Star Micronics TSP650II Bluetooth trådlös kvittoskrivare

Modellnummer: 39449871

Köpställen för trådlös Bluetooth-kvittoskrivare

Star Micronics TSP650II BTi Bluetooth trådlös kvittoskrivare är inte tillgänglig från Shopifys hårdvaruaffär, men du kan köpa den direkt från Barcodes Inc. Den här enheten är kompatibel med både iOS och Android.

Köpa papper för din trådlösa Bluetooth-kvittoskrivare

Alla termiska pappersrullar fungera med den här skrivaren om papperet uppfyller följande specifikationer:

Specifikationer för papper för den trådlösa Bluetooth-kvittoskrivaren
Specifikation Måttenhet
Bredd 80 mm standard
Tjocklek Mellan 0,053 mm och 0,085 mm
Rullens diameter Upp till 83 mm

För en beskrivning av hur du laddar kvittoskrivaren, se instruktionerna i tillverkarens maskinvaruhandbok.

Anslut din Bluetooth-skrivare

Du måste ansluta skrivaren till strömförsörjningen.

Steg:

 1. Anslut ena änden av strömkabeln till kvittoskrivarens baksida.

 2. Anslut den andra änden av kabeln till ett eluttag.

 3. Stäng av skrivaren. Strömindikatorn kommer att ha ett stadigt grönt sken. Felindikatorn blinkar röd när inget papper har laddats.

En diagnostisk rapport skrivs ut när papperet är laddat.

Därefter är du redo att synkronisera skrivaren med din iPad.

Statusindikatorlampor

Det är användbart att förstå innebörden av statuslampan på baksidan av den trådlösa Bluetooth-kvittoskrivaren:

Tolkning av statuslamporna på den trådlösa Bluetooth-kvittoskrivaren
Statuslampa Status
Grön (blinkar inte) Inte ansluten
Grön (blinkande) Synkroniseringsläge
Blå (blinkar inte) Ansluten och klar att skriva ut
Lila (blinkande) Automatisk anslutning är aktiverat

Synkronisera och anslut den trådlösa kvittoskrivaren till din iPad

Det är viktigt att förstå skillnaden mellan synkronisering och anslutning av Bluetooth-enheter. Synkronisering kopplar enheterna till varandra och upprättar en bindning mellan dem. Detta gör det möjligt för de synkroniserade enheterna att ansluta i framtiden utan att upprepa verifieringskontroller.

Normalt måste du synkronisera din skrivare med din iPad endast en gång, men du måste ansluta den varje gång du slår på enheterna.

På den senaste modellen av kvittoskrivaren Star Micronics TSP650II Bluetooth Wireless (modellnummer 39449871) är automatisk anslutning aktiverad. Det betyder att när du har kopplat skrivaren till din iPad upprättas Bluetooth-anslutningen automatiskt varje gång skrivaren slås på och inom räckhåll för din iPad.

OBS! Se till att kvittoskrivaren har korrekt installerat papper innan du kopplar ihop det med Shopify POS.

Om din skrivare är en äldre modell måste du synkronisera och ansluta manuellt eller Aktivera automatisk anslutning efter att du har synkroniserat skrivaren med din iPad.

Obs! Din butik måste vara på Shopify-planen eller högre för att kunna använda den trådlösa kvittoskrivaren Star Micronics TSP650II BTi Bluetooth med Shopify POS.

Steg:

 1. Anslut skrivaren till strömförsörjningen.

 2. I appen Shopify POS trycker du på Butik > Maskinvara.

 3. Tryck på Anslut kvittoskrivare.

 4. I modalen Välj skrivare trycker du på Bluetooth.

 5. Följ anvisningarna på modalen Synkronisera och anslut skrivare och tryck sedan på Öppna enhetslista.

 6. Tryck på skrivarens namn i listan Välj ett tillbehör.

När anslutningen lyckas ser du ett meddelande på skärmen Maskinvaruinställningar, och den trådlösa Bluetooth-kvittoskrivaren kommer att visas som Ansluten:

Hårdvaruskärm med kvittoskrivare ansluten

När skrivaren är ansluten kommer LED-lampan på skrivarens baksida att bli en solid blå färg. Om installationen inte lyckas, återställ skrivaren och försök igen.

