Streckkodsskrivare

Streckkodsetiketter kan användas för att underlätta kassaprocessen och lagerhantering i din detaljhandelsbutik. Du kan använda en etikettskrivare med stöd för att skriva ut streckkods-etiketter för dina produkter. Skrivaren behöver anslutas till en stationär dator och du behöver installera lämplig mjukvara.

Dynamo-skrivare som stöds

För att skriva ut streckkodsetiketter för dina Shopify-produkter behöver du använda en skrivare som stöds och tillhörande mjukvara. Shopify stöder följande skrivare för streckkodsetiketter:

 • Dymo LabelWriter 450
 • Skrivaren Dymo LabelWriter Wireless

Etikettskrivaren ansluter till en stationär dator med en trådlös anslutning eller med anslutningskabel, beroende modellen du valt. Skrivaren behöver anslutas till en stationär dator med avsedd mjukvara installerad, även om du börjar skriva ut från din mobila enhet.

Obs: Du kan inte skriva ut streckkodsetiketter genom att använda Retail Barcode Labels från Shopifys mobilapp på en iPad. Använd iPad-appen Dynamo Connect för att skriva ut streckkodsetiketter med hjälp av en skrivare från Dynamo Label. Skrivaren behöver anslutas till en stationär dator med mjukvaran Dynamo Label installerad, eftersom den inte ansluter direkt till iPad:en.

Ansluter din skrivare till en stationär dator

Följ snabbstarts-guiderna från tillverkaren för att ansluta din skrivare:

Programvara som krävs för att skriva ut etiketter

För att skriva ut streckkodsetiketter behöver du installera följande:

Obs: Du kan inte skriva ut streckkodsetiketter genom att använda Retail Barcode Labels från Shopifys mobilapp på en iPad. Använd iPad-appen Dynamo Connect för att skriva ut streckkodsetiketter med hjälp av en skrivare från Dynamo Label,. Skrivaren behöver anslutas till en stationär dator med programvaran för Dynamo Label installerad.

Storlekar på streckkodsetiketter som stöds i Dynamo skrivare

Om du vill skriva ut streckkodsetiketter med en av de skrivare som stöds, måste du använda Dymos etiketter i en av följande storlekar:

 • Liten (1" x 1"), max 6-8 siffror
 • Medium (1" x 2 1/8"), högst 22 siffror
 • Stor (1 1/8" x 2 1/8"), högst 40 siffror
 • Butterfly / Barbell (3/8" x 3/4"), högst 8 siffror (finns inte i Storbritannien)

Du kan behöva använda färre tecken om du använder bokstäver eller symboler eftersom vissa av dem tar upp mer utrymme än siffror.

Lägg till streckkoder på dina Shopify-produkter

Du kan lägga till streckkoder på dina produkter i Shopify på följande sätt:

Felsökning för Dynamo-streckkodsskrivare

Obs: Du kan få hjälp med mjukvara och skrivare från Dynamo Label på dynamo.com.

Om du har problem med att skriva ut streckkodsetiketter, prova följande:

 1. Använder du en Dymo LabelWriter 450 eller Dymo LabelWriter trådlös skrivare? Dessa är de enda streckkodsetikettskrivare som Shopify stöder.
 2. Är skrivaren ordentligt ansluten? Se till att den är ansluten till såväl ett vägguttag som USB-porten på datorn som du skriver ut från.
 3. Har du en internetanslutning? Du kan inte skriva ut etiketter för dina produkter om inte din dator kan ansluta till Shopify.
 4. Använder du streckkodsetiketter som stöds? Dina etiketter skrivs inte ut korrekt om du inte använder streckkodsetiketter som stöds och du väljer rätt etikettstorlek i streckkodsmallen.
 5. Har alla produkter och varianter som du skriver ut etiketter för fått streckkodsnummer? Om det finns produkter utan streckkodsnummer i Shopify ska du lägga till streckkoderna innan du skriver ut etiketterna.
 6. Är skrivaren pausad? Kontrollera statusen på din etikettskrivare och se till att den inte är pausad och att den inte har några utskriftsjobb i kö.
 7. Skriver skrivaren ut tomma etiketter? Det kan hända att du behöver rengöra skrivaren. Du kan hitta instruktioner för rengöring av skrivaren i tillverkarens bruksanvisning.
 8. För skrivaren Dymo LabelWriter Wireless: Ser du några blinkande lampor på sidan av skrivaren? Använd tillverkarens felsökningsmanual för att hitta orsaken till problemet om så är fallet.

Obs: Du kan få hjälp med mjukvara och skrivare från Dynamo Label på dynamo.com.

I det här avsnittet

Är du redo att börja sälja med Shopify?

Prova gratis