Chip- och magnetkortsläsare

Tillgängligt endast från Shopify

Kortläsare för chipkort och kort med magnetremsa för Shopify POS

Obs! Chip & Swipe Card Reader är endast tillgängligt om du befinner dig i USA. Om du vill använda en kortläsare med Shopify POS men inte är i USA måste du acceptera betalningar med en extern kortläsare som stöds.

Shopifys kortläsare för chipkort och kort med magnetremsa är en kreditkortsläsare som är kompatibel med EMV och ansluts trådlöst till din iPad, iPhone eller Android-enhet. Kunderna kan sätta in eller dra sitt kort och sedan logga in på din POS-enhets skärm.

Vem passar kortläsare för chipkort och kort med magnetremsa för?

Kortläsare för chipkort och kort med magnetremsa är en trådlös kortläsare i fickformat och har en bas som fästs på en bänkskiva. Den är ett bra val om du ofta säljer på olika platser eller om du nyligen har börjat acceptera kortbetalningar i en butik.

Du kan också använda kortläsare för chipkort och kort med magnetremsa tillsammans med en annan kortläsare som en kostnadseffektiv säkerhetskopia när du reser eller under perioder med stor försäljning.

Krav på kortläsare och stödda betalningstyper

För att använda kortläsare för chipkort och kort med magnetremsa måste du uppfylla följande krav:

 • Din butik är baserad i USA
 • Shopify Payments är aktiverat som din butiks betalningsleverantör
 • En kompatibel iPad-, iPhone- eller Android-enhet:
Enheter som fungerar med kortläsare för smartkort och kort med magnetremsa
Enhet Beskrivning
iPhone iPhone 5 eller senare, med iOS 12 eller högre
iPad Air Generation 2 eller senare, med iOS 12 eller högre
iPad Generation 4 eller senare, med iOS 12 eller högre
iPad Mini Generation 2 eller senare, med iOS 12 eller högre
iPad Pro Alla iPad Pro-modeller med iOS 12 eller högre
Android Android-enhet som har version 5.0 (Lollipop) eller högre
 • En kompatibel version av Shopify POS:
Shopify POS-versioner som är kompatibla med kortläsare för chipkort och kort med magnetremsa
iOS Shopify POS 5.15 eller nyare
Android Shopify POS 3.1.3 eller nyare

Du kan använda kortläsare för chipkort och kort med magnetremsa för att acceptera följande betalningstyper:

 • American Express
 • Discover
 • MasterCard och Debit MasterCard
 • Visa och Visa Debit

Köpställen för kortläsare för smartkort och kort med magnetremsa

Kortläsare för chipkort och kort med magnetremsa finns att köpa från Shopify Hardware Store i USA.

När du köper kortläsare för chipkort och kort med magnetremsa får du följande tillbehör:

 • En bas för att få kortläsaren att stå på en bänkskiva
 • En USB-kabel för laddning av kortläsaren
 • en reseväska
 • Två monteringsklistermärken

Montera kortläsare för chipkort och kort med magnetremsa

Kortläsare för chipkort och kort med magnetremsa kommer med två monteringsklistermärken som du kan använda för att fästa den på en annan enhet (t.ex. baksidan av en mobiltelefon eller surfplatta) eller en jämn, plan yta. Om du tar bort din kortläsare av någon anledning kan monteringsklistermärket torkas rent och återanvändas.

Rengör monteringsytan och kortläsare för chipkort och kort med magnetremsa innan du fäster monteringsklistermärket för att säkerställa en stark bindning.

Så här monterar du kortläsare för chipkort och kort med magnetremsa: 1. Ta bort skyddsfilmen från ena sidan av monteringsklistermärket. 2. Fäst monteringsklistermärket på baksidan av kortläsaren för chipkort och kort med magnetremsa (sidan utan logotyp). 3. Ta bort den återstående skyddsfilmen från monteringsklistermärket. 4. Tryck klistermärkessidan av kortläsare för chipkort och kort med magnetremsa mot monteringsytan och håll i 3 sekunder.

Slå på och av kortläsaren för chipkort och kort med magnetremsa

För att slå på kortläsare för chipkort och kort med magnetremsa trycker du på och släpper sedan strömbrytaren på sidan av kortläsaren. Statuslampan tänds. Om du redan har synkroniserat och anslutit kortläsaren till din kassaapparat ansluts kortläsaren automatiskt till enheten.

Efter 30 sekunders inaktivitet hamnar kortläsare för chipkort och kort med magnetremsa i standby-läge och statuslampan blinkar var 5:e sekund. I standby-läge slås kortläsaren på automatiskt när du tar emot en kortbetalning i kassan.

Efter 3 timmars inaktivitet stänger kortläsaren för chipkort och kort med magnetremsa sig helt av. När du vill ta emot en kortbetalning nästa gång måste du trycka på och släppa strömbrytaren för att slå på kortläsaren igen. Vanligtvis måste du slå på kortläsaren bara en gång om dagen. Du kan stänga av kortläsaren manuellt när som helst genom att hålla in strömbrytaren tills statuslampan slocknar.

