Byt till det helt nya Shopify POS

Läs mer om förnyade Shopify POS och bestäm dig för om du vill byta.

Ett byte sker separat på varje Shopify POS-enhet. När du byter till det helt nya Shopify POS måste du synkronisera några av dina Shopify POS-inställningar och utbilda din personal angående de nya app-funktionerna.

Du kan när som helst byta tillbaka till POS Classic.

Byt till det helt nya Shopify POS

Du kan byta till det helt nya Shopify POS om du uppfyller följande villkor:

 • Du använder Shopify POS för iPhone eller iPad.
 • Du är en kontoägare eller en anställd med full behörighet.

Du måste byta app separat på varje Shopify POS-enhet. Om du vill byta hela ditt Shopify POS måste du byta appar på alla enheter som din butik använder sig av. När du har bytt appar stängs alla öppna POS Classic-appar ner. När du öppnar den helt nya appen Shopify POS måste du logga in igen.

Steg:

 1. Tryck på Butik i appen POS Classic.
 2. Valfritt: Tryck på Läs mer om det helt nya Shopify POS för att lära dig mer om den nya appen.
 3. Tryck på Testa det helt nya Shopify POS.
 4. Tryck på Byt till det helt nya Shopify POS. Din nuvarande POS Classic-app stängs.
 5. Tryck på den helt nya Shopify POS-ikonen för att öppna appen.

Synkronisera Classic POS med den helt nya Shopify POS

Ett byte sker separat på varje Shopify POS-enhet. När du byter synkroniseras det mesta av informationen i din POS Classic-app automatiskt med det helt nya Shopify POS på samma enhet. Du måste uppdatera eller verifiera följande avsnitt innan du använder den helt nya Shopify POS.

Orderdistributionsinställningar

Om du automatiskt vill markera detaljhandelsordrar som distribuerade måste du uppdatera dina preferenser för orderdistribution.

Inställningar för automatisk låsning av skärmen

Dina inställningar för automatisk låsning av skärmen synkroniseras inte när du byter till det helt nya Shopify POS. Du måste redigera dina Inställningar för automatisk låsning av skärmen efter att ha bytt app.

Personalbehörigheter

Efter att ha bytt app använder den helt nya Shopify POS-appen personalbehörighet från appen POS Classic som fanns på samma enhet. När du byter till det helt nya Shopify POS kan du redigera roller och behörigheter för personal så att de gäller för alla enheter.

Personalroller för Shopify POS fungerar endast med den helt nya Shopify POS-appen. Roller och behörigheter som tilldelats i den helt nya Shopify POS-appen synkroniseras inte med POS Classic.

Externa betalningstyper

När du byter till det helt nya Shopify POS-appen listas externa betalningsmetoder under anpassade betaltyper som externa terminaler. Om du till exempel har en extern terminal för Visa listas betalningsmetoden som extern terminal – Visa. Du kan byta namn på, lägga till och ta bort anpassade betalningstyper.

Andra betalningstyper synkroniseras automatiskt när du byter.

Registrera skift och kassaspårning

Om du har aktiverat kassaskift synkroniseras din befintliga kassahistorik automatiskt med det helt nya Shopify POS.

All ny kassaspårning som görs från en version av Shopify POS-appen synkroniseras inte med den andra appen. Till exempel kan kassaspårning från det helt nya Shopify POS inte synkroniseras tillbaka till POS Classic.

Du måste stänga alla öppna kassaskiften innan du växlar mellan den helt nya Shopify POS-appen och POS Classic-appen.

Byt tillbaka till POS Classic

Du kan när som helst byta tillbaka till POS Classic. Vissa Shopify POS-inställningar synkroniseras inte när du växlar mellan Shopify POS-appar. Se Synkronisera Classic POS med den helt nya Shopify POS för mer information.

Byte av appar sker separat på varje Shopify POS-enhet. Om du vill byta så att hela ditt Shopify POS-system växlar tillbaka till POS Classic måste du byta appar på alla enheter. När du har bytt appar stängs den helt nya Shopify POS-appen ner på den enhet du använder. När du öppnar POS Classic-appen måste du logga in.

Steg:

 1. Från den helt nya Shopify POS-appen trycker du på och sedan på Support.
 2. Bläddra ner och tryck på Byt tillbaka till POS Classic.
 3. Ange varför du vill byta tillbaka till POS Classic.
 4. Valfritt:

  1. Tryck på Kommentarer och lämna ett meddelande för att låta Shopify veta varför du byter appar.
  2. Tryck på Spara.
 5. Tryck på Byt tillbaka till POS Classic.

 6. Tryck på OK.

Kontrollera om du använder den helt nya eller den klassiska Shopify POS-appen

Använd appens utformning och design för att bestämma om du använder den helt nya Shopify POS eller POS Classic.

POS Classic:

 • Bakgrundsfärgen på appen POS Classic är vit och ljusgrå.
 • Längst ner i appen finns en meny med flera olika knappar, till exempel Kassa, Ordrar, Kunder och Butik.

Helt nya Shopify POS:

 • Bakgrundsfärgen på den helt nya Shopify POS-appen är vanligtvis mörkgrå och svart. Detta kallas även för mörkt läge.
 • Det helt nya Shopify POS har en hamburgermeny () i det nedre hörnet av appen.

Är du redo att börja sälja med Shopify?

Prova gratis