och nu vill synkronisera den med den första enheten igen.

 1. På din andra enhet öppnar du Inställningar och trycker sedan på Bluetooth.

 2. Hitta den befintliga kortläsaren i listan Mina enheter (till exempel Shopify 123).

 3. Klicka på ikonen i bredvid kortläsarens enhetsnamn.

 4. Tryck på Glöm den här enheten och bekräfta sedan.

 5. Följ synkroniseringsprocessen för Bluetooth på din första enhet.

Gör en transaktion

Kortläsaren godkänner tre olika betalningsslag: blipp, chip och dragning.

Tap

 1. Från betalningsskärmen i Shopify POS trycker du på Credit/Debit.

 2. Tryck på knappen Acceptera på kortläsaren.

 3. Tryck på det kontaktlösa betalkortet eller enheten på kortets framsida och håll det intryckt tills de fyra gröna meddelandelamporna visas. När Shopify POS visar meddelandet Betalning mottagen är transaktionen slutförd.

Chip

 1. Från betalningsskärmen i Shopify POS trycker du på Credit/Debit.

 2. Sätt i chipkortet i facket längst ner på kortläsaren med chipet vänd mot dig.

 3. När kortläsaren visar Betalning godkänd, be kunden att slutföra köpet med hjälp av den nödvändiga autentiseringsmetoden.

Swipe

 1. Från betalningsskärmen i Shopify POS trycker du på Credit/Debit.

 2. Dra kortet i facket längst upp på kortläsaren med remsan vänd bort från dig. Om kortet också har ett chip begär Shopify POS att du sätter in chipet för att behandla betalning.

 3. När kortläsaren visar Betalning godkänd, be kunden att slutföra köpet med hjälp av den nödvändiga autentiseringsmetoden.

Autentiseringsmetoder

När din kund har betalat kan de behöva verifiera den genom att ange en PIN-kod eller sin signatur i POS-appen på din iPad eller iPhone. Autentiseringsmetoden för varje transaktion beror på kundens betalningsmetod.

Följ anvisningarna från din kortläsare och Shopify POS-appen för att veta vilka steg du och din kund måste vidta för att slutföra varje transaktion.

Felsökning

Läs följande svar på vanliga frågor om du har problem med att använda Tap, Chip & Swipe Card Reader:

 • Vilken betalningsleverantör fungerar med Shopifys krypterade kortläsare?
 • Varför fungerar inte min kortläsare?
 • Varför synkroniseras inte min kortläsare ordentligt?
 • Vad ska jag göra om min kortläsare inte ansluter till min POS-enhet?
 • Jag vill flytta kortläsaren till en annan plats på min bänkskiva, men tejpen jag använde för att montera stativet är för klibbigt att ta bort.
 • Varför misslyckas mina chiptransaktioner?
 • Vad betyder felkoderna på kortläsaren?
 • Varför svarar inte kortläsaren efter viloläge?
 • Vad ska jag göra om min kortläsare inte laddas upp?

Om du fortfarande har problem med kortläsaren efter att ha läst dessa felsökningssvar, kontakta Shopify support.

Vilken betalningsleverantör fungerar med Shopifys krypterade kortläsare?

Du måste aktivera Shopify Payments i din Shopify-admin för att kunna använda Tap, Chip & Swipe Card Reader.

Varför fungerar inte min kortläsare?

Fungerar din butiks internet? Internet-eller nätverksproblem kan leda till att kortläsaren inte fungerar som avsett.

Försök med att stänga av kortläsaren och slå på den igen om nätverket fungerar.

Varför synkroniseras inte min kortläsare ordentligt?

Kortläsaren kan bara synkroniseras med en iOS-enhet åt gången. Om du synkroniserar din kortläsare med en ny enhet, se till att den inte fortfarande försöker synkroniseras med en annan Bluetooth-enhet. Du kanske måste uppdatera dina enhetsinställningar för att "glömma" kortläsaren innan du synkroniserar kortläsaren med en ny enhet.