Statuslampan för kortläsaren för chipkort och kort med magnetremsa

När kortläsaren för chipkort och kort med magnetremsa är påslagen visar dess statuslampa kortläsarens anslutningsstatus och om läsaren behöver laddas:

Så här tolkar du statuslampan för kortläsaren för chipkort och kort med magnetremsa
Blinkar kontinuerligt Kortläsaren är redo att anslutas till en POS-apparat.
Blinkar var 5:e sekund Kortläsaren är i standbyläge.
Grön Kortläsaren laddas.
Gul Kortläsaren laddas.
Röd Kortläsarens batteri är 10% och bör laddas.
Inget ljus Kortläsaren är avstängd.

Du kan fortsätta sälja när statuslampan blir röd men du bör ladda kortläsaren snart.

Ladda kortläsaren för chipkort och kort med magnetremsa

Du kan ladda kortläsaren för chipkort och kort med magnetremsa med hjälp av den USB-kabel som medföljer den. För att ladda läsaren, anslut Micro USB-kontakten till kortläsaren eller dess bas och anslut sedan den större USB-kontakten till en telefonladdare eller dator.

Kortläsaren för chipkort och kort med magnetremsa tar 1–2 timmar att ladda upp helt. När läsaren är fulladdad bör batteriet hålla i en veckas försäljning (ca 400 chiptransaktioner eller 700 dragtransaktioner).

Synkronisera och anslut kortläsaren för chipkort och kort med magnetremsa till din POS-enhet

För att använda kortläsaren med Shopify POS måste du synkronisera och ansluta den till din enhet. När kortläsaren och enheten har synkroniserats ansluter kortläsaren automatiskt till enheten när båda är påslagna och inom räckvidd.

Koppla bort kortläsaren för chipkort och kort med magnetremsa från din POS-enhet

Du kan endast använda kortläsaren för chipkort och kort med magnetremsa med en enhet åt gången. Om du vill använda kortläsaren med en annan enhet måste du först koppla bort den från den nuvarande enheten.

Steg:

Uppdatera programvara för kortläsare för chipkort och kort med magnetremsa

Din kortläsare för chipkort och kort med magnetremsa kan behöva en programvaruuppdatering. Det kan ta upp till 15 minuter att uppdatera kortläsaren för chipkort och kort med magnetremsa.

Obs! Stäng inte appen eller koppla bort kortläsaren under uppdateringsprocessen.

 1. Anslut din kortläsare och iPhone eller iPad till laddningskablarna.

 2. Synkronisera din kortläsare med din iPad.

 3. Från Shopify POS trycker du på Butik.

 4. Tryck på hårdvara.

 5. Tryck på Kortläsare för chipkort och kort med magnetremsa under Ansluten maskinvara.

 6. Tryck på Detaljer under Uppdatering tillgänglig.

 7. Klicka på Uppdatera.

Acceptera betalning med kortläsaren för chipkort och kort med magnetremsa

Felsök kortläsaren för chipkort och kort med magnetremsa

Om kortläsaren inte fungerar ska du gå igenom följande steg med en testorder för en snabbförsäljningsprodukt för $1,00 (du kan återbetala ordern senare):

 1. Kontrollera att du uppfyller kraven för att använda kortläsaren för chipkort och kort med magnetremsa.

 2. Kontrollera att du har en internetanslutning. Shopify POS måste ansluta till internet via wi-fi eller enhetens mobildata för att bearbeta betalningar. Om du inte kan ansluta till internet kan du inte behandla kortbetalningar.

  Om du inte uppfyller alla krav kan du fortfarande ta emot kreditkortsbetalningar med hjälp av en extern betalningsterminal.

 3. Kontrollera att din enhet har Bluetooth aktiverat och att kortläsaren visas som ansluten i Shopify POS maskinvaruinställningar. Om kortläsaren inte visas som ansluten, prova att synkronisera kortläsaren med din enhet.

 4. Se till att du trycker på Kredit på betalningsskärmen. Betalningsalternativet Externt terminal är endast till för när du använder en extern betalningsterminal istället för en kortläsare som stöds av Shopify.

 5. Endast iOS: Gå till avsnittet Hårdvara i Shopify POS-inställningarna och kontrollera om din enhet också är synkroniserad med Tap, Chip, & Swipe Card Reader.

  När båda kortläsarna är synkroniserade med din enhet försöker Shopify POS att använda kortläsaren Tap, Chip & Swipe Card Reader eftersom den har flest funktioner. Om du vill vara säker på vilken kortläsare du använder, koppla bort den kortläsare som du vill att Shopify POS ska ignorera.

 1. Se till kortet sätts i eller dras kortet korrekt.

 2. Försök ange kreditkortsinformationen manuellt. Om det fungerar finns det ett problem med kortläsaren.

 3. Om den manuella inmatningen inte fungerar, stäng av Shopify POS-appen och stäng sedan av enheten och kortläsaren. Slå på enheten igen, öppna Shopify POS och slå sedan på kortläsaren. När kortläsarens statuslampa visar att läsaren är ansluten, försök med en annan testorder.

Om kortläsaren fortfarande inte fungerar, kontakta Shopify-support.

Är du redo att börja sälja med Shopify?

Prova gratis