Star Micronics TSP100IIIBI Bluetooth trådlös kvittoskrivare

Modellnummer: TSP143IIIBI

Vi rekommenderar att du väljer den här skrivaren för din installation av Shopify POS. Den här enheten är endast kompatibel med iOS.

Köpställen för trådlös Bluetooth-kvittoskrivare

Om du är i Kanada, USA eller Storbritannien kan du köpa den trådlösa Star Micronics TSP100IIIBI Bluetooth-kvittoskrivaren från Shopify Hardware Store som en del av Retail Custom Kit eller som en enda produkt.

Var du kan köpa eller hyra den trådlösa Bluetooth-kvittoskrivaren
I Kanada hardware.shopify.ca
I USA hardware.shopify.com
I Storbritannien hardware.shopify.co.uk
På Irland hardware.shopify.ie

Köpa papper för din trådlösa Bluetooth-kvittoskrivare

Alla termiska pappersrullar fungera med den här skrivaren om papperet uppfyller följande specifikationer:

Specifikationer för papper för trådlös Bluetooth-kvittoskrivare
Bredd 80 mm standard, justerbar till 58 mm med guide för pappersrullar
Tjocklek Mellan 0,053 mm och 0,085 mm
Rullens diameter Upp till 83 mm

För en beskrivning av hur du laddar kvittoskrivaren, se instruktionerna i tillverkarens maskinvaruhandbok.

Anslut din Bluetooth-skrivare

Du måste ansluta skrivaren till strömförsörjningen.

Steg:

 1. Anslut ena änden av strömkabeln till kvittoskrivarens baksida.

 2. Anslut den andra änden av kabeln till ett eluttag.

 3. Stäng av skrivaren. Redo-indikatorn blir helt blå. Felindikatorn blinkar röd när inget papper har laddats.

En diagnostisk rapport skrivs ut om papperet är laddat.

Därefter är du redo att synkronisera skrivaren med din iPad.

Synkronisera och anslut den trådlösa kvittoskrivaren till din iPad

Det är viktigt att förstå skillnaden mellan synkronisering och anslutning av Bluetooth-enheter. Synkronisering kopplar enheterna till varandra och upprättar en bindning mellan dem. Detta gör det möjligt för de synkroniserade enheterna att ansluta i framtiden utan att upprepa verifieringskontroller.

Den trådlösa Bluetooth-kvittoskrivaren Star Micronics TSP100IIIBI (modellnummer TSP143IIIBI) levereras med automatisk anslutning aktiverad. Det innebär att Bluetooth-anslutningen upprättas automatiskt varje gång skrivaren slås på och befinner sig i din iPads räckvidd när du har synkroniserat din skrivare med din iPad.

OBS! Se till att kvittoskrivaren har korrekt papper innan du kopplar ihop den med Shopify POS.

Steg:

 1. Anslut skrivaren till strömförsörjningen.

 2. Tryck på Inställningsikonen på din iPad och tryck sedan på menyalternativet Bluetooth. Du bör se Star Micronics Printer i listan Övriga enheter med ett namn som TSP100-XXXXX:

  TSP100IIIBI Bluetooth frånkopplad

Obs! Om du uppmanas att ladda ner en tillhörande app för den här skrivaren kan du göra det nu eller senare. Du behöver den här appen om du tänker inaktivera automatisk anslutning.

 1. Tryck på kvittoskrivaren TSP100-XXXX och vänta tills synkroniseringsprocessen är klar. Synkroniseringen är klar när skrivaren flyttas till listan Mina enheter och visar Ansluten till höger om dess namn:
  TSP100IIIBI Bluetooth ansluten

Inaktivering av automatisk anslutning

TSP100IIIBI Bluetooth-kvittoskrivaren levereras med automatisk anslutning aktiverad som standard. Detta innebär att en synkroniserad skrivare ansluts automatiskt när den är påslagen och inom räckvidden för den iPad den har synkroniserats med.

Om du inte vill att din synkroniserade skrivare ska anslutas automatiskt varje gång du aktiverar den måste du inaktivera automatisk anslutning. En orsak till att inaktivera automatisk anslutning är om du använder flera iPads med en enda skrivare.

Steg:

 1. Se till att din skrivare är synkroniserad med din iPad.

 2. Ladda ner appen TSP100III Utility från Apple App Store, skapad av Star Micronics.

 3. Öppna appen TSP100III Utility och tryck sedan på Ej valt tillstånd i avsnittet Vald enhet.