Om synkroniseringsprocessen verkar som att det tar för lång tid att slutföra trycker du på knappen X på kortläsaren och försöker synkronisera igen.

Vad ska jag göra om min kortläsare inte ansluter till min POS-enhet?

 1. Se till att du uppfyller kraven för att använda Tap, Chip & Swipe Card Reader:

- Din butiks adress måste vara i USA, Storbritannien eller Irland. - Din butiks valuta måste vara USD, GBP eller EUR beroende på dess adress. - Du måste använda Shopify Payments som din betalningsleverantör.

 1. Bekräfta att din iPads versioner av iOS och Shopify POS-appen båda är uppdaterade.

 2. Bekräfta att Tap, Chip & Swipe Card Reader visas som Ansluten i dina iPad Bluetooth-inställningar. Synkronisera och anslut kortläsaren till din iPad om den inte gör det.

 3. Bekräfta att kortläsaren visas som ansluten i maskinvaruinställningarna i Shopify POS. Om den är synkroniserad med din iPad men inte visas i appen är det troligt att ditt Shopify Payments-konto inte är korrekt konfigurerat.

Jag vill flytta kortläsaren till en annan plats på min bänkskiva, men tejpen jag använde för att montera stativet är för klibbigt att ta bort.

För att ta bort den dubbelsidiga tejpen som användes för att montera kortläsarstativet på bänkskivan tar du först bort kortläsaren och stativet och värmer sedan tejpen med en hårtork. När tejpen har värmts upp är den mycket lättare att ta bort.

Varför misslyckas mina chiptransaktioner?

Om kortläsaren inte accepterar chipkortet, fortsätt försöka — efter ett tredje misslyckat försök kan kortläsaren acceptera betalning med kortets magnetremsa istället.

Vad betyder felkoderna på kortläsaren?

Kortläsaren visar felmeddelanden om det uppstår ett problem med transaktionen.

De flesta kortrelaterade fel kan endast åtgärdas av kundens bank. Om kortläsaren visar ett kortrelaterat fel, be din kund att kontakta sin bank för att hitta en lösning. Dessa fel inkluderar:

 • Card blocked
 • Payment declined
 • Payment error
 • Chip error

Om du får ett Network error-meddelande kan du felsöka din nätverksanslutning i butiken.

Varför svarar inte kortläsaren efter viloläge?

Kortläsaren och Shopify POS kan ibland bli synkroniserade medan kortläsaren är i viloläge. Om detta händer och kortläsaren inte svarar, starta om Shopify POS för att synkronisera den med kortläsaren igen.

Varför fungerar inte Apple Pay?

Enheter med Apple Pay aktiverade kan störa kundens iOS-enhet om de placeras för nära kortläsaren. Inaktivera Apple Pay på dina iOS-enheter eller håll dem minst 6 tum (15 cm) från Tap, Chip & Swipe Reader.

Vad ska jag göra om min kortläsare inte laddas upp?

Om kortläsarens batteri dör, eller om du har problem med att ladda det, kan du prova dessa steg för att ladda din enhet:

 1. Använd en USB-kabel för att ansluta kortläsaren till ett eluttag eller till din dator. Om du använder en dator för att ladda kortläsaren så laddas kortläsaren endast om datorn är ansluten till ett eluttag.

 2. Försök med en annan laddningskabel om laddlampan inte slås på.

 3. Om laddningslampan fortfarande inte tänds kan du prova ett annat eluttag som du vet definitivt fungerar.

 4. När laddningsindikatorn slås på, låt kortläsaren laddas i 4 timmar.

 5. Kontakta Shopify-supportom du inte kan få laddlampan att slås på efter att ha försökt med flera laddningskablar och eluttag. Se till att du har ett ordernummer för Shopify Hardware Store och serienumret från kortläsaren innan du kontaktar Shopify-support.

Är du redo att börja sälja med Shopify?

Prova gratis