Så länge skrivaren är synkroniserad med iPad ansluts den automatiskt när den är inom räckvidd och enheterna är påslagna.

Synkronisera din Bluetooth-skrivare manuellt

Om du har problem med att synkronisera din Bluetooth-skrivare, prova att synkronisera den manuellt från dina inställningar för iPad.

Steg:

 1. Anslut skrivaren till strömförsörjningen.

 2. Tryck på Inställningsikonen på din iPad och tryck sedan på menyalternativet Bluetooth. Du bör se skrivaren Star Micronics i listan över ENHETER. Skrivarens status kommer vara Inte synkroniserad:

  Shopify - kvittoskrivare är inte synkroniserad

OBS! Om du uppmanas att ladda ner en tillhörande app för den här skrivaren kan du göra det nu eller senare. Du behöver den här appen om du använder en äldre skrivarmodell och du tänker aktivera automatisk anslutning.

 1. Hitta den röda Synkroniseringsknappen på baksidan av skrivaren och håll den intryckt i 5 sekunder. Efter 5 sekunder börjar den gröna LED-lampan på baksidan att blinka vilket indikerar att enheten är i synkroniseringsläge. Synkroniseringsläget varar i 60 sekunder.

 2. Medan skrivaren är i synkroniseringsläge, tryck på skrivaren Star Micronics i listan över ENHETER på din iPad. Efter en kort synkroniseringsprocess kommer skrivaren att visas som Ansluten och LED-lampan på skrivarens baksida kommer att visa en fast blå färg:

  Shopify - kvittoskrivare är ansluten

OBS! Din skrivare måste vara i synkroniseringsläge, och den kommer inte att kunna synkroniseras med din iPad. Om du ser ett meddelande om Misslyckad synkronisering håller du knappen Synkronisera intryckt på skrivaren i 5 sekunder och försöker igen.

Anslut äldre modeller

Äldre modeller av Bluetooth-skrivaren levereras med automatisk anslutning avstängd. Detta innebär att en synkroniserad skrivare inte ansluts automatiskt, även om den är påslagen och inom räckvidd av den iPad som den har synkroniserats med.

Om automatisk anslutning är avstängd har du två alternativ:

 • Aktivera automatisk anslutning för den här skrivaren så att den ansluts automatiskt till dess ihopkopplade iPad i framtiden
 • Anslut manuellt varje gång du behöver använda den här skrivaren.

Aktivera automatisk anslutning

Aktivera automatisk anslutning om du vill att din ihopkopplade skrivare ska anslutas automatiskt varje gång du aktiverar den och om iPad befinner sig inom räckvidd.

På modellnummer 39449871 är Bluetooth aktiverad som standard. För äldre modeller måste du använda en app som är producerad av Star Micronics.

Steg:

 1. Se till att din skrivare är synkroniserad med din iPad.

 2. Ladda ner appen Star Setting Utility från Apple App Store, skapad av Star Micronics.

 3. Öppna Star Setting Utility och välj sedan din synkroniserade kvittoskrivare från listan.

 4. Tryck på Automatisk anslutning för att aktivera automatisk anslutning och tryck sedan på Klar.

 5. Tryck på Uppdatera när du blir uppmanad.

 6. För att slutföra konfigureringen av automatisk anslutning, slå på skrivaren genom att stänga av den, vänta 5 sekunder och sedan slå på den igen.

 7. Nu måste du välja skrivare från Bluetooth-enhetslistan i dina iPad-inställningar en gång till. Tryck på skrivarens namn och vänta tills det ansluts.

Från och med nu ansluts din trådlösa Bluetooth-kvittoskrivare automatiskt varje gång du aktiverar den om iPad-enheten är inom räckhåll. Du behöver inte välja den från listan över Bluetooth-enheter.

Manuell anslutning av din skrivare och iPad

Om Automatisk anslutning inte är aktiverad måste du ansluta den ihopkopplade skrivaren manuellt varje gång du slår på den. För att göra detta, tryck på skrivarens namn i Bluetooth-enhetslistan i dina iPad-inställningar (inte appinställningen Shopify POS).