 4. På skärmen Välj enheten väljer du kvittoskrivare och trycker på Tillämpa. Kvittoskrivaren kommer att heta TSP100IIIBI eller något liknande:

  TSP100Utility välj en enhetstyp

 5. I Konfigurationsavsnittet trycker du på Bluetooth-inställningar.

 6. Inaktivera alternativet Automatisk anslutning och tryck sedan på Tillämpa. Tryck på Fortsätt i den nya synkroniseringsfrågan för att spara inställningarna:

  TSP100Utility välj en enhetstyp

 7. Öppna inställningarna för iPad och tryck på menyalternativet Bluetooth.

 8. Tryck på kvittoskrivaren under Mina enheter för att ansluta igen.

Från och med nu måste du återgå till iPad Bluetooth-inställningarna (inte Shopify POS-appinställningarna) och välja skrivaren från listan Mina enheter varje gång du slår på skrivaren eller startar om iPad. Mottagarskrivaren ansluter inte längre automatiskt till iPad.

Aktivera automatisk anslutning

För att aktivera kvittoskrivarens automatiska anslutningsfunktion, upprepa stegen för att inaktivera automatisk anslutning men aktivera Automatisk anslutning i steg 6.

När du har anslutit den trådlösa Bluetooth-kvittoskrivaren till din iPad

När din skrivare är ansluten, glöm inte att:

Koppla bort din iPad och kvittoskrivare

Du kan koppla bort din iPad och kvittoskrivare.

Steg:

 1. Stäng av skrivaren.

 2. I inställningarna för din iPad trycker du på Bluetooth för att se dina kopplade Bluetooth-enheter.

 3. Tryck på symbolen i till höger om skrivarens namn och tryck sedan på Glöm den här enheten för att ta bort skrivaren från listan med Bluetooth-enheter.

 4. Från Maskinvaruinställningsskärmen i Shopify POS, svep Bluetooth-kvittoskrivare åt vänster för att visa knappen Radera.

 5. Klicka på Radera.

Återställ kvittoskrivaren till fabriksinställningarna

Du kan återställa kvittonskrivaren till fabriksinställningarna.

Steg:

 1. Ta bort kopplingen mellan din iPad och kvittoskrivaren.

 2. När skrivaren är avstängd, hitta återställningsknappen som finns på skrivarens baksida och använd sedan en penna för att trycka ner och hålla knappen intryckt.

 3. Slå på skrivaren medan du håller ner återställningsknappen. När felindikatorn blinkar kan du släppa knappen.

 4. Vänta tills fellampan slutar blinka. För att slutföra återställningen, stäng av skrivaren en gång, vänta 5 sekunder och slå sedan på skrivaren igen.

Skrivaren är nu helt återställd och redo att synkroniseras med din iPad.

Om du använder modellnummer TSP143IIIBI förblir automatisk anslutning aktiverad när du har återställt den, även om du behöver synkronisera dina enheter igen.

Begränsningar när du använder Star Micronics TSP100IIIBI Bluetooth wireless kvittoskrivare

Shopify POS har ett exklusivt, 1-till-1-förhållande med Star Micronics TSP100IIIBI Bluetooth wireless kvittoskrivare, vilket betyder att:

 • du inte kan ansluta flera iPads till samma skrivare,

 • Shopify POS inte fungerar med flera skrivare samtidigt.

Felsökning av Star Micronics TSP100IIIBI

Om du har problem med att använda Star Micronics TSP100IIIBI, prova dessa felsökningssteg.

Steg:

 1. Kontrollera att du har dessa grundläggande krav:

- Din butik är på Shopify-planen eller högre. - Din Shopify POS-app är uppdaterad. - Din iPad-version av iOS är uppdaterad. - Din iPad har Bluetooth är aktiverade.

 1. Kontrollera att skrivarpapperet är korrekt installerat och att statusindikatorlampan är en solid blå färg.

 2. Ta bort kopplingen mellan din iPad och kvittoskrivaren.

 3. Återställ kvittoskrivaren till fabriksinställningarna.

 4. Synkronisera din iPad med kvittoskrivaren.

 5. Starta om skrivaren.

 6. Gå till Bluetooth-inställningarna för din iPad och bekräfta att Star Micronics Printer visas som Inte ansluten.

 7. Tryck på skrivaren för att ansluta till den.

 8. Starta om skrivaren när den visas som Ansluten. När skrivaren slås på ska den visas kort som Inte ansluten och sedan som Ansluten.

 9. Du måste Aktivera automatisk anslutning om skrivaren inte ansluts automatiskt när du startar om den för andra gången.

 10. Testa skrivaren genom att skriva ut ett testkvitto.

Om du fortfarande har problem med att använda kvittoskrivaren efter att ha försökt med dessa steg, kontakta Shopify-support.

Är du redo att börja sälja med Shopify?

Prova gratis