Socket Mobile 1D Barcode Scanner

Din butik måste vara på Shopify-planen eller högre för att använda den här maskinvaran.

Om du använder Shopify POS för iPad och din butik är på Shopify-planen eller högre kan du använda streckkodsläsaren Socket Mobile S700 eller CHS 7Ci för att skanna både digitala och tryckta 1D-streckkoder.

Shopify POS - Socket Mobile Barcode Scanner

Socket Mobile S700 och CHS 7Ci är lätta, bärbara streckkodsläsare som ansluts trådlöst till Shopify POS.

Vem är 1D-streckkodsläsaren till för?

Du bör använda streckkodsläsaren Socket Mobile S700 eller CHS 7Ci 1D om du vill lägga till produkter i Shopify POS-varukorgen snabbt utan att bläddra i din katalog för att hitta dem.

Skannern ansluts trådlöst till Shopify POS med Bluetooth, så du kan använda den på marknader, mässor, popup-platser eller i en fysisk butik. Den laddas upp med den medföljande laddkabel eller laddningshållaren som båda måste anslutas till ett eluttag. När det är fulladdat kommer skannerns batteri att hålla i upp till 14 timmar (cirka 15 000 skanningar).

Kompatibla enheter och modeller

Denna tabell visar vilka Socket Mobile 1D-skannrar som är kompatibla med Shopify POS:

Socket Mobile 1D-streckkodsläsare är kompatibel med Shopify POS
Kompatibla POS-enheter Kompatibla Socket Mobile S700 SKU Kompatibla Socket Mobile CHS 7Ci SKU Måste jag ha Shopify-planen eller högre?
iPad
 • CX3360‑1682
 • CX3397‑1855
 • CX2870‑1409
 • CX2895‑1508
 • CX2885‑1484
 • CX2883‑1480
 • CX2887‑1486
Ja

Obs! Streckkodsläsaren Socket Mobile S700 och CHS 7Ci 1D är inte kompatibla med Shopify POS för iPhone eller Android.

Köpställen för Socket Mobile 1D-streckkodsläsare

Du kan köpa Socket Mobile 1D Barcode Scanner från följande leverantörer:

Leverantörer av Socket Mobile 1D Barcode Scanner
Region Återförsäljare
Kanada Shopifys maskinvarubutik
USA Shopifys maskinvarubutik
Storbritannien Shopifys maskinvarubutik
Irland Shopifys maskinvarubutik
Europa SocketStore.eu
Japan SocketStore.jp

Synkronisera och anslut din streckkodsläsare med din iPad

 1. Gå till dina iPad-inställningar (inte appinställningarna) och se till att Bluetooth är på.

 2. I appen Shopify POS trycker du på Butikoch sedan på Hårdvara.

 3. Slå på streckkodsläsaren genom att hålla ner strömknappen tills skannern piper.

 4. På iPad trycker du på Anslut streckkodsläsare:

  Knappen Lägg till en Bluetooth-streckkodsläsare

 5. När dialogrutan Synkronisera och anslut streckkodsläsare visas, tryck på 1D Scanneroch skanna streckkoden:

  Dialogrutan Synkronisera och anslut streckkodsläsare

  Skannern piper tre gånger, vilket indikerar att skannern är i iOS-läge och redo att synkroniseras med din iPad.

Varning! Se till att skannern piper tre gånger innan du går vidare till nästa steg. Om den inte har pipit tre gånger är skannern inte i iOS-läge och fungerar inte korrekt med Shopify POS-appen.

 1. Tryck på Öppna enhetslista.

 2. För att synkronisera och ansluta streckkodsläsaren, klicka på den när den visas i dialogrutan Välj ett tillbehör (du kanske måste vänta några ögonblick)

När anslutningen är klar ser du ett meddelande på skärmen för Maskinvaruinställningar och Bluetooth-streckkodsläsare kommer att visas som ansluten:

Hårdvaruskärm med ansluten streckkodsläsare

Om installationen inte lyckas, koppla bort streckkodsläsaren och försök igen.

Så länge skannern fortfarande är synkroniserad med iPad ansluts den automatiskt när den är inom räckvidd.

Synkronisera med en annan iPad eller en annan Bluetooth-enhet

Du kan synkronisera din skanner med en annan iPad eller Bluetooth-enhet.

Steg:

 1. Koppla bort streckkodsläsaren.

 2. Synkronisera din streckkodsläsare med en annan iPad eller läs tillverkarens anvisningar för att synkronisera den med en annan Bluetooth-enhet.

Observera: Se till att Bluetooth är aktiverat på den nya enheten.

Koppla från din streckkodsläsare

Som standard kommer streckkodsläsaren att försöka ansluta till den senast synkroniserade enheten. Om du vill använda din streckkodsläsare med en annan Bluetooth-enhet måste du först koppla bort streckkodsläsaren och iPad.

Steg:

 1. Slå på streckkodsläsaren.

 2. Tryck och håll in skanningsknappen. Tryck samtidigt på strömbrytaren och håll den intryckt. Släpp båda knapparna när du hör tre ljudsignaler. Din streckkodsläsare stängs av.