När du har anslutit den trådlösa Bluetooth-kvittoskrivaren till din iPad

När du har anslutit din skrivare, glöm inte att:

Koppla bort din iPad och kvittoskrivare

Du kan koppla bort din iPad och kvittoskrivare.

Steg:

 1. Stäng av skrivaren.

 2. I inställningarna för din iPad trycker du på Bluetooth för att se dina anslutna Bluetooth-enheter.

 3. Tryck på symbolen i till höger om skrivarens namn och tryck sedan på Glöm den här enheten för att ta bort skrivaren från listan med Bluetooth-enheter.

 4. Från Maskinvaruinställningsskärmen i Shopify POS, svep Bluetooth-kvittoskrivare åt vänster för att visa knappen Radera.

 5. Klicka på Radera.

Återställ Bluetooth-inställningar för kvittoskrivaren

Du kan återställa kvittonskrivaren till fabriksinställningarna.

Steg:

 1. Koppla bort din iPad och kvittoskrivare och stäng sedan av din iPad.

 2. När skrivaren är avstängd, hitta återställningsknappen som finns på skrivarens baksida och använd sedan en penna för att trycka ner och hålla knappen intryckt.

 3. Medan du håller återställningsknappen intryckt slår du på skrivaren. Fortsätt att hålla nere återställningsknappen i 10 sekunder efter att du har slagit på skrivaren och släpp sedan återställningsknappen.

 4. Lamporna på skrivarens framsida kommer att börja blinka. Vänta tills Strömlampan är stadigt grön och Fellampan är släckt.

 5. Testa kvittoskrivaren:

  1. Stäng av kvittoskrivaren.
  2. Håll nere Matningsknappen.
  3. Medan du håller nere Matningsknappen slår du på skrivaren.
  4. När skrivaren börjar skriva ut släpper du Matningsknappen.
  5. Se till att den andra sidan innehåller skrivarens Bluetooth-information.
 6. Aktivera din iPad och synkronisera den med kvittoskrivaren.

Om du använder modellnummer 39449871 kommer återställning att lämna automatisk anslutning aktiverad, även fast du behöver synkronisera dina enheter igen. På äldre modeller måste du ansluta skrivaren manuellt eller aktivera automatisk anslutning igen efter det att du har synkroniserat skrivaren med din iPad.

Begränsningar när du använder Star Micronics TSP650II BTi Bluetooth wireless kvittoskrivare

Shopify POS har ett exklusivt, 1-till-1-förhållande med Star Micronics TSP650II BTi Bluetooth wireless kvittoskrivare, vilket betyder att:

 • du inte kan ansluta flera iPads till samma skrivare,

 • Shopify POS inte fungerar med flera skrivare samtidigt.

Felsökning av Star Micronics TSP650II

Om du har problem med att använda Star Micronics TSP650II, prova dessa felsökningssteg.

Steg:

 1. Kontrollera att du har dessa grundläggande krav:

- Din butik är på Shopify-planen eller högre. - Din Shopify POS-app är uppdaterad. - Din iPad-version av iOS är uppdaterad. - Din iPad har Bluetooth är aktiverade.

 1. Kontrollera att skrivarpapperet är korrekt installerat och att statusindikatorlampan är en solid grön färg.

 2. Ta bort kopplingen mellan din iPad och kvittoskrivaren.

 3. Returnera kvittoskrivaren till fabriksinställningarnaoch följ samma anvisningar som för Star Micronics TSP100IIIBI Bluetooth Wireless kvittoskrivare.

 4. Synkronisera din iPad med kvittoskrivaren.

 5. Starta om skrivaren.

 6. Gå till Bluetooth-inställningarna för din iPad och bekräfta att Star Micronics Printer visas som Inte ansluten.

 7. Tryck på skrivaren för att ansluta till den.

 8. Starta om skrivaren när den visas som Ansluten. När skrivaren slås på ska den visas kort som Inte ansluten och sedan som Ansluten.

 9. Du måste aktivera automatisk anslutning om skrivaren inte ansluts automatiskt när du startar om den för andra gången.

 10. Testa skrivaren genom att skriva ut ett testkvitto.

Om du fortfarande har problem med att använda kvittoskrivaren efter att ha försökt med dessa steg, kontakta Shopify-support.

Är du redo att börja sälja med Shopify?

Prova gratis