 3. I Shopify POS trycker du på Butikoch sedan på Hårdvara.

 4. Streckkodsläsaren visas som frånkopplad. Svep den åt vänster och tryck sedan på Radera.

 5. Gå till inställningarna för din iPad (inte appinställningarna).

 6. Tryck på Bluetooth.

 7. Under Mina enheter trycker du på knappen bredvid Socket-streckkodsläsaren:

  Shopify POS - streckkodsläsare Bluetooth-inställningar

 8. Tryck på Glöm den här enheten.

 9. Tryck på OK.

Felsökning av 1D-streckkodsläsare

Om du har problem med att skanna streckkoder med Shopify POS och streckkodsläsaren Socket Mobile S700 och eller CHS 7Ci, prova dessa felsökningssteg för att åtgärda problemet:

 • Kontrollera din skannerkonfiguration
 • Kontrollera att skannern och din iPad är korrekt synkroniserade
 • Kontrollera dina produkters streckkoder
 • Försöker du skanna in lager med streckkodsläsaren?
 • Streckkodstyper som stöds
 • Fabriksåterställning

Kontrollera din skannerkonfiguration

 1. Använder du rätt streckkodsläsare? De enda 1D-streckkodsläsarna som Shopify POS stöder är Socket Mobile S700 och CHS 7Ci.

 2. Använder du streckkodsläsaren med en iPad? Streckkodsläsare fungerar inte med Shopify POS för iPhone eller Android.

 3. Har butiken som du är inloggad med Shopify-planen eller högre? Din butik måste ha Shopify-planen eller högre för att du ska kunna använda extra maskinvara med Shopify POS.

 4. Är skannern laddad och inom räckvidd för iPad? Kontrollera att skannern är fulladdad och inom räckvidd (100 meter eller mindre).

 5. Vilken typ av streckkod skannar du? Den här skannern fungerar bara med 1D-streckkoder. Se till att du använder en streckkodstyp som stöds.

Kontrollera att skannern och din iPad är korrekt synkroniserade

 1. Visas streckkodsläsaren som Ansluten på skärmen Maskinvaruinställningar för Shopify POS när skannern är påslagen och inom räckvidd? Annars går du till Bluetooth-inställningarna för din iPad och glömmer streckkodsläsaren och synkroniserar den med din iPad igen.

 2. Visas skannern i din iPads Bluetooth-inställningar? Se till att din iPads Bluetooth är aktiverad och att streckkodsläsaren visas som Ansluten.

 3. När du synkroniserade streckkodsläsaren och iPad, skannade du rätt streckkod i Shopify POS? 2D-streckkoden ställer in streckkodsläsaren på iOS-läge för att fungera med din iPad. Om du inte hörde de tre ljudsignalerna när du skannade streckkoden, eller om du av misstag skannade 1D-streckkoden, kommer streckkodsläsaren inte att vara i iOS-läge. Koppla bort den och iPad och synkronisera dem sedan igen. Se till att du skannar 2D-streckkoden i Shopify POS och hör de tre ljudsignalerna innan du går vidare till nästa steg.

 4. Var streckkodsläsaren synkroniserad med en annan iPad? Streckkodsläsaren kan bara synkroniseras med en iPad åt gången. Koppla bort streckkodsläsaren och den andra iPad och synkronisera sedan skannern med den nya iPad.

 5. Har du en dålig Bluetooth-anslutning? Läs Apples råd om hur du minskar Bluetooth-störningar.

Kontrollera dina produkters streckkoder

 1. Känner streckkodsläsaren igen alla streckkoder? Försök skanna streckkoden på ett närliggande föremål som inte är en av din butiks produkter. Du bör se ett Okänt streckkodsfel i Shopify POS om streckkodsläsaren är korrekt synkroniserad. Om du ser det här felet, fortsätt till nästa steg. Om du inte ser ett fel, koppla bort streckkodsläsaren och iPad, och synkronisera dem igen.

 2. Finns produkten tillgänglig på Shopify POS? Om produkten är dold i Shopify POS fungerar inte skanning av streckkoden eftersom appen inte laddade in produkten. Om du ser ett Okänt streckkodsfel ska du kontrollera produktens tillgänglighetsinställningar i din Shopify-admin.

 3. Stämmer streckkodnumret på etiketten överens med produktens streckkodnummer i din Shopify-admin? Om det finns extra nollor i början eller slutet av numret, ta bort dem och försök igen.

Försöker du skanna in lager med streckkodsläsaren?

Du kan inte skanna i lager med Shopify POS. Streckkodsläsaren är till för att snabbt lägga till produkter i varukorgen före kassan.

Streckkodstyper som stöds

Streckkodsläsarna Socket Mobile S700 och CHS 7Ci stöder följande 1D-streckkodstyper:

 • Bookland EAN
 • Chinese 2 of 5
 • Codabar (inklusive ISBT 128 bitars sammanlänkning)
 • Code 11, Code 128
 • Code 39
 • Trioptic Code 39
 • Code 39 Full ASCII
 • Code 93
 • Discrete 2 of 5
 • GS1 DataBar (RSS)
 • GS1-128 (UCC-128/EAN-128)
 • ISBN
 • ISBT 128
 • Interleaved 2 of 5 (ITF-14)
 • MSI
 • Standard 2 of 5
 • Telepen
 • UPC/EAN (UPC-A, UPC-E, UPC-E1, EAN-13, EAN-8, UCC/EAN-128)
 • VIN

Fabriksåterställning

Om felsökningsstegen inte fungerar och du fortfarande har problem med streckkodsläsaren Socket Mobile S700 eller CHS 7Ci kan du försöka återställa streckkodsläsaren till dess fabriksinställningar.

Steg:

 1. Se till att streckkodsläsaren och iPad inte är synkroniserade.

 2. Slå på streckkodsläsaren igen.

 3. Skanna streckkoden för fabriksåterställning från tillverkarens bruksanvisning:

- Socket Mobile S700. - Socket Mobile CHS 7Ci

 1. Synkronisera skannern och iPad igen.

Är du redo att börja sälja med Shopify?

Prova gratis